Politikk

Massivt nei til Oslo-OL

I en meningsmåling Norstat har utført for Minerva fremkommer det at et stort flertall av befolkningen er mot statsgaranti til OL i Oslo. Utenfor Østlandsområdet er motstanden massiv.

I en meningsmåling Norstat har utført for Minerva fremkommer det at et stort flertall av befolkningen er mot statsgaranti til OL i Oslo. Utenfor Østlandsområdet er motstanden massiv.

På vegne av Minerva har Norstat stilt følgende spørsmål til sine respondenter:

”Oslo kommune har søkt staten om ubegrenset statsgaranti for å dekke kostnadene for et vinter-OL i Oslo i 2022. Ifølge regjeringens kvalitetssikring er kostnadene for det offentlige beregnet til 22-24 milliarder kroner. Det aller meste skal dekkes av staten, ikke Oslo kommune. Bør staten gi en slik statsgaranti?”

Målingen er foretatt ved hjelp av Norstats onlinepanel i tidsrommet 14.–20. januar. Av et utvalg på 1000 personer svarer et klart flertall, 58 prosent, nei, mens bare 26 prosent, en drøy fjerdedel, svarer ja. Bare i Oslo er det under halvparten som svarer nei – 49 prosent. Selv i hovedstaden er bare 37 prosent for. Utenfor Østlandsområdet er mostanden til dels massiv. I Nord-Norge er 75 prosent imot, mens bare ni prosent er for. På Vestlandet er mer enn to av tre, 69 prosent, mot statsgaranti, mens bare 17 prosent er for.

At resultatene for resten av landet er markant mer negative til statsgarantien enn Oslo, er ikke overraskende, og speiler at det som måtte være av positive virkninger knyttet til pengebruken i første rekke vil oppleves i Oslo og byens nærområder, mens kostnadene bæres av alle. Det er derfor viktig å belyse stemningen for OL i hele landet, i en situasjon der Oslo selv har arrangert en folkeavstemning som i siste instans kan påvirke hvorvidt resten av landet skal betale.

Men også resultatene for Oslo står i et spenningsforhold til folkeavstemningen i forbindelse med Stortingsvalget i fjor høst, der 55 prosent stemte for OL. Tre forhold kan forklare forskjellen:

For det første var det nok mange som ikke hadde noe klart forhold til kostnadene. Spørsmålet var ganske enkelt ”Bør Oslo kommune søke om De olympiske vinterleker og Paralympiske leker i 2022?”

Det vil alltid være et spørsmål hva som er en god og nøytral problemstilling for å finne ut hva folk faktisk mener, eller ville ment med rett informasjon. Tilhengere av OL ville sikkert ønske å inkludere i spørsmålsstillingen påstander om at utgiftene er gode investeringer. Som Minerva har skrevet om flere ganger, sist om turismeeffekter, mener mange eksperter tvert imot at de eksisterende beregningene er altfor optimistiske med tanke på samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Hertil kommer det forhold at de fleste olympiske leker har betydelige budsjettoverskridelser. I en slik situasjon mener vi at en gjengivelse av de offisielle nettokostnadene for staten er en rimelig nøytral kontekst.

For det andre var valgdeltagelsen i folkeavstemningen 66 prosent, 14 prosentpoeng lavere enn ved stortingsvalget. Det kan synes som om tilhengerne har hatt større tilbøyelighet til å stemme enn motstanderne. På bakgrunn av at det ble ført en relativt aktiv ja-kampanje fra idrettsbevegelsen, mens en nei-kampanje i det store og det hele var fraværende, virker dette rimelig.

For det tredje kan økende oppmerksomhet rundt feil og mangler i kostnadsanslagene, og andre forhold knyttet til IOC og OL generelt, ha bidratt til å endre opinionen siden september.

Geografi unntatt er resultatene relativt like på tvers av mange demografiske kjennetegn, men varierer noe med partipreferanse. Sterkest er motstanden i Rødt – 79 prosent mot og 18 prosent for – svakest i Venstre med 43 prosent mot og 36 prosent for. Feilmarginene for disse små partiene er imidlertid betydelige. Mest overraskende er det kanskje at selv blant Høyres velgere, som i Oslo har frontet bestrebelsene på å få OL til byen, er 54 prosent mot, og bare 35 prosent for. I Fremskrittspartiet er motstanden mot statsgarantien enda sterkere: 68 prosent er mot, bare 19 prosent er for. Arbeiderpartiets velgere svarer som gjennomsnittet: 57-27.

Resultatene av denne meningsmålingen tilsier at politikerne bør tenke seg om flere ganger før de går inn på en statsgaranti.

 

Alle artikler på Minervanett er gratis. Men arbeidet som ligger bak, er ikke gratis, og Minervanett er avhengig av større og mindre bidragsytere.

Hvis du setter pris på å ha Minerva som en stemme i den offentlige debatten, vil vi oppfordre deg til å gi et lite bidrag.

Støtt oss med 100,- ved å sende ”MINERVA” til 2300 eller følg denne lenken for å donere et valgfritt beløp via Paypal.

Takk for din støtte!

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden