Kommentar

KrF enda rødere

Det blir ikke et mer borgerlig budsjett med Kjell Ingolf Ropstad ved KrF-roret.

Bilde: KrF

KrFs alternative statsbudsjett viser at Ropstads KrF øker utgiftene og skattene mer enn Hareides KrF.

Kristelig Folkeparti har lagt frem sitt alternative statsbudsjett, og forhandlingene med regjeringspartiene foregår samtidig som en annen delegasjon forhandler om inntreden i regjeringen.

De to henger nøye sammen, siden mye av politikken ligger nettopp i budsjett. Men ikke alt. Innskrenkninger i retten til abort faller for eksempel utenfor budsjettforhandlingene, selv om Arbeiderpartiet har laget en misvisende kampanje og later som noe annet.

Et kjapt blikk på hovedtallene – KrF har så mange påplusninger at det er umulig å forholde seg til alt, viser en interessant utvikling fra budsjettforslagene for inneværende år. Kort fortalt har KrF blitt enda mer kravstore, nå som regjeringsdeltakelse ligger på bordet.

Utgiftsøkningene akselererer

For 2018 foreslo KrF utgiftsøkninger på 9,6 milliarder. For neste år er summen 11,6 milliarder, og det selv om noen av KrFs krav fra i fjor, som 358 millioner til lærernormen, allerede ligger i regjeringens budsjettforslag. Den store økningen fra i fjor er barnetrygden, som nå foreslås økt med 3,3 milliarder, mens den var opp bare 300 millioner i fjor, da KrF nøyde seg med å inflasjonsjustere den.

KrF har riktignok også noen inndekninger på utgiftssiden, for 2018 3,4 milliarder, for neste år 2,7 milliarder. Da havner vi på nettoøkninger på 8,9 milliarder, mot 6,2 milliarder i fjor.

Svært lite av dette er egentlig kutt, men interne omrokkeringer. KrF dekker for eksempel noen av sine bistandssatsninger ved å redusere andre poster på bistandsbudsjettet. I år som i fjor er mye i tillegg juks. Det kuttes i år 600 millioner i «ymseposten», en sekkepost som er ment for forekomne tilfeller i løpet av året, samt effekt av lønnsoppgjøret. Å redusere i denne innebærer ingen reell prioritering. KrF jukset for øvrig ikke på denne måten i fjor.

Det tas økt utbytte fra statsselskaper, noe som ikke er et utgiftskutt, men en omplassering av statens formue. Her raker KrF inn 325 millioner i år, hovedsakelig fra Avinor, mot 116 i fjor. (Økt utbytte fra Avinor er for øvrig litt pussig, siden KrF samtidig vil redusere taxfree-salget, som indirekte er en viktig inntektskilde for selskapet. )

Skattene øker enda mer

På inntektssiden er KrF som vanlig glade i skatter og avgifter. For neste år øker disse med 10 milliarder (påløpt), mot 8,3 milliarder i forslaget for 2018. Økningene rammer alle, med over 4 milliarder mer i økt trinnskatt fra trinn 2 (drøye 245.000), økte avgifter på flyreiser, alkohol og tobakk, moms på småkjøp fra utlandet, bilavgifter og så videre.

Her må vi ta med oss at regjeringen for 2018 la frem skattelettelser på 3 milliarder netto, og for 2019 bare 1,1 milliarder. KrFs netto skjerpelser har derfor økt fra 5,3 milliarder til 8,9 milliarder.

I budsjettpolitikken kan vi derfor slå fast at mange er blitt lurt. Den prosessen som skulle gi oss et mer blått KrF med Ropstad som leder dersom Hareide tapte, har gitt oss et parti som bruker enda mer penger, jukser enda mer med liksomkutt og øker skattene enda mer enn Hareides KrF.

Dersom Ropstads KrF er «blåere», må det handle om noe annet. Og vi vet egentlig hva det handler om – at KrF skal blankpusse sine minst liberale sider, de såkalte «verdisakene».

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden