Politikk

Krever SSB-svar fra Frp-Siv

REAGERER: Liv Signe Navarsete (Senterpartiet).

Bilde: Senterpartiet / Flickr

Liv Signe Navarsete (SP) er kritisk til at innvandringseksperten Erling Holmøy ikke får forske mer i SSB.

«Er statsråden komfortabel med at det no kan førekome tvil rundt om medarbeidarar i Noregs nasjonale statistikkbyrå vert straffa for ikkje å dele leiinga sitt syn i faglege spørsmål?»

Senterpartiets Liv Signe Navarsete stiller skriftlig spørsmål til finansminister Siv Jensen etter at Minerva onsdag kunne fortelle at forskningsleder Erling Holmøy ved Statistisk Sentralbyrå (SSB) ikke lenger får forske, men flyttes til statistikkavdelingen. Holmøy er særlig kjent for sin forskning på økonomiske konsekvenser av innvandring, såkalte «innvandringsregnskap».

Navarsete begrunner spørsmålet sitt slik:

«Den offisielle grunngjevinga for fjerninga av forskaren er at han har få eller ingen publiseringar på høgt fagleg nivå. For dei av oss som kjenner SSBs strategidokument der det mellom anna vert heva fram at byrået skal produsere ‘relevant forskning og analyse’, er det ikkje til å unngå at ein stussar over at ei slik grunngjeving vert nytta. Den aktuelle forskaren har nemleg utmerkt seg nettopp gjennom å produsere ‘relevant forskning og analyse’. Publiseringane hans har faktisk vore så relevante at han som éin av svært få har skapt seg eit namn gjennom jobben i SSB. At eit byråkratisk tellekantsystem skal vektast tyngre enn oppfylling av SSB sin eigen strategi kan vere vanskeleg å forstå.»

Siv snur

I går opplyste Finansdepartementet ved statssekretær Cecilie Brein-Klarsen til Minerva at departementet ikke aktet å foreta seg noe overfor SSB. Nå har imidlertid departementet snudd og statsråd Siv Jensen (Frp) sier til NRK at hun vil kalle inn SSB-sjef Christine Meyer på teppet for å få hennes redegjørelse om saken: «Jeg trenger å forsikre meg om at noen helt vesentlige oppgaver for Statistisk sentralbyrå blir ivaretatt. Det handler om å levere for regjeringen, departementene og for Stortinget», sier Jensen til NRK.

Også Arbeiderpartiets finanspolitiske talsmann Trond Giske er kritisk til SSB og mener Siv Jensen bør redegjøre for saken: «SSB ligger under finansdepartementet og der styrer Siv Jensen. Så hvis hun ønsker et sterkt SSB, som også har en samfunnsrolle, så har hun full mulighet til å gi beskjed om det», sier Giske til NRK.

Fra forsiden