FRA PAPIRUTGAVEN

Ett av de mest spektakulære klimatiltakene er å suge CO2 ut av atmosfæren.
Ett av de mest spektakulære klimatiltakene er å suge CO2 ut av atmosfæren.

Vi må satse mer på klimaengineering

Verden ligger ikke an til å nå klimamålene. Derfor bør verktøykassen utvides med tiltak som kan hindre innstrålingen eller suge karbondioksid ut av atmosfæren.

Publisert Sist oppdatert

I de senere år er klimaambisjonene blitt skjerpet, i hvert fall på papiret, først og fremst gjennom Paris-avtalens mål om å begrense temperaturøkningen fra førindustriell tid til 2 grader, og helst 1,5 grader. Land etter land setter seg som mål om å ha nullutslipp innen 2050.

Samtidig har de globale utslippene av klimagasser fortsatt å øke. Kraftig reduksjon i kostnadene ved vind- og solenergi vil riktignok hjelpe, kombinert med en massiv elektrifisering, men nullutslipp er med dagens teknologi, og trolig også morgendagens, ikke mulig å oppnå. Det er for eksempel vanskelig å eliminere utslipp fra en del industrielle prosesser, som sementproduksjon, og fra langdistansefly. Det vil også bli krevende å oppnå nullutslipp av andre klimagasser, som metan.

Dette gapet mellom ambisjoner og virkemidler har ført til en ny runde med interesse for andre typer tiltak – som kjernekraft, skogplanting, lagring og fangst av CO2. Det gjelder også det som på engelsk kalles «climate engineering» eller «geoengineering», og som savner en god norsk oversettelse. Jeg vil nedenfor bruke betegnelsen klimaengineering.

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Minervas digitale årsabonnement til kr 699,- i året,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale månedsabonnement til kr 89,- pr mnd,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale årsabonnement + tidsskrift til kr 1050,-

Bestill her