Politikk

Jeg hater trikken

Bilde: Sporveien

I stedet for å gravlegge trikkeskinnene i asfalt, velger Miljøpartiet De Grønne å investere i skinnegående drapsmaskiner.

La det først være sagt: Da trikken kom var det en nyvinning. I 1894 var skinnegående transport med Briskebylinjen fra Majorstuen til Jernbanetorget noe som dramatisk forbedret folks mobilitet.

Men det er verdt å huske på at alternativet da for de fleste var å gå til fots eller hest og kjerre.

Etter hvert ble da også trikken utvidet og i 1939 var trikkenettet i Oslo på det største. Da gikk det trikk til mange steder i Oslo hvor det i dag ikke lenger finnes trikkeskinner. For eksempel opp til Kampen eller det lille sidesporet fra Jomfrubråten til rideskolen ved dagens Ekebergpark. Sporene er borte i dag. Det er det gode grunner til. Trikken har nemlig blitt utkonkurrert av buss og tunnelbane.

I 1960 vedtok også Oslos folkevalgte klokelig å legge trikken ned. Innen 1968 ble linjene til Vippetangen, Vestbanen, Sagene, Korsvoll, Rodeløkka, Grønland, Kampen og Etterstad erstattet av busslinjer, før vedtaket dessverre ble reversert.

I samme periode var det en storstilt utbygging av t-bane, som har en helt annen passasjerkapasitet og lettere dekker større avstander.

Men ikke bare snudde politikerne på 70-tallet. De forhistoriske trikkeskinnene har klort seg fast, til tross for flere forsøk på omkamp.

Hellige kyr

Journalist Jon Hustad i Dag og Tid har oppsummert galskapen slik:

«Alle samfunn har heilage kyr, hevdar sosialantropologane, symbol ein som utanforståande ikkje kan forstå utan fyrst å ha levt lenge mellom dei innfødde. Her i Oslo er ei av kyrne trikken. Kvar vinter står han fast i snøfennene og vert sperra inne av ulovleg parkerte bilar. Året gjennom øydelegg trikken asfalten og hindrar vanleg trafikkflyt, og når det regner eller vert salta, rustar han, støtt og stendig.

Kostnadene er store, og vinsten er liten for både innbyggjarane og kommunane, men like sikkert som at nokon gjer framlegg om å innføra billeg og fleksibel leddbusstransport i staden, like sikkert er det at politikarane og innbyggjarane seier nei, nei og nei.»

Sannheten

Gunnar Stavrum er inne på det samme i en nylig publisert kommentar i Nettavisen.

«Landets fremste institusjon for transportøkonomi slakter trikkeplaner som gammeldags, og slår fast at «trikken er nemlig en to hundre år gammel løsning på et problem som ble løst for over hundre år siden».

Sannheten er at Oslo kaster bort milliarder av kroner på trikk, når elektriske busser er like miljøvennlige og mer fleksible – og de andre transportmetodene vesentlig billigere.»

Høyt antall ulykker

Men det er andre grunner enn samfunnsøkonomiske til at trikkeskinnene bør rives ned. Ifølge Transportøkonomisk institutt har sporvogner  3,5 ganger høyere risiko enn buss på samme strekning for kollisjon med bil og 4 ganger høyere risiko for kollisjon med fotgjenger eller syklist. 

En annen måte å si det på er at trikken er en drapsmaskin, holdt kunstig i live av rødgrønne politikere som av uforståelige grunner nå har vedtatt å investere i nye trikker, fremfor endelig og en gang for alle begrave skinnene i asfalt.

Det er mange ting jeg misliker, men få ting jeg hater så intenst som trikken.

Vi som sykler lever spesielt med denne trusselen. En ting er at man kan spore av og falle i skinnene, det er en vanesak for de fleste, men nok noe som gjør at enkelte kan føle seg utrygge i trafikken. Sånn sett er det et stort paradoks at Miljøpartiet De Grønne står bak trikkesatsingen, ettersom partiet ellers fremstår som nokså sykkelvennlig.

Men et like stort problem er det at trikken puster deg i nakken på en helt annen måte enn andre kjøretøy. Trikken bruker langt mer tid på å bremse, den okkuperer mer plass og tidvis ligger den i ryggen på deg som en gigantisk veps. Jeg sykler ikke hver dag, men hele året og da stort sett opp og ned Rådhusgaten.

Det er mange ting jeg misliker, men få ting jeg hater så intenst som trikken.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden