Minerva Debatt

Jacquessons pornobom

Trimdronningen Kari Jacquesson oppfordrer politiet til å se på Thomas Seltzers pornografiinnspilling. Det er neppe fornuftig bruk av politikapasitet.

Trimdronningen Kari Jacquesson oppfordrer politiet til å se på Thomas Seltzers pornografiinnspilling. Det er neppe fornuftig bruk av politikapasitet.

Thomas Seltzer vil i neste episode av Trygdekontoret vise innspillinger av sine egne erotiske fantasier. Med seg har han fått bl.a. pornoskuespilleren Chloe Amour, som fikk 1000 dollar for å være med på innspillingen.

Dette har fått Kari Jacquesson til å reagere sterkt. Til Nettavisen sier hun at hvis man «betaler noen for å utføre dine seksuelle fantasier i virkeligheten, da er det ikke lenger en fantasi, og har du gjort deg selv til horekunde».

Hun nøyer seg ikke med dette, og mener Seltzer har brutt det norske sexkjøpsforbudet:

«Det er straffbart å få andre til å utføre seksuelle handlinger med seg selv eller andre mot vederlag. Denne loven gjelder også norske borgere i utlandet. Jeg oppfordrer påtalemyndighetene til å etterforske og reise påtale»

Straffeloven § 202a nedfeller riktignok straff for den som «skaffer seg eller andre seksuell omgang eller handling ved å yte eller avtale vederlag». Men Jacquesson vet tydeligvis ikke at alle lover må tolkes, gjerne i lys av lovens formål og andre rettskilder.

I forarbeidene som ligger til grunn for sexkjøpsforbudet, ble berøringsflatene opp mot pornografiinnspilling berørt, bl.a. ved at enkelte høringsinstanser mente ordlyden i bestemmelsen kunne forby vederlag for pornofilmer. I Ot.prp. nr. 48 (2007–2008) side 12 understrekes imidlertid dette:

«Departementet understreker at formålet med bestemmelsen ikke er å kriminalisere innspilling av pornografi, og viser til at en liknende formulering er benyttet i definisjonen av prostitusjon i straffeloven § 202 tredje ledd, uten at den er forstått slik at den omfatter innspilling av pornografi

Det kan neppe forventes at Jacquesson har lest lovbestemmelsens forarbeider. At ingen autoriteter har reist debatten i media tidligere burde imidlertid gitt et visst hint om lovens regulering. Jacquesson står selvfølgelig fritt til å motarbeide den slags forhold Seltzer har betalt for. Men hun kan altså ikke stoppe ham med loven i hånd.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden