Kommentar

Korsfestet lagdommer

Jeg tror de aller fleste som har opplevd at en man har gått til sengs med tafser litt ufint om natten, kan skrive under på at det finnes vesentlig verre opplevelser, skriver Ivar Staurseth.

Bilde: Pixabay

Selvfølgelig skal lagdommere være med i debatten, også om de mener at sovevoldtekter straffes for hardt.

Lagdommer Rune B. Hansen trampet i salaten da han forleden gikk ut og sa at minimumsstraffen for voldtekt er for høy. Siden år 2000 straffes alt av seksuelle krenkelser som voldtekt etter Straffelovens § 192 b, med en minimumsstraff på fengsel i tre år.

Det omfatter også tilfeller hvor et par har hatt sex, sovner sammen og den ene parten for eksempel fingrer eller på annen måte tar seg seksuelt til rette på den andre, kanskje i beruset tilstand. En handling jeg for ordens skyld fordømmer, sånn før noen later som jeg gjør noe annet.

Hansens utspill har fått SVs kvinnepolitiske talsperson, Åshild Pettersen, til å reagere kraftig, blant annet på Dagsnytt 18 i går. Hun mener at en lagdommer som tillater seg å problematisere straffenivået på denne måten, i denne saken, ikke er egnet for jobben.

Det er en svært problematisk holdning fra en norsk politiker, og vitner om manglende forståelse for hvordan nettopp dommere må kunne delta i den juridiske debatten. Dommere har en spesiell kompetanse som er nyttig; de har for eksempel god kjennskap til hvordan straffenivået er for ulike sammenlignbare forhold. Det bør helst harmonere.

Dessuten er dommerstanden proff, og de er forpliktet på vedtatte lover, rettspraksis og så videre. De sitter ikke og synser der oppe på podiet. Det betyr for eksempel at en dommer som er tilhenger av vesentlig strengere eller vesentlig åpnere innvandring, likevel må forholde seg til dagens regelverk dersom en sak kommer opp for retten. Det er derfor ikke farlig å se en lagdommer diskutere norsk juss i avisspalter.

Rettssikkerheten er avhengig av at politikere forstår at de formildende argumentene ikke er en bagatellisering av lovbrudd.

Men saken er også problematisk fordi Pettersen bidrar til å legge lokk på debatten om én bestemt forbrytelse. Mener hun at fordi voldtekt er noe vi alle selvsagt fordømmer, så skal ikke straffenivået være gjenstand for åpen juridisk debatt? Gjelder det også andre deler av straffeloven – eller lover generelt?

Fra forelegg til 21 år

Å antyde at én straff er for streng, kan ved første øyekast virke kaldt og hensynsløst. Dreier det seg om voldtekt, er minefeltet enda tettere belagt med eksplosiver.

Men det er så enkelt som dette: Absolutt alle norske straffbare forhold plasseres på en akse fra forenklet forelegg til 21 års forvaring. I debatten om denne plasseringen – både den politiske om paragrafer og den juridiske om et enkelt tilfelle – fremføres det både skjerpende og formildende argumenter. Det siste kommer ikke minst fra forsvareren i rettsalen.

Rettssikkerheten er avhengig av at argumenter føres i begge retninger, og at dommeren lytter seriøst til begge parter. Den er avhengig av at fremfor alt politikere forstår at de formildende argumentene ikke er en bagatellisering av lovbrudd som sådan, like lite som de skjerpende har til hensikt å ikke gi lovbryteren en redelig rettsak.

Minstestraff på tre år er for høyt

Rune B. Hansen har presisert til det kjedsommelige at han tar sterk avstand fra folk som tar seg til rette på sovende mennesker – og han har sagt at det skal straffes.

Alt han utover dette har sagt, er at det finnes enda grovere tilfeller, som voldelig overfallsvoldtekter, som bør straffes vesentlig strengere, og at minstestraff på tre år er for høyt, i lys av hvordan andre krenkelser straffes.

Jeg tror de aller fleste som har opplevd at en man har gått til sengs med tafser litt ufint om natten, kan skrive under på at det finnes vesentlig verre opplevelser.

Over samme lest kan man si at vold er vold og sette samme høye minimumsstraff for alt.

Bistandsadvokat Kristin Hovden er blant dem som støtter lagdommer Hansen, og hun har bistått jenter som ikke har ønsket å anmelde fordi de synes tre år er for strengt.

Skader debattklimaet

Det kan virke som Åshild Pettersen er mer aktivist enn debattant, og at hun er av den typen som er ute etter å ta, misforstå og korsfeste meningsmotstandere, heller enn å forstå dem i beste mening. Voldtektsdebatten er en gullgruve, for der kan man som feminist flette inn den slemme ufølsomme mannen som sympatiserer i overkant med den sleske mannsgrisen.

Voldtekt er voldtekt, ferdig snakket, later til å være hennes argument.

Over samme lest kan man si at vold er vold og sette samme høye minimumsstraff for alt. Man kan også antyde at folk som vil straffe visse drap vesentlig strengere enn andre, er tar for lett på avlivning av enkelte medmennesker.

Gjør man det, bidrar man til å skade debattklimaet om norsk strafferett.

Fra forsiden