– Feil å fremstille dette som at vi har skiftet mening

Høydramatisk da KrF i flere omganger voterte over regjeringsdeltakelse, men "røde" KrFere som stemte for plattformen kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av å ha snudd.

Publisert   Sist oppdatert

Under gårsdagens behandling av regjeringsplattformen på Kristelig Folkepartis landsstyre ente det med et knappest mulig flertall for å tre inn i det borgerlige regjeringssamarbeidet med 19 stemmer for og 17 stemmer mot forslaget.

Grunnet landsstyrets sammensetning, der alle fylkeslag har lik representasjon uavhengig av størrelse, var det alltid mulig at flertallet kunne ligge et annet sted enn på landsmøtet. Likevel var det få som hadde forventet en så jevn votering på gårsdagens skjebnemøte.

Etter at resultatet var klart, kunne VG melde om at fire av landsstyrets medlemmer hadde skiftet mening fra landsmøtet og stemt for den fremforhandlede regjeringsplattformen – til tross for at de på KrFs landsmøtet hadde stemt mot å innlede forhandlingene.

- Ikke det samme spørsmålet som ble stilt

En av disse er Oslo KrFs leder Espen Andreas Hasle, men han kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av å ha skiftet mening. Til Minerva sier han:

– Det blir helt feil å fremstille dette som om noen har skiftet mening, for jeg opplever ikke at det er det samme spørsmålet som er stilt.

– Hvordan er dette annerledes?

– På Landsmøtet ble vi bedt om å ta stilling til hvorvidt vi skulle gå i regjering eller ikke og sidevalget. Avgjørelsen om retning ble tatt der. Det vi diskuterte i går var hvorvidt vi var fornøyde med det fremforhandlede resultatet. Og det mener jeg vi absolutt hadde god grunn til.

– Våre forhandlere gjorde en kjempejobb med å få gjennomslag for KrF-saker som

et solid løft mot barnefattigdom med barnereformen, vi likeverdsreform som sikrer barn og familier med spesielle behov verdige liv. I tillegg er det flere seire på klima som ofte tilskrives Venstre, men som KrF er vel så opptatt av.

Votering i flere omganger

– Er du da overasket over at det likevel ble en så jevn votering?

– Jeg visste på forhånd at det var noen som ikke kunne leve med dette utfallet, men jeg hadde ikke forventet så mange stemmer mot avtalen. Men prosessen vi hadde endte likevel med en enstemmig beslutning.

– I denne forbindelse skulle landsstyret gi et råd til stortingsgruppen som tok den endelige avgjørelsen. Det gjorde landsstyret ved å først avholde en prøvevotering der vi fikk stemmetallet 19-17, før vi avholdt den avsluttende voteringen med samme stemmetall. Deretter tok stortingsgruppen med seg det rådet, og fattet en enstemmig beslutning om å tilslutte seg plattformen og tre inn i regjeringen.

– Hva tror du hadde skjedd om prøvevoteringen i landsstyret hadde vist et annet flertall?

– Da tror jeg mange ville fått behov for å tenke seg om. For et slik utfall ville vært svært vanskelig for partiet å håndtere.