Grønn bølge blant journalistene

Årets medieundersøkelse viser at norske journalister fremdeles er røde, og MDG går kraftig frem igjen. Senterpartiet er på stedet hvil.

Publisert Sist oppdatert

Hver vår legges det frem en undersøkelse av medievaner og holdninger i forbindelse med Nordiske Mediedager, som også inneholder spørsmålet om hva norske journalister stemmer på. Årets undersøkelse er sluppet i dag.

Den er tatt opp av Respons Analyse blant et representativt utvalg av medlemmene i Norsk Journalistlag i tidsrommet 24. januar til 2. april. I alt 435 har svart. Det spesielle med årets undersøkelse er at også svenske journalister er spurt, riktignok bare 150.

I 2017 stemte 53,5 prosent av journalistene på Rødt, SV eller Arbeiderpartiet. I fjor var andelen 53,6 prosent, altså forbløffende likt, og i år er den 55,4 prosent, en liten økning. Mens Rødt og SV står omtrent stille fra i fjor, med henholdsvis 12 og 21,1 prosent oppslutning, kan AP notere seg for en liten fremgang til 22,3 prosent, og er igjen størst. Selv om Rødt har gått frem i ordinære meningsmålinger, står partiet altså stille blant journalistene.

Høyre har 13,3 prosent, mot 16,6 prosent i fjor, og er tilbake på 2017-nivået. Frp ligger som alltid elendig an, med 1,8 prosent – på nivå med KrF, som har 2,5 prosent.

Venstre ligger alltid bedre an blant journalister enn i folket, men har gått tilbake fra 10,1 i 2017 til 8,5 prosent i fjor og nå 5,7 prosent.

Senterpartiet pleier alltid å være underrepresentert, og lå i perioden 2006 til 2016 mellom 2 og 4 prosent. Både i fjor og i år gjorde de det bedre, med en oppslutning like over 7 prosent. Slik er det også i år, med 7,1 prosent. Den store fremgangen for Slagsvold Vedums parti som vi har sett i ordinære meningsmålinger i år har altså ikke slått inn over journalistene. Eller kanskje vi skal si at journalistene lå litt i forkant, slik som med Rødt.

MDG får i denne undersøkelsen hele 13,3 prosent, som trolig er ny rekord for partiet. (Frem til og med 2015 oppgis ikke desimaler). I 2014-16 lå partiet mellom 10 og 13 prosent, høyest i 2015, mens de falt tilbake til omkring 8 prosent de to etterfølgende årene. Nå er altså miljøbølgen sterk igjen blant journalister.

Rødere i Sverige

Tidligere undersøkelser har vist at svenske (og danske) journalister er rødere enn de norske. I år er tallene temmelig like. Blant svenskene svarer 32 prosent at de ville stemt på Vensterpartiet (altså omtrent det samme som Rødt og SV samlet), og 24 prosent på Socialdemokraterna. Miljöpartiet ligger på 14,7 prosent.

Sverigedemokraterna er faktisk bedre representert enn Frp er i Norge, med 2,7 prosent. Moderaterna er vesentlig mer underrepresentert enn det norske Høyre, med bare 4 prosent av journalistene.

Noe mer innvandringsliberale

Respons har også spurt om holdninger i en del politiske spørsmål. Blant annet dette: «Hvor fordelaktig eller ufordelaktig vil du si det er for Norge/Sverige at innvandrere kommer for å bosette seg her?»

Det vil trolig overraske noen at andelen som svarer «svært fordelaktig» er den samme blant norske journalister og befolkningen som helhet – 14 prosent. Blant svenskene er det større sprik – 31 mot 17 prosent. Men tar vi med i betraktningen de som svarer «ganske fordelaktig», er det også en viss forskjell i Norge, da 47 prosent av journalistene og 36 prosent av befolkningen sier dette. Her er fordelingen 39-30 i Sverige.