Kommentar

KrF har mistet 8.000 medlemmer siden Hareide ble partileder

I UKJENT FARVANN: Knut Arild Hareide (KrF) risikerer lojale velgere når han setter ut på rødgrønt hav.

Bilde: KrF

Kristelig Folkepartis velgere og medlemmer er svært lojale, men det er likevel risikofylt å strekke strikken for langt.

Flere medier har de siste dagene skrevet om at mange har meldt seg inn i Kristelig Folkeparti (KrF) etter Knut Arild Hareides tale, der han signaliserte at han ønsket samtaler om å danne regjering med Arbeiderpartiet.

Aftenposten skrev tidligere denne uken at partiet har fått 700 nye medlemmer, men om vi ser nøyere på medlemsutviklingen i KrF, ser vi at partiet likevel befinner seg i en historisk krise.

Tradisjonelt har KrF hatt et svært høyt medlemstall i forhold til oppslutning ved valg. I 2011, da Knut Arild Hareide ble valgt til partileder, hadde KrF 33.800 medlemmer. Det var det høyeste antallet partimedlemmer etter Arbeiderpartiet. Høyre hadde samme år 31.800 medlemmer.

Det er åpenbart historiske årsaker til dette. Frivillighet og deltakelse preger selvsagt hele organisasjons-Norge, men er verdier som særlig har stått sterkt i kristen-Norge. På bedehus, i frikirkelige forsamlinger, ungdomslag og blant aktive lekfolk i Den norske kirke har partiet hatt en helt spesiell særstilling. KrF har til forskjell fra for eksempel tyske CDU alltid vært kristenfolkets parti, selv om partiet også har hatt appell til andre velgergrupper.

Det er dette grunnlaget som nå knaker i sammenføykningene. Redaktør Finn Jarle Sæle i Norge i Dag har kalt kristen-Norge landets «største massebevegelse». Det kan være en overdrivelse, men har en kjerne av sannhet. Selv om andelen troende, personlige kristne, er liten, er det likevel et svært høyt aktivitetsnivå på grasrota i kristen-Norge. Det er bare å se på antallet sommerstevner hvor mange titusener samles hvert eneste år.

Når deler av kristen-Norge nå skiller veier med KrF, gjør det at partiets skjebne samtidig er i spill. Knut Arild Hareide ser ut til å satse på at nye velgergrupper på venstresiden, som ikke tidligere har stemt KrF, kan veie opp for at partiets grunnfjell i større eller mindre grad forlater dem. Kanskje gambler han også på at disse gamle velgerne skal forbli lojale, til tross for deltakelse i Gay Pride og homovielser. Det er i så fall en risikofylt strategi. KrF har riktignok hatt en imponerende lojalitet blant velgerne, men et sted går grensen. Etter Kirkemøtets velsignelse av likekjønnede ekteskap har også disse spørsmålene blitt mer betent i kristen-Norge.

Krf-ere som vil til venstre er glade i å peke på at man på 90-tallet lykkes å vinne nye velgergrupper som ikke identifiserte seg som personlige kristne. Det er også riktig, men partiet hadde fortsatt en bunnsolid relasjon til den kristne grasrota. Den er nå akterutseilt og partiet risikerer å bli en lettbåt som driver i vinden, om Hareides kritikere får rett.

Tallenes tale er i hvert fall klare. Det er ingen gode grunner til å juble over medlemstallene i KrF. Partiet har fra Knut Arild Hareide ble valgt med enstemmig akklamasjon mistet 13.000 velgere. Medlemstalletet nå 25.000, ifølge innkallingen til det ekstraordinære landsmøtet.. Selv om antallet medlemmer nå skal ha steget en del, forteller nedgangen en historie om en relasjon til kristen-Norge som er i ferd med å briste.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden