Kommentar

Lunkne til sosialismen

Bernie Sanders har alltid kalt seg sosialist, men er fremdeles i klart mindretall i USA.

Bilde: AFGE, CC 2.0 Generic.

Ny måling: Bare en av fire amerikanere sier at de er klare for en sosialist som president. Det skaper problemer for Bernie Sanders.

Det snakkes mer om sosialisme i USA for tiden enn på svært lenge. Presidentkandidat Bernie Sanders har riktignok alltid omtalt seg selv som demokratisk sosialist, men nå har han fått selskap av flere og yngre fjes, først og fremst Alexandria Ocacio-Cortez, populært kalt AOC. Det har medført at president Trump og andre republikanere har gått til motangrep.

Mens Sanders og AOC snakker mest om nordisk sosialdemokrati, forsøker Trump å assosiere begrepet og demokratene med mer ekstreme former, gjerne Maduro-regimet i Venezuela. Selv om dette er urimelig, får han drahjelp av at verken Sanders eller AOC vil anerkjenne Juan Guaido som Venezuelas legitime president.

En ny måling for NBC/Wall Street Journal tyder på at denne økte oppmerksomheten ikke har gitt vesentlige endringer i den jevne amerikaners syn på sosialisme. Forrige gang spørsmålet ble stilt, i september i fjor, hadde 19 prosent et positivt syn på sosialisme – i februar i år var det 18 prosent, mot 50 prosent med et negativt syn. Tilsvarende for kapitalismen var 52 og 50 prosent positive. (Andelen positive er lavere her enn i andre målinger, siden NBC gir muligheten til å svare «nøytral».)

En Fox-måling fra februar gir tilsvarende resultat, med 25 prosent positive til sosialisme, 57 prosent til kapitalisme.

Hos NBC/WSJ er 25 prosent nå entusiastiske eller komfortable med en presidentkandidat som er sosialist. Forrige gang, i oktober 2015 var det 27 prosent. Dette er langt lavere enn alle andre karakteristikker som er testet. For eksempel er dobbelt så mange komfortable med en muslimsk presidentkandidat. Den eneste gruppen som er i nærheten, er kandidater over 75 år (Sanders og Biden, dersom han stiller), med 37 prosent. I 2015 fant Gallup, med en annen spørsmålsstilling, også at sosialist var det minst populære av de oppgitte alternativene en kandidat kunne være.

I et langt tidsperspektiv har synet på sosialisme utviklet seg i positiv retning. Det henger mye sammen med at begrepet i større grad forbindes med en sosialdemokratisk velferdsstat enn med statlig overtakelse av næringslivet – og den kalde krigen mot Sovjetunionen. Men det siste tiåret er det små endringer, slik Aaron Blake i Washington Post oppsummerte meningsmålingene i februar, og slik Gallups tidsserier viser.

Noen, som Fox’ måling i august 2018 gir riktignok en betydelig økning i andelen som mener USA bør bevege seg bort fra kapitalisme og i retning sosialismen, sammenlignet med 2010. Men det er ikke det generelle bildet. Blant ungdom er det derimot en klar tendens i retning større aksept for sosialismen, og i flere målinger er de positive i flertall. Det siste eksemplet er en Axios-måling fra januar.

Demokratiske velgere er mer komfortable med sosialismebegrepet enn amerikanere flest, men selv der vil Sanders trolig være mer tjent med å snakke om saker, ikke dette ordet. Skal han vinne nominasjonen, må primærvelgerne også tro at han kan slå Trump.

Hans fremste rival på venstre fløy, Elisabeth Warren er opptatt av å forklare at hun ikke er sosialist, og snarere for en regulert, reformert kapitalisme. Sentrum-venstre-kandidaten Kamala Harris er også klar på at hun ikke er demokratisk sosialist.

I min profil av Alexandria Ocacio-Cortez fra oktober 2018 gikk jeg gjennom en del av sakene der venstresiden ser ut til å ha amerikansk opinion på sin side. Men ovenfor har jeg altså vært opptatt av begrepet.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden