Mange kinesere ved militært sensitive forskningsmiljøer ved NTNU

Samtidig som E-tjenesten peker på maritim sektor som særlig interessant for spionasje fra Kina, har kinesiske forskere i flere år dominert i ett av landets fremste forskningsmiljøer for marinteknologi.