10 kule kvinner

– Jeg er drittlei arrangementer for kvinner

– Det er viktigere at et selskap går i riktig overordnet retning, enn at det hele tiden tar det riktige etiske valget, sier Cilia Holmes Indahl.

KUL KVINNE: – Mye av muligheten for endring ligger hos næringslivet, sier siviløkonom Cilia Holmes Indahl, som er direktør for bærekraft og en av Minervas ti kule kvinner.

– Jeg ble først litt overrasket over å bli kåret til kul kvinne, for jeg ser i grunn på meg selv som en nerd, svarer Cilia Holmes Indahl.

Siviløkonomen er i en alder av 27 år allerede direktør for bærekraft i Aker BioMarine. Det er imponerende, mener Minervas jury.

Bakgrunnen til Indahl er variert og vitner om et bevisst forhold til karrierevalg: Hun begynte å studere økonomi fordi hun var nysgjerrig på samfunnet og ønsket å forstå hvorfor vi tar de valgene vi gjør. I studietiden jobbet hun frivillig på et senter for hørselshemmede barn i slummen i Beijing. Der ble hun slått av hvor mye glede det var, på tross av svært få ressurser. Nå brenner hun for at bærekraft ikke skal være noe som blir brakt frem en gang i året i årsrapporten, men en integrert del av en lønnsom forretningsmodell.

– Arbeidet i Beijing gjorde meg oppmerksom på at nedgang i materialisme ikke behøver å bety nedgang i livskvalitet, sier Indahl, og hun erfarer det samme i jobbsammenheng.

– Kvaliteten på det et selskap leverer, går ikke ned når de setter fokus på bærekraft, men heller opp. Å integrere bærekraft i strategi og forretningsmodell handler om å prioritere hvor man skal bidra og hvor man ikke skal være tilstede selv.

Det er viktig, mener Indahl, at selskaper ikke gjør alt som er hyggelig, men derimot er knallharde i prioriteringene og bygger bærekraft som et konkurransefortrinn.

– Bærekraft og lønnsomhet må gå hånd i hånd, sier Indahl.

Les også: Minerva kårer 10 kule kvinner.

Et håndavtrykk i tillegg til fotavtrykket

– Fiskerinæringen er ikke akkurat kjent for å ta hensyn til havet og fiskeribestanden og Aker BioMarine fisker krill i stor skala. Hva gjør dere for å drive bærekraftig?

– Vi tar vare på havet for at vi skal kunne fortsette å fiske, og vi har valgt å ta en aktiv rolle i å sikre fremtiden til krillfiskeriet i Antarktis, forteller Indahl.

Sammen med WWF Norge har de etablert en forskningsstiftelse som gir midler til forskning på økosystemet i Antarktis.

– Det koster mer for oss å drive forskning enn å sitte stille i båten, og vi hadde nok fått lov til å fiske selv om vi ikke tok så godt vare på havet, men det ville skadet oss på lengre sikt, mener hun.

– Ordene CSR (Corporate social responsibility) og bærekraft  blir mye brukt uten at alle vet hva det innebærer. Hva mener du med uttrykket bærekraftig forretningsmodell?

– Det er som om en bedrift er en person, pleier jeg å si. Hvis jeg går et sted, etterlater jeg meg fotavtrykk. Enhver business etterlater også fotavtrykk, og CSR har tradisjonelt vært å sette et håndavtrykk på et annet sted enn fotavtrykket.

Et eksempel er selskaper som driver med gruvevirksomhet på en uforsvarlig måte miljømessig, men som likevel sørger for skolegang eller en brønn i nærmiljøet.

– De selskapene har en negativ påvirkning, men forsøker å gjøre noe positivt også.

Det vi nå ser en dragning mot, er at de to ytterpunktene flytter seg nærmere hverandre, forteller Indahl. Det positive avtrykket ens skal henge sammen med kjernevirksomheten og styrke fremtidig inntjeningsevne, og samtidig må fotavtrykket gjøres mer varsomt gjennom redusert miljøpåvirkning.

– Vi er nødt til å gjøre begge tingene for å gjøre bærekraft lønnsomt for et selskap, sier Indahl.

Ennå ikke abonnent? Les så mye du vil på Minerva for kun 49,- i måneden! Bestill her.

Business og bærekraft

– Hvilke utfordringer mener du at er de største samfunnet står ovenfor?

– Det mest utfordrende er ikke klimautfordringene alene, men koblingen mellom klima og sosiale spørsmål. Vi har en rekke samfunnsutfordringer som vi må løse i henhold til FNs bærekraftsmål, men det er viktig at de løses uten at vi mister fokus på redusering av karbonutslipp.

Matproduksjon er et eksempel, mener Indahl.

– Vi må gi folk mat, skape arbeidsplasser og løfte folk ut av fattigdom uten å øke utslippene, noe som setter helt nye krav til å skape virksomheter, særlig i utviklingsland.

– Du jobber med idealistiske temaer, og du er ung og kvinne i næringslivet. Tar de andre deg seriøst, eller ser de på deg som en som kommer og hvitvasker dem?

– I bunnen er jeg siviløkonom. Det har vært positivt for meg at jeg snakker businesspråket, og folk blir ofte overrasket når jeg forsvarer business fremfor fremfor miljømessig eller sosial bærekraft. For meg handler dette om at finansiell bærekraft må ses på som et fundament for å lykkes med miljømessig og sosial bærekraft.

Vi må være åpnere om at man ikke hele tiden kan ta det beste valget for miljøet, men vi må være bevisste på hvorfor, mener Indahl.

Noen ganger vil det være riktig å beholde arbeidsplasser fremfor å ta en utgift for å være miljømessig bærekraftig, mener Indahl.

– Det er viktigere at et selskap går i riktig overordnet retning, enn at det hele tiden tar det riktige etiske valget, så lenge det er et bevisst valg.

Det er den balansen som vil gjøre at flere forretningsledere velger å integrere bærekraft, påpeker hun, og hun mener at vi må være åpnere om at man ikke hele tiden kan sette bærekraft først.

– Jeg respekterer business og viktigheten av å være lønnsom for å få et selskap til å gå rundt.

Kapitalismen er en motor

– Hvorfor har du valgt å jobbe for en mer bærekraftig planet gjennom næringslivet i stedet for gjennom for eksempel en miljøorganisasjon?

– Jeg tror veldig på det å jobbe med noe vi bryr oss om. Vi har alle har noe som driver oss, og alle har lyst til å bidra. Da er det viktig å se på hva man er god på og hvordan man kan bidra.

Minerva kårer 10 kule kvinner

  • I forbindelse med 8. mars kårer Minerva 10 kule kvinner. Kåringen er uformell og skal gi en oppmerksomhet til kvinner som har preget det norske samfunnet på en måte vi har sans for. De er ikke nødvendigvis etablerte, men vi er sikre på at de vil prege Norge i lang tid fremover.
  • Juryen har bestått av Ingebjørg Sofie Larsen (juryleder), Kristian Meisingset og Ragnhild Ulltveit-Moe (Minerva), Sigrid Hagerup Melhuus (rådgiver i Agenda), Maryam Iqbal Tahir (skribent og samfunnsdebattant), Margrete Løbben Hansen (student og ansvarlig redaktør i Kulturutvalget) og Jens Kihl (politisk journalist i Klassekampen).
  • Resultatet av kåringen: Her er Minervas 10 kule kvinner.

Selv valgte Indahl næringslivet fordi hun tror det er her hun kan få til mest, og Aker BioMarine fordi de var klare på at bærekraft var viktig for dem.

– Mye av muligheten for endring ligger hos næringslivet, mener Indahl.

– Jeg ser på kapitalismen som en motor. Næringslivet er mer et maskineri enn et system som har bestemte mål, og derfor må toppledere ta ansvar for å sette gode mål som driver egen business og samfunnet fremover.

Drittlei arrangementer for kvinner

– Hva skal til for at flere kvinner skal få innflytelse i samfunnet?

– Jeg er drittlei av å dra på arrangementer for kvinner. Det jeg har hatt mest nytte av, er når gode mannlige ledere tar seg tid til å lytte og diskutere.

Hvorfor akkurat mannlige ledere?

– De mannlige lederne er den etablererte massen. Det kunne vel så gjerne være kvinner, men det er nå en gang flest menn der, svarer Indahl.

– Hva liker du best med å være kvinne i næringslivet?

– Jeg tenker veldig lite på om jeg er kvinne eller mann, bortsett fra når jeg blir invitert på konferanser, og de ringer i siste liten og skal ha en paneldebattant som er en ung kvinne. Jeg er nok litt lei av å bli kjønnskvotert inn på konferanse. Det er viktig at man er der fordi man har noe fornuftig å si og ikke fordi de mangler en kvinne i panelet.

– Hva mener du om kvotering av kvinner inn i styrer?

– Kvoteringen har hatt en voldsom effekt, men jeg er optimistisk og tenker at den bare trengs i en overgangsfase. Selv føler jeg at vi som kvinner blir tatt veldig godt vare på, men det kan hende at det skyldes at jeg ikke er kommet nærme nok glasstaket, svarer Indahl.

– Det jeg har hatt mest nytte av, er når gode mannlige ledere tar seg tid til å lytte og diskutere.

Den overordnede følelsen hennes er at hun er og heldig som blir løftet frem, og hun er takknemlig for alt arbeidet som er lagt ned for at unge kvinner skal oppleve å bli tatt på alvor, forteller hun.

– Jeg opplever at mange av kvinnene over oss har vært bevisste på å løfte i flokk.

Hverdagsdiskrimineringen

– Det har vært en del kritikk av at kvinner i maktposisjoner ikke alltid er så flinke til å bidra til at andre kvinner skal få samme mulighet. Har du opplevd det?

– Jeg har egentlig opplevd det motsatte. Det er mange kvinner som har hjulpet meg frem og trukket meg inn, men også menn som har hjulpet meg frem, forteller Indahl.

Hun mener at temaet er vanskelig fordi det er så subjektivt.

– Man må ikke glemme de samtalene man har med venninner rundt middagsbordet. Det hender det kommer fram kjipe historier hvor kvinner er blitt skikkelig forbigått og har fått kjenne på hverdagsdiskrimineringen. Vi har fokus på likestilling i en overordnet setting, men noen ganger er det kanskje den samlede summen av alle de små kjipe tingene i hverdagen som setter seg.

Juryens begrunnelse: Cilia Holmes Indahl

Cilia Holmes Indahl (f. 1989) er allerede direktør for bærekraft i Aker BioMarine. Hun er også det yngste styremedlemmet i SoCentral, en samarbeidspartner for bedrifter som utvikler nye løsninger på samfunnsutfordringer, og viser med det et bredt, ambisiøst og konkret engasjement.

Er feminist, men også «manninist»

– Er du feminist?

– Ja, men jeg er også «manninist». Hvis jeg møter en kompetent dame, så vil jeg at hun skal ha gode muligheter til å få utrettet noe i samfunnet. Men vi må være vare på at det gjelder å anerkjenne begge kjønn. Jeg har jobbet som konsulent, og i årsrapportene sto det som regel bare nevnt hvilken prosentandel kvinner det var i selskapet. Det burde være naturlig å nevne begge kjønn.

– Hvis du skulle kåre en kul kvinne, hvem ville det være?

– Det er så mange at det er vanskelig å velge, men jeg vil nevne Anita Krohn Traaseth. Innimellom, når jeg har hatt en skikkelig dårlig dag, så har hun stilt opp med råd. Hun er kul fordi hun er dyktig og gjerne stiller opp for andre, avslutter Indahl.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden