Debatt

Måten vi viser følelser på trenger ikke være knyttet til kjønn

Det er ikke slik at man enten snakker om følelser eller aldri gjør det, skriver Maryam Iqbal-Tahir.

Bilde: Pixabay

Ved å legge til grunn at menn ikke snakker så mye om følelsene sine, bidrar Robert Mood til å opprettholde gamle kjønnsstereotypier. 

Tidligere generalløytnant og president i Røde Kors, Robert Mood, skriver i en kronikk til gutter på NRK Ytring: «Det er ikke noe galt med dere selv om dere ikke prater så mye om følelsene deres».

Det er selvfølgelig helt greit at folk ikke snakker så mye om følelser. Men ved å bare knytte dette opp mot menn, fremstiller Mood dette som en «mannegreie». Problemet er bare at kronikken kunne like gjerne også ha vært rettet mot kvinner.

Det har kanskje vært sånn opp gjennom årene, at kvinner har snakket om følelser og menn har snakket om fotball. Heldigvis er vi kommet så langt at begge kjønn kan gjøre begge deler. En samtale som illustrerer hvordan noen liker å snakke om følelser og andre ikke, dukket opp i siste episode av i reality-serien «Petter + Vendela». Petter og Leif Einar Lothe (Lothepus) hadde en samtale som forløp seg slik:

Pilgaard: «Er det lenge siden du så Randi?»

Lothe: «En uke.»

Pilgaard: «En uke?»

Lothe: «Ja, skal jeg gråte av det?»

Pilgaard: «Savner du henne ikke?»

Lothe: «Jeg kan ringe henne hvis det er noe.»

Til kamera etterpå sier Pilgaard at Lothe har et klassisk macho-image: «Da skal man selvfølgelig ikke vise følelser og i hvert fall ikke vise at man er glad i partneren sin». Selv uttrykker Pilgaard ingen problemer med å vise følelser og deler gladelig at han savner kjæresten hele tiden.

Mood skriver at han har lært at «voksne, barske menn føler masse uten å sette mange ord på det, at ordknapphet og handlinger kan uttrykke følelser langt sterkere enn ord».

Hans definisjon av barske menn underbygger gamle kjønnssteretopyier. Hvordan mener Mood at «u-barske» menn uttrykker følelser?

Siden følelser tradisjonelt er knyttet til kvinnerollen, forventer vi at kvinner er følsomme i større grad enn menn. Men på samme måte som menn, ønsker ikke alle kvinner å snakke om følelser. I siste episode av «Vårt lille land» sier Haddy Njie at hun ikke ville snakke med media etter metoo-varslene mot Giske, fordi journalistene ville snakke om følelser. Hun var ikke interessert i å snakke om følelsene sine. 

Noen ganger føler man for å snakke, andre ganger vil man bearbeide følelsene på andre måter.

Forskning viser at kvinner som har egenskaper som tradisjonelt er «mannlige» bedømmes annerledes enn menn med samme egenskaper. Det kan for eksempel Gerd Liv Valla skrive under på. Stereotypier gagner verken menn eller kvinner: En nylig utført studie viser at åtte av ti ord som brukes i jobbutlysninger beskriver en stereotypisk mannling lederstil. Likevel er det nødvendigvis ikke slik at hverken mannlige eller kvinnelige søkere passer inn i stereotypen.

Hva er det vi holder på med, spør Mood. «Vi tråkker på unge gutter hver dag i måten vi omtaler dem på. De er skoletapere, de mangler kontakt med sine følelser, de er dårlige til å uttrykke seg, og så videre.»

Jeg er enig i at menn ikke trenger å prate så mye om følelser. Samtidig mener jeg også at menn bør få kunne snakke om følelser dersom de ønsker det. Samfunnsdebattanten Abdirahman Hassan har i antologien Kjære bror skrevet om hvordan det er å føle seg ensom, utvikle angst og spiseforstyrrelser i et samfunn der det forventes at menn skal klare alt og ikke vise følelser eller sårbarhet.   

Måten vi viser følelser på, er ikke nødvendigvis knyttet til hva slags kjønn vi har. Kvinner kan uttrykke følelser ved å ta seg en løpetur. Menn kan gråte over en kopp kaffe med en kompis. Kjønnsrollene er i endring.

Det er ikke slik at man enten snakker om følelser eller aldri gjør det. Noen ganger føler man for å snakke, andre ganger vil man bearbeide følelsene på andre måter. Formålet med å håndtere følelser, enten vi snakker om dem eller ikke, er at de ikke skal tynge oss. Hvordan vi velger å gjøre det, bør være opp til oss selv – uavhengig av kjønn.

Fra forsiden