Mediekritikk

Kvinner har ikke tatt over enda

Dagsavisen kan melde at unge kvinner i USA nå tjener mer enn menn. Nei, de gjør ikke det. Og at arbeidsledigheten er dobbelt så høy for menn er tøv.

Dagsavisen kan melde at unge kvinner i USA nå tjener mer enn menn. Nei, de gjør ikke det. Og at arbeidsledigheten er dobbelt så høy for menn er tøv.

Heidi Taksdal Skjeseth har i dagens utgave av Dagsavisen snakket med Hanna Rosin, som tidligere i år skrev en artikkel i The Atlantic med den fengende tittelen The End of Men. Essensen i Rosins og Taksdal Skjeseths artikkel er korrekt — kvinner gjør det stadig bedre i arbeidslivet. Men her går det over stokk og stein.

Tjener mer?
La meg begynne med underoverskriften: ”Unge kvinner tjener mest”. Dette gjentas i ingressen — kvinner ”tjener nå også mer enn sine mannlige kolleger”. I brødteksten er dette igjen presisert til at det i 2010 ble kjent at unge kvinner tjener mer enn sine mannlige kolleger. I en kulepunktspalte med ”fakta” står det imidlertid: ”Kvinner under 30 år tjener opptil 17 prosent prosent mer i storbyer i USA.”

Lønnstatistikken for hele USA er temmelig entydig. Bureau of Labour Statistics har data frem til 2010, delt på aldersklasser. Blant de yngste — de mellom 16 og 24 år, tjener kvinner ca 95 prosent av menn. Her var det små endringer siden begynnelsen på 1990-tallet til 2009, men andelen varierer fra år til år, og den var rekordhøy i 2010. I gruppen 25-34 år har utviklingen vært mer entydig positiv over lengre tid, og kvinner nådde nesten 91 prosent av menns lønninger i fjor. For kvinner samlet sett er andelen 81 prosent. Det skjer altså en utjevning, men all forskjell er ikke borte.

Hva med storbyene? Kilden synes å være undersøkelsen omtalt av Time her og Wall Street Journal her. Den viser at heltidsansatte ugifte, single kvinner mellom 22 og 30 år i 150 amerikanske byer i gjennomsnitt tjener 8 prosent mer enn tilsvarende gruppe menn. Interessant nok, men det er altså ikke riktig at unge kvinner i USA generelt tjener mer enn menn.

Jobber mer?
Ingressen forteller oss at amerikanske kvinner ”jobber mer”. Brødteksten: ”I 2010 utgjorde kvinner for første gang i historien flertallet av USAs arbeidere.” I faktaboksen: ”Kvinner utgjør over 50 prosent av arbeidsstyrken i USA.”

Jeg vet ikke hvor denne påstanden er hentet fra. Den stemmer i hvert fall ikke med BLS autoritative statistikk. I gjennomsnitt for 2010 var 73,4 millioner menn sysselsatt, og 65,7 millioner kvinner, eller drøye 47 prosent av totalen. Det bør også nevnes, når det påstås at kvinner ”jobber mer” at 26 prosent av dem arbeidet deltid, mot 13 prosent for menn.

De siste tallene er fra september 2011. 74,4 millioner menn er sysselsatt, mot 65,7 millioner kvinner. Det er for øvrig 7 millioner flere kvinner tilgjengelig for arbeid. Forskjellen skyldes blant annet at statistikken unntar de militære styrker, fanger og lignende. Sysselsettingsgraden er derfor drøye 70 prosent for menn, 58 prosent for kvinner.

I ”faktaboksen” står det at ”arbeidsløsheten er over dobbelt så høy hos menn som hos kvinner i USA”. Dette er reinspikka tøv. BLS beregnet arbeidsledigheten i 2010 til 10,5 prosent for menn, 8,6 prosent  for kvinner. I september i år er dette (sesongjustert) henholdsvis 9,4 og 8,7 prosent.

Flest ledere?
Den merkeligste påstanden i artikkelen er likevel at ”i dag er 54 prosent av ledere i USA kvinner”. Dette må bygge på en veldig spesiell definisjon av ”leder”. I Rosins artikkel fremgår det:

According to the Bureau of Labor Statistics, women now hold 51.4 percent of managerial and professional jobs–up from 26.1 percent in 1980. They make up 54 percent of all accountants and hold about half of all banking and insurance jobs.

Jeg antar at Taksdal Skjeseth har blandet sammen disse to tallene. Men ”managerial and professional jobs” er ikke det samme som ”ledere”.   Hele 37 prosent av alle amerikanere i arbeid plasseres i disse to kategoriene. Ser vi på kategorien ”management” som ligger nærmere ”ledelse”, har 12,6 prosent av menn slike jobber, mot 8,7 prosent av kvinnene.  BLS har  statistikk også for Chief Executives, altså toppledere. En drøy prosent av amerikanske arbeidstakere faller i denne kategorien. Av disse var ca 26 prosent kvinner i 2010.   

Rosin viser selv til et velkjent faktum, at bare 3 prosent av lederne (CEO) for de 500 største selskapene i USA er kvinner. Skjevheten er mindre lengre ned i hierarkiet, men at flertallet av amerikanske ledere er kvinner er ganske enkelt feil.

Rosin skriver også at kvinnelige CEO’er tjener 43 prosent mer enn mannlige, og viser tydeligvis til disse Fortune 500-lederne. Kilden later til å være Bloomberg. Dette avviker radikalt fra hva denne artikkelen i Forbes forteller oss. Men de utgjør uansett en så liten andel at tilfeldigheter og årlige svingninger kan gi slike utslag. I følge BLSs statistikk tjener kvinnelige chief executives 82 prosent av menn, altså nesten nøyaktig samme lønnsforskjell som for alle grupper.   

Twitter: @jasnoen

  

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden