Politikk

– Koranskoler et større problem enn antatt

MOTVIRKER FORNORSKNING: Både norsk-somaliere og norsk-pakistanere sender barn til Koranskoler for å hindre at de blir for norske.

Arbeiderpartiets Jan Bøhler har mottatt bekymringsmeldinger om at mange barn sendes til Koranskoler for å hindre fornorskning. Han mener regjeringen gjør for lite.

Minerva kunne i går melde at en koranskole i Somaliland, som har blitt drevet av en norsk statsborger, knyttes til terror.

Én myndighetskilde med omfattende kunnskap om norske statsborgeres reisemønster mener problemet er mer omfattende enn det som tidligere har vært kjent. Kilden viser til at norsk-somaliere sender barn ikke bare til Somaliland og Somalia, men også nærliggende områder som Egypt og Kenya. Formålet med å sende barn og unge til slike skoler er ofte å hindre fornorskning.

Kilden påpeker at det ikke virker som om ansvarlige myndigheter tar tak i denne problemstillingen.

Torsdag sa også Somalia-ekspert Stig Jarle Hansen at fenomenet er utbredt og i mange tilfeller svært problematisk.

LES OGSÅKoranskole kobles til terror.

Bekrefter

Overfor Minerva bekrefter også stortingspolitiker Jan Bøhler (Ap) at man mener omfanget er større enn man hittil har kjent til og at det ikke kun gjelder barn og unge med bakgrunn fra Somalia og Øst-Afrika.

REFSER REGJERINGEN: Jan Bøhler er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Foto: Arbeiderpartiet

– Det er flere som har tatt dette opp med meg etter at jeg har engasjert meg i diskusjoner om sosial kontroll. Det dreier seg særlig jenter, hvor man er redde for at de skal få norske ektefeller eller ikke gifte seg med de som foreldrene ønsker. Så sender de dem til Koranskoler. Helt nylig ble jeg kontaktet om dette av personer av pakistansk opprinnelse, sier Bøhler.

Han forteller også at han har blitt kontaktet av sentrale personer i moskémiljøet i hovedstaden, som sier at dette er et stort problem og langt mer utbredt enn det som hittil har vært kjent.

Minerva er høyresidens nettavis: Bestill abonnement her, kun 49,- i måneden!

Gjør for lite

Jan Bøhler mener regjeringen ikke gjør nok for å stanse foreldre som sender barna ut av Norge.

– Jeg planlegger å sende et spørsmål til kunnskapsministeren om vi har gode nok redskaper til å stanse folk som sender barna til Koranskoler. Her kan det være ulike tiltak som er aktuelle, for eksempel å frata disse foreldrene barnetrygd. Det er også en lovfestet plikt å sende barna i grunskolen, så det kan være strafferettslige forhold.

Han mener både Høyre og Frp snakker mye, men gjør lite for å skjerpe krav til innvandrerforeldrene.

– Vi svikter disse barna. Det er ting i innvandrermiljøene som vi er forsiktige med å snakke om, Koranskoler er et eksempel på det, og det går utover barna.

Fra forsiden