Minerva Debatt

La oss lære av tallene

En undersøkelse viser hvor normalisert cannabis er blitt blant videregående elever. Like interessant er det store kjønnsgapet i holdningene til cannabis.

En undersøkelse viser hvor normalisert cannabis er blitt blant videregående elever. Like interessant er det store kjønnsgapet i holdningene til cannabis.

Debatten om cannabis har i år fått ekstra oppmerksomhet gjennom Kristoffer Joners avkriminaliseringsforslag hos Stavanger AP, politiaksjoner ved Bergen-skolene og en stortingsrepresentant som tok til orde for legalisering før han selv innrømmet å ha brukt hasj ved én anledning. I denne sammenhengen gjennomførte vi en spørreundersøkelse ved tre av de videregående skolene i Stavanger for å finne ut hva elevene selv mente om bruk av cannabis og deres erfaringer med rusmiddelet. Svarene vi fikk var overraskende på flere måter.

Alt i alt svarte 364 elever på undersøkelsen, noe som gir oss grunnlag for å si med 95 % sikkerhet at feilmarginen på svarene vi fikk ligger rundt 5,1 %. Det første spørsmålet vi stilte elevene var hva man burde gjøre rundt lovgivningen rundt cannabis. Her svarte 36,3 % at man burde stramme inn lovgivningen, 34,3 % ville beholde dagens lovgivning og et relativt høyt 29,4 % av de spurte elevene ville legalisere eller avkriminalisere cannabis. Selv om tallene her er interessante nok, er det mest interessante å se på det enorme kjønnsgapet. Det er nesten som om jenter og gutter lever i to forskjellige cannabis-verdener.

Kjønnsdeling
Blant jentene ønsket hele 54,4 % å stramme inn på lovgivningen, 33,2 % av de spurte ønsket ikke å gjøre noen endringer, mens «knappe» 12,4 % ønsket å legalisere eller avkriminalisere cannabis. Ser man derimot på hva guttene svarte, er det tilnærmet speilvendt. Blant gutter vil 15,8 % stramme inn på lovgivningen, 35,7 % vil ikke endre noe og hele 48,5 % av de spurte guttene ønsker å legalisere eller avkriminalisere cannabis.

Av alle elevene som svarte på undersøkelsen er det 13,5 % som sier de har brukt hasj en eller flere ganger.

Videre ble elevene spurt om deres egne erfaringer med hasj-bruk. Av alle elevene som svarte på undersøkelsen er det 13,5 % som sier de har brukt hasj en eller flere ganger. I tillegg er det nesten 4 % som sier de bruker hasj jevnlig. Svarene ligger litt høyere enn det rusforskere tidligere har sett i denne aldersgruppen, men det som virkelig er overraskende er igjen det store kjønnsgapet. Spør man bare gutter er det hele 21,6 % som sier de har prøvd hasj en eller flere ganger og nesten 6 % sier de bruker hasj jevnlig. Blant jentene finner vi den motsatte trenden hvor «bare» 6,2 % sier de har prøvd hasj en eller flere ganger og knappe 2,1 % sier de bruker hasj jevnlig.

En slik kjønnsdeling rundt hasjbruk har man tidligere ikke sett noe særlig til i rusforskningen. Årsaken til dette kan man bare spekulere i, men her er det verdt å skyte inn at tallene er hentet inn fra skoler med relativt høyt karaktersnitt. Dersom undersøkelsen hadde blitt stilt ved skoler med lavere karaktersnitt/ og eller skoler med yrkesfaglinje, kan man anta at antallet elever som enten har prøvd eller bruker hasj jevnlig ville vært noe høyere. Det er dermed grunn til å tro at cannabisbruk er et utbredt fenomen blant dagens ungdommer.

Eksempelet Colorado
Det er på tide å stille spørsmålet om det er hensiktsmessig å gjøre hver fjerde gutt til kriminell før han er gått ut av videregående skole. The Global Commission on Drug Policy er ikke i tvil om hva de mener politikere må gjøre. Krigen mot narkotika må avsluttes. Det brukes store ressurser hvert år på å avdekke og straffe bruk av cannabis. Dette er ressurser som kunne blitt flyttet til andre sektorer i samfunnet som helse eller utdanning, men som vi i stedet bruker på etterforskning, domfellelse og straff.

Hadde man derimot fulgt delstaten Colorados eksempel og gått inn for legalisering av cannabis, hadde man fått helt andre effekter. Delstaten med sine 5,2 millioner innbyggere forventer å få inn 184 millioner dollar i moderat skattelegging av hasjbruk. Dette tilsvarer over én milliard kroner som den norske stat hadde fått i skatteinntekter, og det er med Colorados lave 12,9 % moms og «knappe» 15 % avgift. Den norske tobakksavgiften er til sammenligning 47,8 kroner per tyvepakning, noe som tilsvarer nær 50 % avgift. En lignende avgift på cannabis ville derfor gitt staten en enda høyere inntekt som heller kunne blitt brukt på forebyggende rusarbeid og til å dekke de skadene som cannabisbruk faktisk gir.

En annen fordel med legalisering er at staten får mulighet til å regulere mengden av virkestoffer i varene som selges over disk.

En annen fordel med legalisering er at staten får mulighet til å regulere mengden av virkestoffer i varene som selges over disk. På samme måte som man i dag regulerer hvor sterk alkohol som er tilgjengelig i butikk og hvor mye nikotin tobakk skal inneholde, kunne man ved lovlig salg regulert mengden av virkestoffer i cannabisen. Det er særlig to virkestoffer i cannabis, nemlig THC som gir rus og CBD som er et virkestoff som motvirker de negative effektene av THC. Det er for eksempel CBD som brukes i legemiddelet Sativex som nylig kom på det norske markedet.

Funnene våre i denne undersøkelsen er interessante og viser hvor normalisert cannabis er blant videregående elever. Vi kan dermed slå fast at cannabisbruken er der, enten det er lovlig eller ei. Et langt viktigere spørsmål er heller hvordan vi ønsker å behandle de menneskene som sliter, har gjort et feilskjær i livet eller rett og slett foretrekker cannabisrusen fremfor alkoholrusen.. Man kan også spørre seg om det er ønskelig å holde på en lovgivning som gjør hver fjerde gutt om til en kriminell. Ved å legalisere cannabis flytter vi penger som ellers ville gått til kriminelle miljøer, til staten som heller kan drive forebyggende arbeid og hjelpe de som sliter. Det er på høy tid at vi lar folkevalgte ta tilbake reguleringen av cannabis-omsetningen. I dag er det de kriminelle som styrer.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden