Politikk

Skal Knut Arild Hareide få avgjøre Høyres politikk?

– Nei til eggdonasjon er viktig for KrF, og det har selvsagt noen i bakhodet, sier Høyre-stortingsrepresentant. Vil KrF-presset påvirke Høyres landsmøte?

De siste månedene har flere kilder i Høyre sagt til Minerva at man frykter at partiledelsen i for stor grad legger vekt på forholdet til KrF når de tar stilling til eggdonasjon og andre betente verdisaker. Ingen vil bli sitert offentlig.

– Hvis noen i partiledelsen eller spesielt Erna tropper opp på talerstolen og legger sin tyngde bak et nei, vil nok sikkert landsmøtet støtte det, men jeg håper vi kan få en debatt på landsmøtet, har Unge Høyre-leder Kristian  Tonning Riise tidligere uttalt til Minerva.

Flere partitopper går nå klart ut og advarer mot å la forholdet til KrF svekke Høyres interne debatt.

Henrik Asheim, som er stortingsrepresentant fra Akershus, er blant de som ikke har bestemt seg for hva han vil stemme i spørsmålet om eggdonasjon. Asheim mener uansett at det er viktig at partiet avgjør saken på egenhånd.

– Dette er kompliserte saker også internt i Høyre. Men jeg mener at særlig i denne typen saker, som er av så stor betydning for folk, så må vi velge standpunkt uavhengig av hva andre partier mener.

Henrik Asheim vil ha en fri debatt om eggdonasjon.

Asheim mener at partifellene ikke bør se for mye til KrFs stadige utspill om hva slags politikk Høyres landsmøte bør vedta.

– Det kan godt hende at KrFs utspill påvirker partiet, men de burde ikke det. Vi må ta et standpunkt på bakgrunn av en opplyst debatt, ikke strategi.

Henrik Asheim  har besøkt flere fylkesårsmøter og mener det er helt tydelig at partiet forventer at landsmøtet nå skal ha en åpen og fri debatt om eggdonasjon.

– Ja, det tror jeg absolutt. Selv om det å tillate eggdonasjon ble tatt ut av Høyres program, har det blitt fremmet forslag om det på flere fylkesårsmøter.

Ønsker ikke føringer

Akershus Høyre er ett eksempel: Med stort flertall vedtok fylkespartiet ja til eggdonasjon for fire år siden.

– Høyre bør gå inn for vårt primære standpunkt. Så får man deretter forhandle med andre partier om et eventuelt nytt samarbeid, som jeg håper det blir noe av. Vi må gå til valg på det som er våre verdier og vårt standpunkt, og jeg kan ikke forestille meg at det vil gjøre diskusjonene om regjeringssamarbeid vanskeligere, sier Turid Kristensen, som er stortingskandidat fra Akershus Høyre til høstens valg. 

Partiledelsen har tidligere vært mot eggdonasjon. Erna Solberg uttalte tidligere i år til NRK at hun vet at saken er viktig for KrF, men hun har ikke signalisert hva hun vil stemme på landsmøtet. 

– Det er heldigvis sjelden at partiledelsen legger sterke føringer. Jeg må si at jeg ønsker at det ikke skjer, og at vi får en debatt som inkluderer alle delegatene på landsmøtet. Om ledelsen legger sterke føringer likevel, vil det ikke påvirke min lyst til å engasjere meg, sier Kristensen.

Ennå ikke abonnent? Les så mye du vil på Minerva for kun 49,- i måneden! Bestill her.

– Må vedta politikk for Høyre

Tina Bru er medlem i Høyres programkomité, og hun har et liberalt syn. Hun peker imidlertid på at det er flere familiepolitiske stridsspørsmål i partiet. Alle disse sakene er også spørsmål som er viktige for KrF.

Tina Bru sitter i Høyres programkomite.

– Jeg opplever at den store oppmerksomheten om eggdonasjon er medieskapt. Det man snakker mest om i partiet innen familiepolitikk, er for eksempel barnetrygd, fedrekvote og ordninger for barnefamilier. Min følelse er at det er folk utenfor partiet som er mest opptatt av eggdonasjonsspørsmålet og hva Høyre kommer til å mene i den saken. Men den er bare én av mange debatter vi kommer til å ha på landsmøtet.

Bru har markert seg som tilhenger av å droppe barnetrygd til fordel for gratis barnehage og SFO, og har tidligere markert seg som kontantstøttemotstander, selv om hun nå står bak programkomiteens forslag om ikke å kutte, men å vurdere dagens innretning av kontantstøtten.

Partiet skal ikke skjele for mye til hva andre partier mener, synes Bru, som også er tilhenger av å åpne opp for eggdonasjon. 

– Det er ingen tvil om at eggdonasjon er en vanskelig sak i forholdet til KrF, men jeg er opptatt av at Høyre må vedta politikk for Høyre. Det må veie tyngst. Det tror jeg også det er respekt for i KrF, sier Bru.

– KrF har brukt mye tid på å advare Høyre mot å snu i dette spørsmålet?

–  Det er ikke overraskende at KrF prøver å påvirke politikken ved å påvirke partiene. Dette er jo også en sak der meningene er delte internt i Høyre. Men når man skal vedta et partiprogram bør man først og fremst stemme etter egen samvittighet og det man mener bør være Høyres politikk. 

Bru vil ikke kommentere om hun frykter at partiledelsen vil legge prestisje i saken.

Les også Jan Arild Snoen: Høyre må ikke høre på advarslene fra KrF.

Noen har det sikkert i bakhodet

Vest–Agder er det eneste fylkeslaget som har vedtatt et tydelig nei til eggdonasjon.

– Nei til eggdonasjon er viktig for KrF, og det har selvsagt noen i bakhodet. Men saken er vanskelig, temaet må debatteres, og jeg tror folk gjør seg opp sin personlige mening om temaet, sier stortingsrepresentant og 1. kandidat Ingunn Foss.

Tone W. Trøen i helseo- og sosialkomiteen, som er partiets mest profilerte motstander av eggdonasjon, avviser at forholdet til KrF er tungtveiende for henne. 

– Det er ikke et argument for meg i det hele tatt. Jeg tror det er en stor taus majoritet i Høyre som tviler veldig i spørsmålet om eggdonasjon, og det tror jeg handler om de etiske sidene ved spørsmålet, sier Trøen.

– Krf har vært veldig tydelige på at eggdonasjon er et viktig tema for dem, men jeg tror mange av de som ikke ønsker at Høyre skal endre standpunkt, tar mest hensyn til de etiske dilemmaene og  barnets perspektiv, sier hun.

– Hvilken vei tror du vinden blåser på landsmøtet?

– Jeg tror at det fortsatt er en stor og taus majoritet som ikke vil at partiet skal skifte standpunkt. Men det vil vi få se på landsmøtet, avslutter Trøen.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden