Redaksjonen blogger

Marxist i regjeringen

Med Audun Lysbakken har Norge fått en statsråd som vil oppheve privat eiendomsrett og forby lønnsarbeid.

Med Audun Lysbakken har Norge fått en statsråd som vil oppheve privat eiendomsrett og forby lønnsarbeid.

– Det var Einar Gerhardsen også, og det gikk fint, svarte Jens Stoltenberg da han ble spurt om hva han synes om å ha en marxist i regjering. Et typisk Stoltenberg-svar. Han er rett og slett ikke opptatt av slike ting.

Det blir neppe revolusjon i departementet fordi Lysbakken har blitt statsråd, men det er interessant og høre hva han har å si om sine tidligere uttalelser. Lysbakken var en del av et radikalt opprør fra venstra som inntok Sosialistisk Ungdom på begynnelsen av 2000-tallet. I følge tidligere skriverier og bidrag er Audun Lysbakken blant annet tilhenger av:

1. Revolusjon i Norge (ikke med makt, men den kan forsvares med makt)
2. Å oppheve privat eiendomsrett. Kapitalistene fratas sine eiendeler.
3. Planøkonomi
4. Å hindre at kapitalistene igjen kan få eiendommen sin tilbake.
5. Å forby lønnsarbeid.

…for å nevne noe.

Noen sitater:

”I nordmenns bevissthet står myten om motsetningen mellom revolusjon og folkestyre sterkt.”

”For det andre betyr våre paroler at vi må ha en revolusjonær sosialisme. […] Sosialisme forutsetter et maktskifte, at arbeiderklassen tar makten over arbeidsplassene og samfunnets ressurser fra eierklassen. Et slikt maktskifte kan ikke vedtas, det må skapes gjennom massemobilisering.”

”Det finnes ingen motsetning mellom sosialisme og folkestyre, og revolusjonen er det nødvendige steget over fra den pengestyrte kapitalismen til den folkestyrte sosialismen.”

”At arbeidsfolk, det store flertallet av menneskene i landet vårt , erobrer makten over de sektorer av samfunnet som i dag ikke er underlagt demokratisk styring, det vil være det vikelige folkestyrets første praktiske skritt. Men så viser jo erfaringene at borgerskapet i gitte situasjoner vil forsøke å sette de demokratiske rettighetene våre til side for å forsvare privilegiene sine. Hva gjør vi da? Spørsmålet om den fysiske makten til å påtvinge ande ens egen vilje kommer raskt på dagsorden når kampen står om statsmakten. Det burde egentlig være et enkelt spørsmål. At de som blir angrepet har rett til å forsvare seg er et demokratisk standpunkt.”

(Fra en artikkel Lysbakken skrev i Manifest 02 sitt studiehefte)

«Den viktigste forutsetningen for sosialisme er at den private eiendomsrettene til produksjonsmidlene oppheves. Det betyr at kapitalistene fratas sine firma, sine kontorer og sine fabrikker.”

«Den sosialistiske økonomien må kunne styre ressursene og produktene dit det er mest behov for dem, vi må skape en behovsstyrt økonomi. Motsetningen til å satse på det blinde markedet er bevisst planlegging. Forutsetningen for å lage en slik planøkonomi er at man er i stand til å avgjøre hvilke behov som til enhver tid er viktigst.»

«Men hvordan skal faren for gjeninnføring av kapitalismen, kontrarevolusjon, møtes? […] …ideer om et come-back for kapitalismen vil være til stede hos enkelte. På grunn av dette vil, igjen i følge Marx, også sosialismen trenge en stat. Det skal ikke være det samme autoritære maktapparatet som i dag, men like fullt et maktapparat som står parat til å forsvare arbeiderklassens interesser.»

«Å gjeninnføre kapitalistiske eiendomsformer vil være forbudt og straffbart. Å befeste sosialismen med slik makt vil være nødvendig for å forhindre at den blir ødelagt, innefra eller utenfra.»

(På Stortingets hjemmesider er han oppgitt som forfatter av/ansvarlig for ”Du skal ta ledelsen og makta 2”, et studiehefte fra SU, hvor følgende sitater er hentet fra)

«Menneskenes frigjøring er avhengig av at kapitalismen blir avskaffet»

«Arbeiderpartiet har i praksis blitt et borgerlig parti»

«Hvis velferdsstaten og en viss økonomisk utjevning skal reddes, må kompromiss nå erstattes av klassekamp i Norge»

«En fascistisk stat og en sosialdemokratisk stat har likevel til felles at de verner om de kapitalistiske produksjonsforholdene»

«I et sosialistisk samfunn skal ingen kunne tjene penger på andres arbeid»

«Den private eiendomsretten over produksjonsmidlene må oppheves»

«Kapitalistenes eiendom skal konfiskeres og overlates til fellesskapet»

«Gjennom en planstyring av økonomien skal ressursene styres dit de trengs»

(Sitatene er hentet fra Sosialistisk Ungdoms prinsipprogram som ble vedtatt på landsmøtet i 2000.)

  • Torbjørn Røe Isaksen (f. 1978) er ansvarlig redaktør i Minerva. Innlegget er også publisert på hans hjemmeside, www.konservativ.no.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden