Politikk

– Vi må ikke være naive

Bilde: Kremlin.ru. [CC BY 4.0]

– Russland bedriver hybrid krigføring i vestlige land, sier Øyvind Halleraker (H). Flere på Stortinget reagerer på sentrale Frp-eres Putin-støtte og etterlyser partiledelsen.

– Hvis linjen til Ulf Leirstein og Peter N. Myhre blir vedtatt politikk i Frp, har vi et problem, sier Øyvind Halleraker, første nestleder i Utenriks- og forsvarskomiteen for Høyre.

I Minerva i går gikk de sentrale Frp-politikerne Ulf Leirstein og Peter N. Myhre langt i å slutte seg til Carl I. Hagens støtte til Putin og Trump. De tvilte på at Russland står bak hackingen i USA og uttrykte ønske om å alliere seg med Putin mot islamisme. Siv Jensen ville ikke uttale seg.

Les også: Sentrale Frp-ere slutter seg til Hagens Putin-støtte.

Putin skaper usikkerhet, ikke Vesten

«Spenning leder til krig, og Obamas sanksjoner mot Russland var svært ukloke», sa Ulf Leirstein om Obamas utvisning av russiske diplomater.

– Leirstein hopper galant over det som er årsakene til sanksjonene mot Russland, sier Halleraker.

– Både EU og NATO har fordømt Russlands annektering av Krim. Det er første gang noe slikt har skjedd i Europa siden andre verdenskrig, sier han.

– Jeg leder Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, og NATO har nå betydelig oppmerksomhet rundt Russland. Vi støtter opp om medlemslandenes interesser i Øst-Europa og bidrar med styrker, og vi ser en voldsom opprustning på den andre siden av grensen.

– På dataspråket bedriver Russland hacking. Men det militære begrepet for slik dataintervenering er hybrid krigføring, sier Øyvind Halleraker (H).

Halleraker forteller at NATOs parlamentarikere er enige om at hvis Minsk-avtalen ikke blir oppfylt og Russland ikke går tilbake på annekteringen av Krim og ustabiliteten de skaper i Ukraina, så vil de be regjeringene sine vurdere ytterligere diplomatiske og økonomiske sanksjoner.

Øyvind Halleraker (H).
Øyvind Halleraker (H).

Foto: Stortinget.

– Det er Putins sabelrasling, trusler overfor naboland og forsøk på å destabilisere vestlige land gjennom hybride tiltak med forbindelser til ytterliggående høyrebevegelser som skaper utrygghet i dag, ikke vestlige sanksjoner, sier Halleraker.

Trumps oppførsel er patetisk og skremmende

«Det er ingen nyhet at gamle stormakter forsøker å ødelegge for hverandre på den digitale arenaen», sa Leirstein til Minerva om Russlands involvering i hacking i USA. Halleraker reagerer på Leirsteins bagatellisering.

– På dataspråket bedriver Russland hacking. Men det militære begrepet for slik dataintervenering er hybrid krigføring. Vi må ikke være naive, sier Halleraker.

«Jeg har ikke sett noen komme med håndfaste bevis for hackingen», sa Peter N. Myhre til Minerva i går. Halleraker understreker tvert imot at man må ha tiltro til etterretningen i USA.

– Både CIA og FBI er tydelige på at de er helt sikre på at Russland er involvert i hackingen, og vi må ha tiltro til de amerikanske institusjonene. Å sitte hjemme på berget og si at man ikke har sikre bevis for hackingen, virker noe pussig, sier Halleraker.

Hei og takk for at du leser Minerva! Vi har nettopp lansert denne nettavisen som fra et borgerlig ståsted skriver om politikk, kultur og andre viktige saker. Det er billig å abonnere, 49 kr. i måneden, og du kan gjøre det her!

 

– Leirstein og Myhre har ingen tiltro til CIA og FBI, slik Trump heller ikke har?

– Da Trump lå an til å tape valget, ville han ikke akseptere resultatet og mente at det var rigget. Nå angriper han etterretningstjenesten. Slik oppførsel er patetisk og skremmende.

– Hva hvis Leirstein og Myhres linje blir vedtatt politikk i Frp?

– Da har vi et problem. Uttalelsene deres skiller seg fra den utenrikspolitikken Frp fører i Stortinget og regjeringen i dag.

– Vil Frp i så fall bli et mindre troverdig regjeringsparti?

– Det vil jeg ikke spekulere i, sier Halleraker.

– At norske politikere er komfortable med eller vil ufarliggjøre Russlands påvirkningsstrategi, kan jeg ikke fatte og begripe, sier Sveinung Rotevatn (V).

Russlands påvirkningsstrategi er enormt farlig

– Russland får en stadig mer dominerende stilling i verden. Hvis Leirstein mener at det er en positiv utvikling, er jeg dypt uenig med ham, sier Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant for Venstre.

Sveinung Rotevatn (V).
Sveinung Rotevatn (V).

Rotevatn reagerer på ønsket om å avvikle sanksjonene mot Russland.

– Sanksjonene kom fordi Russland invaderte et europeisk land. Så langt har landet ikke vist vilje til å tre tilbake. Jeg tror dessverre at Putin kan ende med en total seier, og at Trump og USA vil lene seg tilbake og si at de aksepterer den russiske invasjonen av Ukraina, sier Rotevatn.

– Leirstein mener at Obamas utvisning av russiske diplomater var uklok, og at det ikke er noen nyhet at gamle stormakter forsøker å ødelegge for hverandre?

– Det er et helt vanvittig utsagn. Det som er nytt her, er at Russland har gått aktivt inn for å påvirke valgprosessen og få valgt sin foretrukne kandidat.

Nå er det klare tegn på at Russland prøver å påvirke på samme måte i Europa, mener Rotevatn. Det er grunn til å tro, sier han, at det skjer i Bulgaria og Ungarn, og at det kan komme til å skje i valgene i Frankrike og Nederland til våren. I de valgene har det russiske regimet foretrukne kandidater som de også har støttet økonomisk.

– At norske politikere er komfortable med eller vil ufarliggjøre Russlands påvirkningsstrategi, kan jeg ikke fatte og begripe. Den er enormt farlig, sier Rotevatn.

Vil bli et uaktuelt regjeringsparti

– Sår Leirstein og Myhres uttalelser uklarhet om Frps politiske linje?

– Jeg vil oppfordre Frp-ledelsen til å slå fast at uttalelsene til Leirstein og Myhre ikke er partiets linje. Det bør ikke være partiets linje, for det er ikke i tråd med norske interesser og norsk sikkerhetspolitikk.

– Hva hvis Leirstein og Myhres linje blir vedtatt politikk i Frp?

– SV var lenge et uaktuelt regjeringsparti på grunn av sikkerhetspolitikken til partiet. Hvis dette blir linjen til Frp, vil partiet stå så langt unna det som er kjerneinteressene til Norge, at det vil være vanskelig å samarbeide med dem, sier Rotevatn.

– Uttalelsene deres gjør at det blir vanskelig å vite hva Frp står for i utenrikspolitikken, sier Liv Signe Navarsete (Sp).

Vanskelig å vite hva Frp står for

– Vi må forvente at regjeringspartiet Frp står for regjeringens politikk, men uttalelsene til Leirstein og Myhre går imot det regjeringen har kommunisert så langt, sier Liv Signe Navarsete i Senterpartiet, som er medlem i Utenriks- og forsvarskomiteen.

Liv Signe Navarsete (Sp).
Liv Signe Navarsete (Sp).

Foto: Stortinget.

Det er interessant å observere at regjeringspartienes fremtredende politikere har ulike analyser av Russland, mener Navarsete.

– Mens forsvarsministeren gikk ut på CNN og uttalte at Norges forhold til Russland «aldri» mer ville bli normalt, kommuniserer Frps representanter det komplett motsatte, sier hun.

– Hvis Leirstein og Myhres linje blir vedtatt politikk i Frp, hva da?

– Uttalelsene deres gjør at det blir vanskelig å vite hva Frp står for i utenrikspolitikken. Hvis linjen deres blir vedtatt politikk, vil Høyre og Frp ha grunnleggende forskjellige meninger i spørsmålet om Russland, sier hun.

– Vi må forvente at Høyre og Frp avklarer seg imellom hva som vil være politikken til regjeringsprosjektet deres før neste valg, avslutter Navarsete.

Vil ikke vurdere Russlands hacking-involvering

Navarsete vil derimot ikke vurdere hvorvidt Obamas sanksjoner mot Russland er ukloke.

– Jeg har ikke tilgang til å gjøre en vurdering av bevisene blant annet CIA og FBI mener å ha for at Russland har bedrevet hacking i USA, og det er derfor vanskelig å konkludere om hva som er den riktige responsen, sier Navarsete.

– «Jeg har ikke sett noen komme med håndfaste bevis for hackingen», sa Myhre. Hva vil du si til det?

– Jeg har som sagt ikke mulighet til å vurdere bevisene som amerikanske myndigheter mener å ha, svarer Navarsete.

– Norge er tjent med at regjeringspartiene er samstemte utad i utenrikspolitikken, sier Anniken Huitfeldt (Ap).

Anniken Huitfeldt (Ap).
Anniken Huitfeldt (Ap).

Foto: Stortinget.

Norge er tjent med en samstemt linje

Arbeiderpartiet reagerer også på at sentrale Frp-politikere uttaler seg i strid med Frps utenrikspolitiske linje i Stortinget og regjeringen.

– Norge er tjent med at regjeringspartiene er samstemte utad i utenrikspolitikken, understreker Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt, som leder Utenriks- og forsvarskomiteen, til Minerva.

– Forholdet til USA og til Russland dreier seg om kjerneinteresser i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Ansvaret for utenrikspolitikken ligger hos regjeringen, sier Huitfeldt.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden