INNSIKT

Målsetningen om nullvekst i personbiltrafikken benyttes som argument for et voldsomme investeringer i Oslos kollektivtrafikk, men hvor relevant er dette målet egentlig?
Målsetningen om nullvekst i personbiltrafikken benyttes som argument for et voldsomme investeringer i Oslos kollektivtrafikk, men hvor relevant er dette målet egentlig?

Forutsetninger kommer og går, samferdselsinvesteringer består

Ruter, Jernbaneverket og Statens Vegvesen beregnet over 150 milliarder kroner i positiv samfunnsnytte ved å bygge ut tre nye tunneler for metro og jernbane i Oslo. I kvalitetssikringen ble den forventede samfunnsnytten ved å bygge prosjektene nedjustert med 173 milliarder kroner. Prosjektene kan likevel ende opp med å bli realisert.

Publisert Sist oppdatert

I denne artikkelserien ser Minerva nærmere på konsekvensene av befolkningsveksten i Oslo.

I den første saken i serien har vi vi belyst hvordan denne befolkningsveksten har ført til en stor økningen i byens netto gjeld per innbygger.

I denne artikkelen ser vi nærmere på samferdselsinvesteringene man har planer om å gjennomføre for å møte befolkningsveksten. I 2015 kom konsekvensutredningen Oslo-navet, som vurderer ulike konsepter for utbygging av ny samferdselsinfrastruktur i hovedstadsområdet.

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Minervas digitale årsabonnement til kr 699,- i året,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale månedsabonnement til kr 89,- pr mnd,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale årsabonnement + tidsskrift til kr 1050,-

Bestill her