Politikk

Mektige Ap-lag ønsker asylliberalisering

Det er ventet strid om asylpolitikken på Arbeiderpartiets landsmøte som starter denne helgen. Bildet er fra et tidligere landsmøte. Foto Arbeiderpartiet / Flickr

Det er asylopprør i Ap. Men partiledelsen skyter endringsforslag ned.

Det har kommet mange endringsforslag til programpunktene om innvandring og asyl til Arbeiderpartiets landsmøte. De fleste av forslagene dreier seg om liberaliseringer og bare noen svært få innebærer reelle innstramminger.

En rekke lokallag ønsker å begrense bruken av midlertidige oppholdstillatelser.

«Tildelingen av midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige skal opphøre», skriver Hordaland Ap i et endringsforslag til landsmøtet. De ønsker også at «tidsbegrensede midlertidige oppholdstillatelser skal begrenses til et minimum».

Arbeiderpartiets lokallag i den innvandrertette bydelen Fjell i Drammen har levert et liknende forslag: «Tidsbegrensede midlertidige oppholdstillatelser skal begrenses til et minimum»

Det samme foreslår Arbeiderpartiets mektigste fylkeslag, Oslo Ap: «Tidsbegrensede midlertidige oppholdstillatelser bør begrenses.»

Internasjonalt forum, et lokallag i Oslo Ap har også levert et likelydende forslag. Totalt har det kommet 11 slike forslag, blant annet fra Oslo og Akershus AUF.

Siden rekordåret 2015, da det kom 5.500 enslige mindreårige asylsøkere har bruken av slike begrensede tillatelser blitt mangedoblet. UDIs tall viser at bruk av midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige i 2016 er nær tjuedoblet, skrev Dagsavisen i februar. I 2016 fikk 316 enslige mindreårige tidsbegrenset tillatelse. Året før var tallet 15.

I tillegg vil enkelte voksne søkere som ikke dokumenterer sin identitet få slike tidsbegrensede tillatelser, får Minerva opplyst.

Bruken av tidsbegrensede, midlertidige tillatelser ble innført av forrige regjering av daværende justisminister Knut Storberget (Ap). Det er altså partiets egen politikk som nå gjøres til en asylpolitisk kampsak på landsmøtet.

Minerva er høyresidens nettavis: Bestill abonnement her, nå bare 1,- ut april!

Tror på endring

Leder Roger Valhammer i Bergen Ap forsvarer forslagene om å liberalisere asylpolitikken.

– I Bergen er vi for en streng, rettferdig og human asylpolitikk, men vi mener at det humane aspektet ikke er vektlagt godt nok med hensyn til mindreårige. Vi har blitt oppmerksomme på at dagens regelverk fører til at mange unge som sitter på mottak, har det vanskelig, det er rapporter om selvskading, selvmordsforsøk og en situasjon der mange lever som om de er på intern flukt i Norge. Det dreier seg om barn og unge, sier Valhammer til Minerva.

Han sier han har forståelse for at Arbeiderpartiet i sin tid innførte innstramningene i retten til asyl for mindreårige. 

– Men vi ser at effekten blir dramatisk for dem det gjelder, så da må vi gjøre en justering som i større grad tar hensyn til det. Vi ønsker å endre reglene slik at antallet barn som får dette, minimeres, og at de som har fått midlertidig opphold automatisk, skal få en ny vurdering av søknaden når de fyller 18 år.

– Helga Pedersen sier partiledelsen ikke vil gå inn for forslaget?

– Vi har forståelse for at det er en utfordring at flere kan reise til Norge som kanskje ikke har grunnlag for opphold. Det ønsker ikke vi heller, men samtidig mener vi at det har gått for langt andre veien. Nå er politikken kun streng og ikke human. Så må vi finne en balanse og vi er åpne for ulike løsninger.

– Jeg er ganske trygg på at vi får gjennomslag. Roger Valhammer, leder i Bergen Ap.

– Det har kommet likelydende forslag fra flere tunge Ap-lokallag. Tror du dere vinner på landsmøtet?

– Det er ikke sikkert at forslagene våre blir vedtatt slik vi har foreslått, men jeg er ganske trygg på at vi får gjennomslag på det som gjelder barn og unge. Ut fra hvor mange som har kommet med endringsforslag, og de vi har hatt kontakt med, så fremstår det som det er flertall for en endring.

Avviser forslaget

Avtroppende nestleder Helga Pedersen svarer på vegne av partiledelsen. Hun skyter asylopprøret ned.

AVVISER FORSLAGET: Nestleder Helga Pedersen. Foo: Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet

– AP står for en streng, rettferdig og human asylpolitikk. I det ligger at det er behovet for beskyttelse som skal avgjøre om du får opphold i Norge, sier Pedersen til Minerva.

– Midlertidig opphold kan gis til enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som ikke har rett til opphold i Norge, men der man ikke finner omsorgsperson i hjemlandet. Konsekvensen av å avvikle muligheten for midlertidig opphold inntil asylsøkeren fyller 18 år, vil kunne være at flere mindreårige legger ut på flukt. Det er ikke ønskelig.

Pedersen viser imidlertid til at det er det grunn til å se nærmere på regjeringens praksis innenfor rammen av gjeldende utlendingslov. UDI har foreslått en praksis der man i større grad differensierer asylsøkerne etter alder og vektlegger nettverk og andre ressurser i området som asylsøkerne vurderes returnert til.

Dermed åpner Pedersen for et mulig landsmøtekompromiss.

– Vi mener regjeringen bør lytte til de faglige rådene de har fått fra egen fagmyndighet.

Dessuten er det viktig at Høyre og FrP slutter å trenere tiltak som Stortinget har vedtatt for å lette belastningen på enslige mindreårige asylsøkere, sånn at den bekymringsverdige situasjonen det meldes om fra mottakene blir tatt tak i og løst på en forsvarlig måte. Det betyr at de som skal bli i Norge, bosettes raskere, avslutter Pedersen.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden