Snoen Blogger

Jødene styrer norsk presse

Muslimske ledere i Oslo mener pressen er anti-muslimsk fordi den styres av jødene. Og Kari Vogt advarer mot å ta dem på alvor. OPPDATERT med Dagbladets retusjering.

Muslimske ledere i Oslo mener pressen er anti-muslimsk fordi den styres av jødene. Og Kari Vogt advarer mot å ta dem på alvor.

Dagsavisen har i dag et interessant intervju med imam Nehmat Ali Shah og styreformann Ghulam Sarwar ved Central Jamaat-e-Ahl-e Sunnat-moskeen i Oslo. Dette er den største muslimske menigheten i Oslo, med mer enn 5.000 medlemmer.

De to klager over at norske medier skriver for mye negativt om islam, og de vet grunnen: ”Fordi mediene har jødisk bakgrunn. Det er jøder som står bak mediene”.

Styreformannen bidrar også med følgende historiske innsikt, på spørsmål om hvorfor forholdet mellom jøder og muslimer ikke er bra: ”Hvorfor drepte tyskerne dem? En grunn er at de er urolige folk i verden”. Vi kjenner igjen dette. Mange muslimer benekter Holocaust, andre kommer med denne typen forklaringer – at det var forståelig at Hitler måtte gjøre som han gjorde. Blant dem er Yusuf al-Qaradawi, en stor helt for mange norske muslimer.

Koranen, hadithene og jødene
Avisen følger også opp med flere intervjuer, blant annet med professor emeritus Kari Vogt. ”Det er ingenting i islam som bidrar til anti-semitisme”, sier hun.

Nei, selvsagt ikke, dersom man ser bort fra hadithene, hvorav den mest brukte og relevante er følgende:

«The Day of Judgement will not come about until Muslims fight the Jews , when the Jew will hide behind stones and trees. The stones and trees will say O Muslims, O Abdullah, there is a Jew behind me, come and kill him. Only the Gharkad tree, (a certain kind of tree) would not do that because it is one of the trees of the Jews.» (Al-Bukhari og Muslim).

Eller man kan gå til Koranen selv – Sure 5:51:

“O you who believe! Take not the Jews and the Christians as Auliya’ (friends, protectors, helpers, etc.), they are but Auliya’ to one another. And if any amongst you takes them as Auliya’, then surely he is one of them. Verily, Allah guides not those people who are the Zalimun (polytheists and wrong-doers and unjust).”

Dette kan selvsagt tolkes i historisk lys – en lokal konflikt knyttet til en bestemt tidsepoke. Og det finnes også positive omtaler av jødene i Koranen og hadithene.

Morsis tolkninger
Problemet er at svært mange muslimer ikke tolker det slik, men ser de negative beskrivelsene av jødene som en generell og evigvarende advarsel om deres essens. Hadithen ovenfor er tatt direkte inn i Hamas’ charter. Qaradawi er nevnt.

New York Times skrev forleden om at den egyptiske presidenten Mohammed Morsi så sent som i 2010 kom med klart anti-semittiske uttalelser.

“Nearly three years ago, a leader of the Muslim Brotherhood delivered a speech urging Egyptians to “nurse our children and our grandchildren on hatred” for Jews and Zionists. In a television interview months later, the same leader described Zionists as “these bloodsuckers who attack the Palestinians, these warmongers, the descendants of apes and pigs.”

Dette med aper og griser, en stadig tilbakevendende referanse for islamister, er hentet fra Sure 2:65, 5:60 og 7:166.

Vogt mener også at de to norske muslimenes uttalelser må forstås i lys av holdninger med ”røtter i en landsbykultur i Punjab-provinsen i Pakistan” og at ”disse menneskene ikke kan lese eller forstå ting i aviser, på nettet og på TV”. På denne måten blir anti-semittismen til et perifert fenomen.

Vogt innrømmer imidlertid at slike oppfatninger er ”ganske utbredt” og i omløp i ”visse muslimske miljøer”, men advarer mot å generalisere.

Les også Kamil Azhar: I dag er vi alle jøder.

Holdninger i Pakistan
Vogt har sannsynligvis rett når det gjelder muslimske miljøer i Norge. Men går vi til Pakistan, er det like opplagt at slike holdninger er regelen, og de med mer opplyste og liberale holdninger utgjør et lite mindretall. Problemet dreier seg ikke om analfabeter i Punjab, men den jevne pakistaner.

En meningsmåling under Pew Global Attitudes Project, offentliggjort sommeren 2011, viser at bare 2% av pakistanerne har et positivt inntrykk av jøder. Til sammenligning er andelen 84% i Frankrike, som lenge har vært det mest araber-vennlige og Israel-kritiske landet i Vest-Europa, så alt kan ikke forklares med en forveksling av jøder og israelere. 54% av pakistanerne ser på jødedommen som den mest voldelige religionen, med hinduismen som en god nr. 2, med 29%. På den positive siden er det bare 5% som mener jødene er hovedansvarlig for det dårlige forholdet mellom muslimer og vestlige nasjoner, mens 72% mener det er Vestens skyld.

Selv blant de høyt utdannede i Pakistan er negative stereotyper dominerende. Pakistanske forskere offentliggjorde i 2011 en undersøkelse av holdningene til 99 ferdigutdannede fra universiteter i Lahore og Jhang:

”Two categories of religious others emerged from the results were further divided into the ‘Other’ category and ‘Enemy’ category. The stereotypical picture of students regarding Jews indicated a negative image. Among the four out-groups Hindus were perceived similar to Jews. These negative perceptions of the Jews are seen as an obstacle to the peace.”

Av de 99 mente 75 at jødene var deceptive, altså løgnaktig, mens 70 så dem som cruel (grusomme) og scheming (konspirerende). Forskerne klassifiserer powerful (mektig) som en positiv attributt. 71 av studentene oppgir dette. Jeg tror de fleste av studentene ville anse dette som en negativ faktor, gitt konteksten.

Det er muligens en trøst at hinduer er enda mer negativt ansett enn jøder i denne undersøkelsen. Og ikke overraskende at studentene bare knyttet bare positive begreper til muslimer.  

Tillegg 20. januar:

Dagbladets kulturredaktør Geir Ramnefjell skrev om saken på fredag. Av en eller annen grunn har artikkelen fått overskriften «sionistisk konspirasjon» og det samme begrepet brukes i ingressen.

Anti-semitter dekker seg ofte bak at det ikke er jødene de kritiserer, men Israel, israelere eller sionister. Og legitim kritikk kan fremmes mot alle disse gruppene. Men i dette tilfelle synes det klart at det er jødene talsmennene for moskeen har siktet til. Er det fordi de har «glemt» å bruke det politisk korrekte begrepet selv, at Dagbladet må «hjelpe til»?

Ramnefjells tekst er grei nok den. Her kommer det tydelig frem at det er jødene det dreier seg om. Kanskje det er desken som har vært «hjelpsom»?

Oppdatering: Ramnefjell har følgende tilbakemelding via twitter: Gøy at @jasnoen leser Dagbladet som Fjordman leser Koranen!

På direkte spørsmål om hvorfor han har brukt uttrykket «sionistisk» når de to i moskeen eksplisitt snakket om jødene, svarer Ramnefjell senere:

@jasnoen Hm, siden israel/palestinakonflikten er sentral i konfl mellom muslimer og jøder, er det relevant å bruke «sionistisk».

Mitt svar: Det står ikke et ord i intervjuet i Dagsavisen om Israel og Palestina.

 

Les også John Færseth om Galtungs konspirasjonsteorier.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden