Nyhet

Jøder opplever antisemittisme som et økende problem

Jøder i Norge føler seg mer truet av antisemittisme. Her en detalj fra synagogen i Bergstien i Oslo. Foto: oaø / Flickr

Bilde: oaø / Flickr

Muslimer er mer antisemittiske enn resten av befolkningen, mens jøder er mindre muslimfiendtlige enn folk flest, viser nye tall fra HL-senteret.

I dag publiserer HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) rapporten Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017. Rapporten følger opp en lignende rapport som senteret publiserte i 2012 (med tall fra 2011).

Rapporten viser at antallet som slutter opp negative holdninger mot jøder, falt fra 12,1 til 8,3 prosent i perioden.

I 2011 støttet støttet 19 prosent påstanden «Verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser». Nå støtter 13 prosent påstanden.

Samtidig har 69 prosent av befolkningen overhodet ikke negative holdninger til jøder, en økning på 14 prosentpoeng.

Det er første gang HL-senteret har studert hvilke erfaringer muslimer og jøder selv gjør seg.

– Jøder opplever antisemittisme som et alvorlig og økende samfunnsproblem, sa prosjektleder Christhard Hoffmann, som presenterte rapporten på HL-senteret.

Likevel synker altså andelen av befolkningen med negative holdninger.

– Vi tror forklaringen kan ligge i et endret klima, sa Hoffmann og viste til at mediene har viet større oppmerksomhet til antisemittisme som et samfunnsproblem.

– Det bør utarbeides en handlingsplan mot muslimhat.

Hoffmann viste til at to av tre jøder opplever at de tidvis må skjule sin religiøse identitet, men han presiserte også at HL-senteret ikke har kartlagt antisemittiske handlinger eller handlingspotensiale i radikale miljøer, eller trusselnivået som jøder i Norge er utsatt for.

Han understreket at det på den andre siden er utbredte muslimfiendtlige holdninger i majoritetsbefolkningen.

– Det bør utarbeides en handlingsplan mot muslimhat.

Bli abonnent på Minerva, høyresidens nettavis: Kun 1,- første måneden!

Muslimer mer antisemittiske

Hoffmann presenterte tall som viser at muslimer i Norge som har botid på minst fem år, støtter negative holdninger til jøder i større grad enn resten av befolkningen. Samtidig viser tallene at jøder er mindre muslimfiendtlige enn resten av befolkningen.

30 prosent av befolkningen støtter for eksempel en påstand om at muslimer ønsker å ta over Europa, mens 21 prosent av jødene  gjør det samme. HL-senteret har ikke sammenliknbare tall som viser hvorvidt andelen muslimhatere øker eller synker.

– Negative holdninger til muslimer er langt mindre utbredt blant jøder enn i befolkningen forøvrig.

– Nesten 29 prosent av muslimene viser utpreget antisemittiske holdninger, sa Hoffmann og viste til at dette samsvarer med undersøkelser fra andre europeiske land.  Samtidig tyder mye på at avstanden mellom muslimene og befolkningen forøvrig er mindre i Norge enn i andre europeiske land som Belgia og Frankrike, understreket han.

– Hatkriminalitet skal ha prioritet i alle politidistrikt.

Likevel mener for eksempel hele 42 prosent av det muslimske utvalget at jøder har altfor stor innflytelse over internasjonal økonomi. Bare ni prosent av muslimene avviser påstanden, mens 46 prosent i befolkningen forøvrig avviser påstanden.

Hele 12 prosent i befolkningen og 20 prosent blant muslimene støttet også påstanden «når en tenker på hvordan Israel behandler palestinerne, kan trakassering og vold rettet mot jøder forsvares».

– Jeg synes dette resultatet var overraskende og sjokkerende, sa Hoffmann.

Bekymringsfullt

– Det er bekymringsfullt at det er så mange som har negative holdninger til muslimer, sa barne- og likestilllingsminister Solveig Horne (FrP) på HL-senterets presentasjon.

– Hatkriminalitet skal ha prioritet i alle politidistrikt, sa statsråden. Hun lovet å ta med seg tilbake anbefalingene fra rapporten. Hun understreket også behovet for å følge opp rapporten med nye studier.

Les om de mest oppsiktsvekkende funnene i rapporten:

«Når en tenker på hvordan Israel behandler palestinerne, kan trakassering og vold rettet mot jøder forsvares»

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden