Nyhet

– Liberalister har fått for mye innflytelse i FpU

Tidligere leder i Asker Frp, Trond Ellingsen, er bekymret for det han mener er en liberalistisk fløy som får stadig mer makt i partiet.

Bilde: Olav Heggø

Tidligere leder i Asker Frp ønsker at partiet skal kaste ut liberalister på samme måte som Carl I. Hagen gjorde ved landsmøtet på Bolkesjø i 1994.

Tidligere leder i Asker Frp, Trond Ellingsen, er bekymret for det han mener er en liberalistisk fløy som får stadig mer makt i partiet.

Fredag varslet Ellingsen, som var leder i Asker FrP i 2012-2017 og på nytt fra juni 2018 frem til mars i år, på Facebook at helgens FrP-landsmøte som ble avholdt på Gardermoen, kommer til å bli hans siste.

Samtidig langet han ut mot FpU, som han mener er altfor liberalistisk, og som han mener beveger FrP altfor langt unna partiets kjerneverdier.

Bolkesjø

– Det har overrasket meg at vi har fått tilbake liberalistene i partiet, sier han til Minerva.

– Carl (I. Hagen) kastet dem jo ut på Bolkesjø, og det har forsåvidt fungert greit siden da. Partiet har fulgt Carls hjerte om å være et nasjonalkonservativt parti.

Det Ellingsen viser til er Fremskrittspartiets landsmøte i 1994, som ble preget av en opprivende strid mellom partiets liberalistiske og nasjonalkonservative fløy, og som endte med at en lang rekke tillitsvalgte på liberalistisk fløy forlot partiet.

Et par måneder senere valgte ungdomsorganisasjonen FpU å legge ned seg selv, og et nytt FpU ble gjenopprettet i mer lojal form.

Nå mener altså Ellingsen at FpU har beveget seg i såpass liberalistisk retning at han ser det nødvendig å komme med et varsku.

Det mener han kommer til syne i saker som klima og innvandring.

Som et eksempel nevner han overfor Minerva debatten ved Trøndelag FrPs årsmøte i vinter, der FpUer Mats Persøy, i et innlegg fra talerstolen, sidestilte Document med den nynazistiske nettsiden Frihetskamp, som han mente var medier med en klar agenda og som ikke kan anses som nøytrale nyhetskilder.

Ifølge Ellingsen anklaget Persøy samtidig Document, der Ellingsen selv er styreleder for å være rasistisk.  

– Også når jeg for eksempel har kritisert Klima-Greta har jeg opplevd å ha blitt møtt med kraftig kritikk fra FpUere, sier Ellingsen.

– FpU har en liberalistisk fløy som vil nedlegge velferdsstaten og ha fri innvandring. Heldigvis reflekterer ikke dette FpU’s program i dag. Selv Tor Mikkel Wara mente jo dette den gang han var FpU formann, men jeg tror han har kommet til fornuft nå.

– Du vinner ikke velgere på slikt, legger han til.

At det nettopp er blant partiets yngre garde at denne typen saker kommer frem, mener han kan tilskrives en skole som han mener har blitt gjennomsyret av tankegods fra venstresiden.

– Slik sett er det kanskje ikke overraskende at de ikke klarer å se kritisk på klimapropagandaen, sier Ellingsen. Samtidig forteller han at det gjør ham bekymret for at liberalister kan få for mye makt i FrP.

Synes mest lokalt

– Hvordan mener du at dette påvirker FrPs politikk?

– Det er nok foreløpig mest synlig i lokalpolitikken, og det synes kanskje ikke nasjonalt enda. Men det er nok til at man merker at man støter på motstand i saker som du før ikke trodde var mulig.

På lengre sikt er han også bekymret for hva som kan skje nasjonalt.

Selv om Ellingsen presiserer at det ikke er nok til at han nå trekker seg fra aktive verv i partiet, bidrar det til at man mister motivasjonen, sier han.

– Det bidrar til at partiet mister den radikale spissen som opposisjon til mainstream. Slik sett kan jeg ønske meg et nytt Bolkesjø, sier han til Minerva.

Har Høyre sviktet?

Mange har pekt på at FrP har blitt mer avslepent av å sitte i regjering, og at retorikken har blitt tilpasset regjeringspartnerne. Vel og merke med Sylvi Listhaug som unntak, men hun endte da også opp med å trekke seg som justisminister etter at regjeringspartnerne stilte statsminister Erna Solberg til veggs for Listhaugs konfrontative stil, særlig innen innvandringsfeltet.

Overfor Minerva sier Ellingsen at han mener at FrP, selv i regjering med Høyre, ikke har fått anledning til å markere seg i saker som innvandring og nasjonal selvråderett, som er viktige for partiets nasjonalkonservative kjernevelgere. Som eksempler på dette peker på FNs migrasjonsavtale, som regjeringen sluttet seg til selv om FrP stilte dissens, og regjeringens tilslutning til EUs energibyrå Acer.

– Har Høyre sviktet den nasjonalkonservative agendaen for å tilfredsstille de ikke-blå regjeringspartnerne?

– Høyre er et parti som skygger unna de prinsipielle standpunktene. Ernas fremste mål er å være statsminister, og hun gjør det hun kan for å tilfredsstille mange nok partier til å ha et flertall, mener Ellingsen og peker på Nasjonal transportplan som et eksempel på dette.

Han viser til at denne, ved å fremme en forventning om nullvekst i personbiltrafikken,  har bidratt til at mange kommuner har sett på bomutbygging som et hensiktsmessig virkemiddel for å stagge veksten i bilbruk.

Mens FrP generelt motsetter seg økte skatter og avgifter, og særlig på bruk av privatbil som de mener er et uttrykk for valgfrihet, har klimakampen en langt mer sentral rolle hos Venstre, og i KrF som gikk inn i regjeringen i vinter.

– Jeg tror ikke bomstasjonsveksten og restriksjoner på bileiere bekymrer Erna, mener imidlertid Ellingsen. Ikke så lenge hun får sitte med makten.

– Betyr det at nasjonalkonservativismen har utspilt sin rolle (i Norge)?

– Per dags dato har den tapt, ja.

Likevel mener Ellingsen at nasjonalkonservativismen fortsatt står sterkt i FrP, og da særlig blant den eldre garden i partiet.

Han mener også at FrP, ved ikke å klare å levere på denne typen politikk som er viktig for partiets kjernevelgere, nå gjør det såpass dårlig på meningsmålingene.

– Det gjør at folk blir sure, og at de sitter på gjerdet.

– Koker det hele ned til at FrP burde ha gått ut av regjering?

– Acer og migrasjonsavtalen kunne vært saker som vi kunne ha gått på, men vi gjorde det ikke.

– Men kommer det en ny sak nå, så bør vi gå.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden