Nyhet

Klimagassutslipp i strid med menneskerettighetene

Netherlands Historically Holland Windmill Mill

En nederlandsk domstol dømmer staten til å redusere CO2-utslippene. Lignende søksmål er avvist andre steder, men i Nederland vinner de frem. Det kan få konsekvenser for hele Europa.

Denne uken ble det klart at en nederlandsk ankedomstol opprettholder en rettsavgjørelse som pålegger den nederlandske staten å redusere landets klimagassutslipp.

Ifølge dommen er staten forpliktet til å redusere utslippene med 25 prosent sammenliknet med 1990-nivået innen 2020. Dette er 17 prosent mer enn hva den nederlandske regjeringens politikk selv legger opp til.

De siste årene har det i flere land vært anlagt lignende søksmål med mål om å påtvinge staten større klimakutt. Blant annet har Greenpeace og Natur og Ungdom saksøkt den norske stat, med den begrunnelse at norsk klimapolitikk er i strid med grunnlovens paragraf § 112.  Disse søksmålene har imidlertid ikke ført frem, i det minste ikke før nå.

I dommen stadfester den nederlandske domstolen at dersom staten ikke ytterligere reduserer sine klimagassutslipp, er dette i strid med en grunnleggende “duty of care” som forankres i bl.a. Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Ankedomstolen viste til ulike faktiske omstendigheter og rettslige instrumenter, og påpeker at disse indikerer rettsbrudd.

Den nederlandske staten har på sin side argumentert mot dommen med at den tilsidesetter demokratiet.

– Bør heller fastsettes gjennom politiske organer

Tidligere statssekretær i justisdepartementet og advokat Ove Vanebo (FrP) også skeptisk til dommen. Til Minerva sier han:

– Etter å ha lest både ankedomstolens avgjørelse og den opprinnelige dommen, forstår jeg materialet dit hen at domstolene har forankret forpliktelsen i statens “duty of care”, som trekker veksler på prinsipper og normer i ulike rettslige instrumenter, særlig Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Domsslutningen er tilsynelatende forankret direkte i EMK.

Ankedomstolen viser til sine vurderinger av kilder og faktum, og at disse “leads to the conclusion that the State is acting unlawfully (because in contravention of the duty of care under Articles 2 and 8 ECHR) by failing to pursue a more ambitious reduction as of end-2020, and that the State should reduce emissions by at least 25% by end-2020.”

– Domstolene er overraskende detaljerte i sine vurderinger, og det fremstår som oppsiktsvekkende at domstolen kommer frem til akkurat 25 prosent, særlig når staten selv sa at den ønsket å forplikte seg til 20 prosent kutt. Slike spesifikke pålegg og forpliktelser vil nok de fleste mene at stater bør fastsette gjennom politiske organer.

– Hvilke konsekvenser får dette?

Foreløpig er det vanskelig å si. Jeg kjenner til en rekke lignende søksmål, men dette er antagelig den første saken der saksøker når frem med slike anførsler. Hvis resultatet er korrekt, kan dette naturligvis medføre at også andre europeiske land er forpliktet til å kutte sine utslipp ytterligere. Antagelig bør man holde jubelen nede, hvis man mener saken er korrekt. Før saken har vært prøvd for Den europeiske menneskerettighetsdomstol, tror jeg det er klokt å være forsiktig med å slå fast at dette er et korrekt resultat.

 

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden