Kommentar

Han vil være Storbritannias Macron

Chuka Umunna var en kommende stjerne i Labour. I går hadde han fått nok av Corbyn, og meldte seg ut.

Bilde: House of Commons, CC 3.0.

Labour splittes, men valgsystemet gir Chuka Umunna og hans allierte små sjanser til å utfordre de store. OPPDATERT med ferske målinger.

I går forlot syv parlamentsmedlemmer Labour og dannet en egen uavhengig gruppe i parlamentet. Det handler i dypere forstand om motstand mot den kraftige venstredreiningen under Corbyn, men også konkret om partiledelsen manglende vilje og evne til å ta tak i anti-semittismen i partiet, noe jeg skrev om i mai, og som Filter Nyheter oppsummerte før helgen.

Og selvsagt handler det om Corbyns håndtering av Brexit, der disse syv og mange andre i Labour ser på Corbyn som en skap-Brexiter, som verken i folkeavstemningen i 2016 eller senere har jobbet inspirert for å beholde nasjonen innen EU. På toppen kommer venstresidens målrettede arbeid for å få kastet alle moderate parlamentsmedlemmer i nominasjonen før neste parlamentsvalg.

Rom i midten

Selv om de ikke har noen formell leder, er det ingen tvil om at Chuka Umunna er utbryternes store stjerne. Tenk Emmanuel Macron, men uten Macrons arroganse.

Under et mer proporsjonalt valgsystem er misnøyen med de to store partiene så stor, at det hadde ligget godt til rette for et sentrumsorientert pro-EU-parti. Man kan innvende at Liberaldemokratene allerede finnes, men partiet mangler effektivt lederskap, og velgerne er grundig lei av dem også. Koalisjonsregjeringen med de konservative, og de mange kameler som måtte slukes i den forbindelse, har gitt varig skade.

Det som virkelig kunne gi Umunna momentum er en splittelse blant de konservative. I går ryktes det (ifølge Telegraphs Steven Swinford) at innenriksminister Amber Rudd har varslet May om at dersom det blir no-deal-Brexit den 29. mars, kommer 22 medlemmer av hennes regjering og regjeringsapparat til å forlate den i protest. Tory-remainere som Nick Boles kan komme til å se seg om etter et annet parti. Det var en slik tilflyt fra flere partier Macron lyktes med.

OPPATERING 20.02: Tre konservative parlamentsmedlemmer på Remain-siden, hvorav Anna Soubry er mest kjent, har meldt seg ut og sluttet seg til Umunnas gruppe i parlamentet. Det samme har ytterligere et medlem fra Labour.

Enmannskretser gir problemer

Men Storbritannia har enmannskretser, og dermed en høy barriere for nye partier.

Forrige gang Labour forsvant ut venstretåka, under Michael Foot, ble partiet også splittet (1981). Utbryterne i SDP, som var langt flere enn dagens syv, fikk 25 prosent i valget i 1983, knapt bak Labours 28 prosent. Men siden deres oppslutning var ganske jevnt fordelt over landet, vant de bare 23 parlamentskretser, mot Labours 209, og forvitret etter hvert, for til slutt å slå seg sammen med det liberale partiet.

Likevel hadde de en nyttig funksjon. Labour innså at de bare kunne vinne ved å gå mot sentrum, gjorde det, og Tony Blair vant fire valg på rad fra 1997.

Det er tvilsomt om Umunna kan utløse samme effekt. Corbyn har fremdeles sterk oppslutning blant partiets medlemmer, om enn ikke i parlamentsgruppen og blant velgerne, og akter ikke å vike. Meningsmålingene viser oppslutning nesten på linje med toryene, så håpet om å vinne neste valg lever.

I går ble det kjent at venstreekstremisten Derek Hatton, som ble ekskludert på 1980-tallet som et ledd i Neil Kinnocks arbeid for å gjøre Labour valgbare igjen, er tatt inn igjen i partiet.

Partiets nestleder Tom Watson, som ikke tilhører høyresiden, sier at han ikke kjenner igjen sitt eget parti, og at Corbyn må justerer kursen. Men det skal svært mye til for at folk som ham forlater Corbyn.

Dersom Umunna skal tvinge frem en kursjustering, er han nok avhengig av at betydelig flere parlamentsmedlemmer slutter seg til ham de nærmeste dagene og ukene.

Målinger viser potensial

Målinger viser at det på papiret er etterspørsel etter et parti som ligner det Umunna kan tilby. I en BMG-måling fra april sa 43 prosent at de kunne tenke seg å stemme på et nytt sentrumsparti, og en Opinium-måling ga lignende resultater i august. Meningsmålingseksperten John Curtice spådde i august at et nytt pro-EU-parti ville bli etablert under omstendigheter som ligner svært på dagens.

Men å omgjøre slik overfladisk støtte i en måling til stemmer på et konkret parti er langt vanskeligere. For et år siden ble faktisk et slikt anti-Brexit-parti – Renew, startet, men det har ingen kjente profiler og har ikke kommet noe sted.

Survation var raskt ute med en måling etter gårsdagens splittelse, og den gir Umunnas parti 8 prosent oppslutning, hvorav 4 prosentpoeng kommer fra Liberaldemoratene og 2 fra Labour. Det er ikke rare greiene, men det kan være klokt å vente noen dager og uker før det trekkes konklusjoner.

TILLEGG: En Skymåling gir den nye gruppen 10 prosent oppslutning, og her kommer det flest velgere fra Labour, få fra Libdems. YouGov gir dem 14 prosent, mer enn halvparten av Labours 26 prosent.

Kampen for ny folkeavstemning

Om ikke Umunna lykkes med å etablere et sterkt sentrumsparti eller bevege Labour tilbake mot sentrum, forsøker han å utløse noe viktig på kort sikt: Kravet om ny folkeavstemning står svært sterkt i Labours velgermasse, og også blant et stort flertall av den Corbyn-støttende medlemsmassen.

Mange av aktivistene som har strømmet til partiet for å støtte Corbyn er, som Economist skrev for et par uker siden, veldig opptatt av å stoppe Brexit, og det har ført til en uvanlig misnøye med Corbyn, som fremstår som prinsippløs og opportunistisk – akkurat det disse aktivistene har mislikt med Labour før ham.

Corbyn har så langt unnlatt å gå klart inn for en ny folkeavstemning, av redsel for å provosere det mindretallet i eget parti som stemte for Brexit. Umunnas håp er at han nå vil endre kurs, for å demme opp for flere avhoppinger.

Men når sterke talsmenn for en ny folkeavstemning velger å forlate partiet, kan det få motsatt virkning, ved at dette standpunktet assosieres med «svikerne». Derfor har da også People’s Vote, organisasjonen som jobber for en ny folkeavstemning, markert klar avstand til den nye gruppen.

Britisk politikk er kaotisk for tiden, og slik kan vi forvente at det forblir en tid fremover. I et slikt kaos kan ikke det nye protopartiet avskrives helt, men mange brikker må falle på plass for at Umunna og hans allierte skal lykkes. For egen del ønsker jeg ham lykke til. Britene fortjener andre alternativer enn det de nå har.

Fra forsiden