NYHET:

Olav Vs gate etter felling av trær. Foto: Aksel Fridstrøm
Olav Vs gate etter felling av trær. Foto: Aksel Fridstrøm

Hver femte krone boligeierne i Oslo betaler i eiendomsskatt, går til hugging av trær og oppgradering av denne gaten

Oppgraderingen av den to hundre meter lange gaten er anslått til 120 millioner kroner. Oslo-politikerne krangler om hvem som har skylden.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere denne uken ble det hugget ned 14 trær i Olav Vs gate, like utenfor Saga kino – lindetrær som visstnok er et snaut halvt århundre gamle. Samtlige partier på borgerlig side har kritisert dette. Eirik Lae Solberg (H) omtaler eksempelvis trefellingen som «flathogst».

Eivind Trædal (MDG) forstår ingenting av kritikken. Han hevder følgende på sin Facebook-side:

– Først bør det jo nevnes at hogginga av disse trærne er en god idé. Det plantes nye trær med bedre vekstforhold, og vi får en flott gågate, som de borgerlige aldri gadd å prioritere.

Hanna Marcussen (MDG), byråd for byutvikling, uttaler følgende til Aftenposten:

– Det skjærer i et grønt hjerte når trær må fjernes. Fjerning av trær er av og til nødvendig når en by skal utvikles, men det bør være strengt og sjeldent.

Dessuten, forklarer Trædal, ble forslaget om å oppgradere Olav Vs gate først fremlagt av Jøran Kallmyr (FRP) for en del år siden.

Fra 67 til 120 millioner kroner

Trædal har rett i at forslaget om å oppgradere Olav Vs gate først ble fremlagt av borgerlig side i 2010. Detaljplanen som da ble utarbeidet, antydet at oppgraderingen ville koste drøye 67 millioner kroner. Men siden den gang er de forventede kostnaden nesten fordoblet, til 120 millioner kroner.

Det har også gjort de borgerlige partiene lunkne til eget forsalg. Til Vårt Oslo uttalte bystyrets gruppeleder for Venstre at han anså det som økonomisk galskap å gjennomføre prosjektet til 120 millioner kroner og mente man måtte finne andre løsninger i gaten enn å felle trærne.

Flytting av trær blir rør

Selve fellingen og plantingen av nye trær i gaten kompliserer oppgraderingen. I forarbeidene til oppgraderingsprosjektet har blant annet kommunens vann- og avløpsetat advart at hugging og planting av nye trær vil berøre vann- og avløpsrør under gaten. Friluftsetaten forklarte i sin uttalelse om prosjektet at det å ta vare på trærne ville gjøre prosjektet langt mindre komplisert med tanke på infrastrukturen under bakken. Og ved å redusere prosjektets kompleksitet kan man også begrense dets kostnader.

Fra Friluftsetatens uttalelser til saken, 2010.
Fra Friluftsetatens uttalelser til saken, 2010.
Fra Friluftsetatens uttalelser til saken, 2010.
Fra Friluftsetatens uttalelser til saken, 2010.

En av fem kroner boligeiere betaler i eiendomsskatt

For 2019 har byrådet i Oslo budsjettert med 620 millioner kroner i inntekter fra eiendomsskatt på bolig. Den forventede kostnaden ved trefelling, oppgradering og nyplanting av trær i Olav Vs gate er nå anslått til 120 millioner. Dermed vil én av fem kroner boligeiere i Oslo betaler i eiendomskatt i år bli brukt på dette prosjektet alene.

Powered by Labrador CMS