Minerva Debatt

Lovlige e-sigaretter – ikke en bløff!

Vi har valgt å si ja til salg av e-sigaretter med nikotin i Norge. Vi kan ikke velge å si nei til EUs tobakksdirektiv.

Vi har valgt å si ja til salg av e-sigaretter med nikotin i Norge. Vi kan ikke velge å si nei til EUs tobakksdirektiv.

Kjell Marius Jenssen i Norsk Dampselskap er skuffet over regjeringens forslag om å åpne for salg av e-sigaretter. Det må han gjerne være. Men han burde satt seg bedre inn i både EØS-retten og det vi foreslår, før han lar skuffelsen komme til uttrykk i Minervas spalter. Påstandene han kommer med er feil.

For det første ser det ut til at Jenssen mener at vi kan velge om vi skal innføre EUs tobakksdirektiv. Slik er det ikke. Norge er forpliktet til å gjennomføre direktivet. Alternativet til vårt forslag, er å opprettholde dagens forbud mot e-sigaretter.

E-sigaretter er et forholdsvis nytt produkt. EUs tobakksdirektiv etablerer et felles regelverk for e-sigaretter i hele EU. Norsk Dampselskap må gjerne være mot EUs tobakksdirektiv, men argumentasjonen til Jenssen om at Norge ikke skal godta direktivet ut fra folkehelsehensyn er mildt sagt pussig.

Bakgrunnen for direktivet er å gjøre tobakk mindre tiltrekkende for unge. Reguleringen av tobakk blir strengere gjennom direktivet. Det stilles felles krav til sikkerhet og kvalitet ved e-sigaretter. Dette gjøres nettopp med tanke på å beskytte folkehelsen.

Det er feil at alle e-sigaretter som finnes på markedet i dag vil bli borte med nikotingrensen direktivet fastsetter. De vanligste e-sigarettene på markedet i dag har et lavere nikotininnhold enn denne grensen. Denne grensen vil gjelde i hele EU. En vanlig e-sigarett avgir i løpet av fem minutter samme nikotinmengde som en sigarett. E-sigaretter som er sterkere vil også kunne tillates, men må da ha godkjenning som legemiddel.

Det er feil at netthandel forbys. Direktivet krever bare at nettbutikker registrer seg og har et system for å håndheve aldersgrensen på 18 år.

Det er feil at legenes taushetsplikt utfordres. Det innføres ikke meldeplikt for helsepersonell på bivirkninger av e-sigaretter, slik det ser ut til at Jenssen tror. Produsenter og importører av e-sigaretter skal ha oversikt over produktene sine og uønskede hendelser som kan knyttes til dem. Dette vil gjelde i hele EU.

Det er feil at ytringsfriheten innskrenkes. Direktivet forbyr sponsing fra e-sigarettindustrien som markedsfører produktene. Dette gjelder ikke privatpersoners omtale av e-sigaretter.

Jenssen reagerer også på kravene til barnesikring som skal hindre at barn blir forgiftet av nikotin. Andelen forgiftninger har økt de siste årene og omtrent halvparten av meldingene om e-sigaretter til Giftinformasjonen i 2014 gjaldt barn. Jenssen kan gjerne mene at vi ikke skal beskytte barn mot forgiftning av nikotin. Vi mener derimot at barn har krav på denne beskyttelsen.

E-sigaretter er langt mindre helseskadelig enn vanlige sigaretter, men de er ikke uten helserisiko, verken for dem som bruker dem eller dem som puster inn andres damp. Nikotin er også sterkt avhengighetsskapende. Derfor foreslår vi å regulere bruken av e-sigaretter som tobakk, med 18 års aldersgrense, reklameforbud og røykeforbud.

Forslaget vi har sendt på høring ivaretar fordelene e-sigaretter kan ha for skadereduksjon hos voksne røykere, samtidig som vi hindrer at e-sigaretter blir attraktive for barn og unge.

Alternativet til vårt forslag er å opprettholde dagens forbud. Det tror jeg neppe Norsk Dampselskap vil applaudere.

 

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden