Politikk

Kilder til Minerva: Økende motstand mot egen regjeringsdeltakelse i FrP

Bilde: Chris Brown / Flickr [CC BY-SA 2.0]

Tidligere var det KrF og Venstre som pleide å si at avstanden til FrP var for stor for regjeringssamarbeid. Nå er det FrP som sliter med kompromissets kunst.

Uten betydelige gjennomslag i regjeringsforhandlingene kan partiet komme til å forkaste avtalen, forteller en FrP-kilde til Minerva.

På innsiden av Fremskrittspartiet er det en voksende bekymring at partiet ikke har oppnådd tilstrekkelig med seire og gjennomslag gjennom regjeringsdeltagelse. Bekymringen er blitt ytterligere forsterket gjennom utvidelsen av regjering og blant annet gjennom behandlingen av FNs migrasjonspakt.

Samtidig som de fire borgerlige partiene forhandler om en felles regjeringsplattform, vokser derfor motstanden mot å slippe KrF inn i regjering internt i FrP. Det bekrefter sentrale FrP-kilder Minerva har snakket med.

En kilde hevder til Minerva at det finnes en håndfull individer i partiets stortingsgruppe som helst ser at FrP går ut av regjeringen, men at disse er i mindretall.

Det har likevel forsterket bekymringen over at partiet sliter med å forklare sine kjernevelgere hvorfor de deltar i regjering. På et internt partimøte ble det derfor nylig konkludert med at FrP må bli flinkere til å synliggjøre hva som er alternativet til partiets regjeringsdeltagelse.

I dette spørsmålet er det konkludert med at FrPs gamle standpunkt om at partiet ikke vil støtte en regjering de selv ikke deltar i, må ligge fast. Alternativet til at FrP deltar i denne regjeringen, må derfor være en regjering utgått av partiene på venstresiden.

– Det vil ikke være aktuelt for FrP å være støtteparti for en borgerlig mindretallsregjering, forteller kilden.

Landsstyre kan forkaste forhandlingsresultat

For andre i FrP er det likevel et spørsmål om FrP kan støtte den regjeringen som de selv faktisk deltar i.

En annen kilde bekrefter overfor Minerva at slitasjen i partigruppen og baklandet er betydelig. Dette brukes som argument for at FrP må få svært gode gjennomslag i forhandlingene med KrF for å kunne akseptere en utvidelse av regjeringen. Selv om situasjonen i dag er den at Jeløya-plattformen, som er grunnlaget for den sittende regjeringen, flere ganger har vært vannet ut av et flertall på Stortinget der KrF er på vippen, ønsker FrP enda større gjennomslag i en ny flertallsregjering.

– Det vil ikke holde om KrF kun slutter seg til den eksisterende Jeløya-plattformen som ligger til grunn for dagens regjeringssamarbeid. FrP vil kreve nye og betydelige gjennomslag dersom regjeringen skal utvides til en flertallsregjering, forteller kilden.

Videre forteller kilden om at en eventuelt fremforhandlet løsning til slutt vil måtte godkjennes av partiets landsstyre. Der er entusiasmen for prosjektet betydelig svekket.

– En eventuelt fremforhandlet avtale med de andre partiene vil nok uansett passere i stortingsgruppen, men i landsstyret kan den bli forkastet, forteller kilden.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden