Minerva Debatt

Ja til søndagsåpent

Flertallet er tilsynelatende imot å tillate søndagsåpne butikker, men hva om det aller meste av det som sies i media om dette viser seg å være feil eller misvisende?

Flertallet er tilsynelatende imot å tillate søndagsåpne butikker, men hva om det aller meste av det som sies i media om dette viser seg å være feil eller misvisende?

En ny meningsmåling viser at 58 prosent av oss er imot søndagsåpne butikker. Det samme viste en måling utført i november. Rett før jul viste en lignende måling at andelen var 67 prosent.

I Danmark har søndagsåpent ført til en rekke konkurser, får vi høre ofte. Vareprisene kommer til å øke, advarer NHO, butikksjefer og politikere. 70 prosent av butikkeiere er imot søndagsåpent, og lønnsomheten blir redusert, blir det stadig sagt. Det blir en vesentlig økning i de som må jobbe på søndager, klages det.

Hva om det aller meste av det som sies i media om søndagsåpent viser seg å være helt feil eller misvisende?

Juledagsmålinger
La oss først se på disse meningsmålingene, den nyeste kommer fra Aftenposten. Vel, den er ikke så ny, Aftenposten utførte den de tre dagene etter andre søndag i desember. I desember holder kjøpesentrene åpent hver søndag frem til jul, de mest hektiske handledagene i året. Mellom andre søndag i desember frem til julaften, gikk motstanden mot søndagsåpent fra 58 prosent i Aftenposten til 67 prosent i Klassekampen.

I midten av november, kun uker før julestria, viste en meningsmåling i Nationen at det var 49 prosent imot og 46 prosent for søndagsåpent. I september hadde Vårt Land en måling som viste 51 prosent imot, 45 prosent for. Dagbladet hadde derimot en måling i november, samtidig som Nationens, som viste noe helt annet: 58 prosent imot.

Spørsmålsstillingen i Dagbladets måling var dessverre i stand til å påvirke resultatet, da de spurte om folk var imot at “alle butikker” kunne holde åpent på søndager. En andel av de som svarte har antagelig misforstått og tenkt “nei, jeg vil ikke at alle butikker skal være åpne”. Kun 26 prosent svarte “ja” i Dagbladets måling, hele 20 prosentpoeng lavere enn Nationens, i samme tidsrom.

Det virker derfor svært sannsynlig at de siste målingene har blitt negativt påvirket av julestria, enten ved negative assosiasjoner til hektisk julehandel, eller at lysten på søndagshandel er dempet når de faktisk har fått handle på søndager i den perioden. Et endelig svar på dette får vi ikke før en ny meningsmåling tas i litt mer normale omstendigheter.

Konkurser i Danmark
Det trekkes stadig frem i dekningen av søndagsåpent at danskene har hatt negative erfaringer etter de åpnet for dette i oktober 2012. Fagorganisasjonen Lederne, NHO, og en rekke andre trekker fram tall fra DSK i Danmark hvor det heter at “100 dagligvarebutikker har gått konkurs” etter innføring av søndagsåpent.

96 er det faktiske tallet i DSKs rapport fra 23. september. For en eller annen grunn har ingen av de som bruker dette tallet tatt seg bryet med å nevne at 57 nye dagligvarebutikker har åpnet siden søndagsåpent ble innført. Netto rapporterer DSK en nedgang på 28 butikker i perioden august 2012 til august 2013. (DSK forklarer ikke hvordan nedgangen på 28, fra 3044 til 3016, samsvarer med 96 nedlagte og 57 nye butikker, som er en forskjell på 39.)

30. januar 2013 kunne DSK melde om 3056 dagligvarebutikker i Danmark. Samme rapport sier at det i 2005 toppet seg med 3260 butikker, deretter 3162 i 2008, og 3057 i 2011. Hvert tredje år siden 2005 – før søndagsåpent ble innført i slutten av 2012 – har det vært en nedgang på omkring 100 butikker. I august 2013 er tallet 3016, 90 færre enn i 2010; trenden fortsetter som før.

Forklaringen på denne trenden, som har pågått siden 2005, er hovedsaklig demografisk, sier DSKs rapport; stadig flere dansker flytter til urbane strøk og landlige butikker mister kunder. I tillegg trekker de frem en økning i andelen “discountbutikker” i landlige strøk, som utkonkurrerer mindre, lite konkurransedyktige “landbutikker”.

I Norge skremmes vi til å tro at en haug med butikker og arbeidsplasser kommer til å gå tapt som resultat av søndagsåpent, med Danmark som eksempel. Sannheten viser seg å være noe helt annet, at frafallet er langt mer beskjedent (28 fremfor “100”), og at dette er en del av en sammensatt trend som begynte lenge før åpningstidsliberaliseringen. Koblingen til innføring av søndagsåpent er i beste fall sterkt overdrevet, i verste fall nesten fraværende.

Går vareprisene opp?
Knut Arild Hareide fra KrF har gått ut i media som en slags forbrukertalsmann, der han gjentar NHOs advarsler om at vareprisene kommer til å gå opp dersom vi holder åpent på søndager. Regnestykket presenteres slik at en ekstra dag, med dyrere lønn enn vanlig, med lik omsetning fordelt utover flere dager, vil tvinge butikkene til å sette opp prisene. Om bare ting var så enkelt.

Forskning fra Tyskland, som liberaliserte søndagshandel i 2007, viser noe annet: vareprisene gikk faktisk ned! Karthik Reddy publiserte i 2012 en undersøkelse i Economic Affairs som sammenlignet tyske delstater som liberaliserte åpningstidsbestemmelsene med de som ikke gjorde det. Reddy fant at prisene gikk ned der det ble holdt lenger åpent, og at total omsetning forble likt, stikk i strid med NHOs trusler.

Reddy forklarer den tilsynelatende uintuitive prisnedgangen med at produktiviteten økte ved å fordele handelen jevnere utover i tid.

Er denne forskningen direkte anvendbar i Norge? Nei, antagelig ikke. Det er flere forskjeller mellom Tyskland og Norge som kan føre til at det blir et annet utfall i norske butikker. Likevel, vil disse effektene av søndagsåpent også gjelde i Norge, mer prisbevisste forbrukere som kan legge om handelsmønsteret sitt slik det passer dem bedre, en jevnere strøm med kunder i butikkene gjennom uken. Konseptet med Brustad-buer er også særnorsk, som trekker i favør av totalt sett lavere priser med søndagsåpent.

Reitan-gruppen har f.eks. REMA 1000, samtidig som de har Narvesen og 7-Eleven. Førstnevnte er nå stengt på søndager, mens de sistnevnte tar mye av søndagshandlingen. Kiosker, nærbutikker og Brustad-buer tar langt høyere priser på nær sagt alt av varer, sammenlignet med dagligvarebutikker – fordi de ikke konkurrerer med dagligvarebutikkene. Med søndagsåpent på REMA 1000, ender Reitan-gruppen opp med å tape søndagspåslaget de tidligere kunne ta i småbutikkene sine. Forbrukerne får totalt sett dermed billigere priser.

Blir priskrigen mellom dagligvarebutikkene borte ved innføring av søndagsåpent? Neppe. NHO truer med høyere priser fordi de vet at deres medlemmer kommer til å ende opp med å ta den regningen selv. De har heller ingen forskning å vise til når de kommer med slike trusler. Professor Arne Nygaard ved BI har uttalt til E24 at søndagsåpent på sikt kommer forbrukerne til gode i form av lavere priser.

Skal vi høre på truslene til NHO, som bruker misvisende tall fra Danmark, eller på forskning og uavhengige fagfolk?

7 av 10 butikkeiere imot?
For en stund siden gikk det ut en pressemelding om at hele syv av ti butikkeiere er imot innføring av søndagsåpne butikker. Ved nærmere undersøkelse, viser det seg at dette slettes ikke er så representativt som mediene har gitt inntrykk av.

Undersøkelsen er utført av fagorganisasjonen Lederne, blant egne medlemmer innenfor varehandel. Av 268 fagorganiserte ledere og mellomledere, svarte 69 prosent at de var negativt innstilt til å åpne sine butikker på søndager. Dette er overraskende lite, i grunnen, gitt at LO og fagorganiserte er overveldende skeptiske til enhver liberalisering av åpningstider (LO vil f.eks. ha 6-timers arbeidsdag). Blant SP-, SV- og Ap-velgere, er det målt over 80 prosent motstand mot søndagsåpne butikker.

Mediene har fremstilt dette som et slags representativt utvalg av butikkeiere (selv om det også inkluderer mellomledere). Det er det ikke. Fagorganiserte er sterkt på den ene siden i debatten, og at en fagorganisasjon tar en undersøkelse blant egne medlemmer for å bruke dette i media som argument mot søndagsåpent, blir litt vel mye som bukken og havresekken.

Lederne har valgt å la være å trekke frem andre tall fra egen undersøkelse. På spørsmål om søndagshandel vil bidra positivt til egen butikks inntjening, svarte hele 52 prosent at det ville enten ikke ha noe å si (23 prosent), eller at det ville være positivt (29 prosent). Ved å snu spørsmålet om, spurte Lederne også om søndagsåpent ville være negativt for inntjeningen; kun 38 prosent svarte ja til dette.

Et flertall av disse fagorganiserte butikklederne er altså uenige med påstandene om at søndagsåpent vil føre til mindre lønnsomhet, stikk i strid med advarsler fra NHO og andre. Hva ville et representativt utvalg av butikkledere sagt? Det har ikke mediene tatt seg bryet med å finne ut.

Hva med alle som må jobbe?
De fagorganiserte – og kristne – er dypt skeptiske til en hver økning i åpningstidene, og vil heller innskrenke dem, for å beskytte arbeiderne fra å måtte jobbe mer, på ugunstige/hellige tider. En butikksjef i Lederne skrev f.eks. i en kommentar om temaet at søndagsåpent innebærer “å frata en stor del av landets sysselsatte den eneste faste fridagen de har i uken” – og bruker tallet 600 000.

Men hvor mange er det egentlig snakk om, som må jobbe dersom det blir søndagsåpent? Tall fra SSB viser at ca. 25 prosent av arbeidstakere jobber på søndager allerede i dag; på lørdag er tallet ca. 35 prosent. Gitt at det trolig ikke blir like mye åpent på søndager som lørdager dersom det blir søndagsåpent, kan ikke tallet på søndagsjobbende bli mer enn 35 prosent.

I USA viser tall at andelen som jobber i helgene er rundt 33 prosent – et land hvor søndagsåpent er fullstendig ukontroversielt og en selvfølge, til tross for høy andel kristne. Kommer Norge virkelig til å utkonkurrere USA på andelen som jobber på søndag dersom vi åpner for søndagsåpent? Neppe.

I verste fall er det snakk om at 10 prosentpoeng flere kommer til å jobbe på søndager enn før, i beste fall rundt 5 prosentpoeng. I reelle tall er dette mellom 100-300 tusen arbeidstakere, langt færre enn den fagorganiserte butikksjefen hevder.

Mange av disse vil være nye arbeidsplasser, i form av studenter og andre som ønsker å jobbe på søndag, f.eks. arbeidsinnvandrere. Det er uvisst hvor mange som kommer til å bli “tvunget” ut i jobb på søndag, dersom det åpnes for dette. LO har aldri gått ut med prognoser eller forskning rundt dette. Er det fordi effekten blir så forsvinnende liten?

Mer fakta, færre skrøner?
Debatten siden i høst har vært preget av nei-sidens misvisende propaganda og talljuks, i tillegg til utspekulert bruk av meningsmålinger. Samtlige av de mest toneangivende faglige argumentene fra nei-siden viser seg ved nærmere undersøkelse å være feilaktig eller misvisende. Pressen har overhodet ikke sjekket opp i deres påstander, mens ja-siden har knapt fått komme til orde.

Uansett hva man mener om søndagsåpne butikker, bør alle sider i debatten være ærlige og holde seg til fakta.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden