DEBATT

Kryptoforbud?

DEBATT: Kryptovaluta er et nødvendig korrektiv til sentralbanksystemet.

Publisert

Torsdag 29. april kom stortingsrepresentant Espen Barth Eide til Dagsnytt 18. Tema var kryptovaluta.

Hans fremstilling var i beste fall en ganske ugjenkjennelig formidling, noe som er kommentert annetsteds.

Eide erklærte at kryptovaluta undergraver pengesystemet slik vi kjenner det. Derfor må det visst være tiltak mot kryptovaluta. Her har vi altså sentralbanker som presser ned rentene gjennom mange år. Under pandemien har det bare vært ekstra ekstremt.

Sparepenger vannes ut. Folk som kanskje ikke burde ta mer risiko enn å plassere pengene i banken, presses til nettopp å ta slik ekstra risiko for å unngå at inflasjonen (og formuesskatt) spiser opp sparepengene. Mens ansvaret for tapet når boblen sprekker blir fullt og helt hos den som presses til slik risiko.

Og her er frekkheten fra myndighene: man må betale «gevinstskatt» av å opprettholde den reelle pengeverdien. Riktignok får man skjermingsfradrag, men det er lavere når sentralbanken presser på for større pengemengdeekspansjon. Man må være politiker eller byråkrat for å finne på et slikt system.

De sentralbankene som Eide hyller som flinke til å komme med tiltak når det er krise, er de samme sentralbankene som bruker så lang tid på å komme seg ut av sine tiltaksperioder at det er skapt grunnlag for ny krise lenge før sentralbankene kommer seg ut. Krisen kommer gjerne før de er kommet seg ut også.

Mens rentene presses ned, øker den sosiale ulikhet. For det er de som har mest fra før, som tjener mest på lave renter. Det har vi ikke minst sett under pandemien.

Stortingsrepresentant Eide har frekkhetens nådegave til å sitte i debattstudio og hevde at det er kryptovaluta som er problemet. Skal gull også forbys? Kryptovaluta har ofte en volatilitet som er til hinder for at det kan fungere godt som betalingsmiddel, men Eide vil slå ned på det allikevel?

Han utnytter at problemene med det regjerende pengesystemet sjelden eller aldri kommer frem i NRKs debattstudio. Riktignok er f.eks. Olav Chen av og til i studio for å refse sentralbanken for for lav rente. Men de kroniske problemene med sentralbanker blir sjelden belyst.

Hva er vel bedre enn å forby alle utfordrere til sentralbanksystemet? Så kan vi håpe at sentralbankfolkene fikser problemene uten utfordrere?

Nei, det beste vi kan håpe på – med mindre et ekstremt paradigmeskifte skulle komme – er at sentralbankene skjerper seg under trusselen av konkurranse.