Kommentar

Krigsropet

U. S. Marines og Escadron de Gendarmerie Mobile under en øvelse i Astier i Frankrike. Foto: U.S. Department of Defense Current Photos (150619-M-ZB219-429)

Hos document.no kan vi nå lese at muslimske «enklaver» må bekjempes med massiv maktbruk og «alle midler». Gjør ikke staten det, må nettstedets lesere trå til.

Frp-politiker Kent Andersen er vel mest kjent for å ha skrevet kronikken «Drøm fra Disneyland» sammen med Christian Tybring-Gjedde i august 2010. Nå blåser han igjen i krigstrompeten, denne gangen på det innvandringskritiske nettstedet document.no.

Temaet for mandagens artikkel er at innvandrere nå angivelig tillates å operere utenfor loven, og dermed inviterer til tilsvarende motreaksjoner. Andersen starter slik:

«Europa er satt i en situasjon hvor myndighetene unnlater å opprettholde lov og orden, og dermed skaper de et samfunnsklima der sivile kan ta seg til rette. Muslimer har fått opprette parallellsamfunn hvor fellesnevner er selvtekt. Hvor lenge tror myndighetene det vil gå før innfødte europeere svarer med det samme?»

Andersen begynner med en sak der fem asylsøkere ble sluppet fri etter en påstått gruppevoldtekt på Gotland. Dersom mennene faktisk har gjort det offeret påstår, er det en uten tvil en meget alvorlig sak; og også en sak med påfallende likhetstrekk med Hemsedals-saken der tre norske menn ble frikjent under omtrent like omstendigheter.

Etter flere eksempler på overgrep fra innvandreres side kaller Andersen til kamp:

«Dette er krig mot egne borgere, med pervertert godhet som våpen. Har europeere parkert absolutt alt som heter rettferdighetssans? Har de kapitulert og gitt opp å forsvare seg? Har våre menn blitt «pyser», slik muslimske voldsmenn mener?»

Andersen fortsetter:

«Selv etter katastrofeåret 2015 bruker eliten fortsatt makten til å systematisk tilrettelegge for andres interesser. Andre lands borgere prioriteres over egne borgere – samtidig som myndighetene ikke klarer å beskytte egne borgere mot de kriminelle konsekvensene av egen idiotpolitikk. Regnbueprosjektet som skulle skape en bedre verden, skaper bare hardere mennesker. Det er som å dyrke borgervern og aksept for selvtekt og vold, i et kontinent som endelig hadde funnet fred. Det er som å trygle om sosialt sammenbrudd og opprør, men de skjønner det bare ikke.»

Eliten er altså landsforrædere, og deres handlinger eller mangel på sådanne, dyrker frem selvtekt og vold. Det er i det helt tatt ingen tvil om at dersom «folket» nå tyr til vold, så er det «eliten» som har skylda.

Andersen:

«Hvis ikke europeiske myndigheter tar dette inn over seg og stopper flerkultur-galskapen og knefallet for islam, kan vi ende med en voldsspiral som vil overraske selv herdede islamister. (…)

Myndighetene i Europeiske land må velge side, og ta tilbake kontrollen og sikkerheten med alle midler. Dette innebærer enorm maktbruk mot muslimske enklaver, at flerkultur-prosjektet må avsluttes, og egne borgeres interesser blir satt først igjen.»

Andersen tar altså til orde for å bruke «alle midler» og for ikke nærmere spesifisert «enorm maktbruk» mot muslimske områder, som han kaller ”enklaver”.

Enten vil «folket» selv ta til vold, eller så må staten organisere dette, skriver Andersen:

«Staten kan styrke sitt voldsmonopol ved selv å skape organiserte borgervern: Bevæpnede vektere, eller en bevæpnet nasjonalgarde. Kanskje det er på tide å trekke heimevernet ut av møllposen og skape en moderne, halvmilitær styrke underlagt politiet?»

Kommentarfeltet under artikkelen er verdt å lese, selv om det ikke akkurat er egnet til å gjøre dagen lys. Andersen er ikke alene, for å si det forsiktig.

Det finnes betydelige problemer med innvandringen i Norge, selv om de er ganske små sammenlignet med enkelte andre europeiske land. Det handler om velferdsstatens utfordringer, om kvinneundertrykking, og kriminalitet. Minerva vier disse problemene betydelig oppmerksomhet.

Men Andersen og hans meningsfeller tegner et bilde av et samfunn i fullt forfall, der rettsstaten har brutt sammen og utryggheten er påtagelig. Det er ikke i samsvar med virkeligheten – eller kriminalitetsstatistikken.

Etter å ha overbevist seg selv og andre i ekkokamre som document.no, om hvor akutt situasjonen nå er, finnes bare en løsning: I rent selvforsvar må det til enorm maktbruk mot muslimene, alle midler må tas i bruk. Dersom staten ikke gjør dette, vil ”folket” gjøre det selv.

Dette er farlig tale.

Vi har hørt alt dette før – fra en tidligere ivrig kommentator i spaltene til document.no som nå soner lovens strengeste straff. At myndighetene fører krig mot egne borgere, at de er forrædere. I hans manifest kan vi finne ordet «traitor» 210 ganger.

Skribenten i Skien fengsel uttrykte det slik:

Do not apologise, make excuses or express regret for you are acting in self-defence or in a preemptive manner. In many ways, morality has lost its meaning in our struggle. The question of good and evil is reduced to one simple choice. For every free patriotic European, only one choice remains: Survive or perish.”

Noen har lært lite av 22. juli 2011.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden