Nyhet

Mener Frps antydninger om SSB har konspiratorisk islett

Både Midtbøen, Eilertsen og Storesletten er kritiske til Helgheims uttalelser som SSB.

Bilde: Institutt for samfunnsforskning [CC-BY-NC 4.0] | Aftenposten / Stein Bjørge | Aftenposten / Stein Bjørge

– Jon Helgheim viser en mangel på tillit til SSB som er svært alvorlig, sier Aftenpostens Trine Eilertsen.

– Helgheims anklager er ganske grove, og uttalelsene har et konspiratorisk islett, sier Arnfinn H. Midtbøen, som forsker på innvandring og integrasjon ved Institutt for samfunnsforskning.

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim antydet til Minerva i forrige uke at SSB bevisst holder tilbake informasjon om kriminalitet og innvandring, og at byrået gjør det for å styre utviklingen i Norge.

Bakgrunnen for saken er at forskeren Erling Holmøy, som blant annet har jobbet med de såkalte «innvandringsregnskapene», ikke får forske mer i SSB, som Minerva kunne melde i forrige uke.

Dette sa Frps Helgheim til Minerva:

  • Han fryktet at omplasseringen av Erling Holmøy i SSB henger sammen med at Holmøy «har kommet med masse nyttige opplysninger om innvandring som gir grunnlag for å endre politikken og stramme inn på flere fronter».
  • Videre at: «Vi merker at når det kommer til litt vanskelige tall og fakta om kriminalitet og innvandring, så får vi ikke det fra SSB.»
  • Med referanse til SSBs direktør Christine Meyer sa han at: «Det virker som noen i SSB har misforstått rollen sin. Hvis man tror at man kan sitte i SSB og styre utviklingen ved å nekte å gi ut opplysninger, vil det slå tilbake på SSB selv.»
  • Han antydet at når «tallene er så stygge», så vil ikke SSB «utlevere de».
  • Og til slutt mente han at «ledelsen ved SSB ved ord og handling har gjort ting som svekker tilliten til at de faktisk ønsker å belyse alle sider ved innvandringen».
Bli abonnent på Minerva, høyresidens nettavis: Kun 1,- første måneden!

– Overkant konspiratorisk

Midtbøen reagerer på Helgheims uttalelser. Midtbøen bruker SSB mye i egen forskning og har aldri opplevd at byrået ikke vil gi ut informasjon.

STOLER PÅ SSB: Arnfinn N. Midtbøen på Institutt for samfunnsforskning.

Institutt for samfunnsforskning [CC-BY-NC 4.0]

– SSB produserer viktig statistikk som vi er helt avhengige av. Vi bruker den statistikken som er offentlig tilgjengelig, og i tillegg gjennomfører vi svære undersøkelser der vi bruker registerdata fra SSB, og byrået tilrettelegger tall ut fra hva vi vil belyse. Jeg har aldri hørt om at SSB ikke vil gi ut tall vi ønsker oss, sier Midtbøen.

Det er liten grunn til å tro at SSB bevisst holder tilbake statistikk som de ikke ønsker at skal komme offentligheten til gode, mener Midtbøen.

– SSB har sikkert interne diskusjoner om hvilke tall de skal kjøre statistikk på, og de valgene SSB tar, kan man diskutere. Men å påstå at SSB har kunnskap de ikke vil at allmennheten skal få vite om, og at byrået tilbakeholder informasjon for å styre utviklingen eller for å unngå at politikken beveger seg i en bestemt retning, er i overkant konspiratorisk, sier Midtbøen.

– Måtte vært en global konspirasjon

Kjetil Storesletten, som er professor ved Økonomisk Institutt på Universitetet i Oslo og har vært positiv til innvandringsregnskap tidligere, reagerer slik på Helgheims antydninger.

– Det er bare tull.

BARE TULL: Kjetil Storesletten ved UiO mener SSB kunne ha flyttet enda flere forskere.

Universitetet i Oslo

Det er et faktum at innvandrere er overrepresentert i alle haler, sier Storesletten: Det gjelder de aller flinkeste studentene, og de aller dårligste; det gjelder de tungt kriminelle, men også de som er minst kriminelle; og de aller fleste innvandrere er utrolig lovlydige.

– Medianinnvandreren er ikke kriminell i det hele tatt. Det vet vi fra tall fra mange land, og statistikken for kriminalitet blant innvandrere i Norge er ikke nevneverdig forskjellig fra statistikken i andre land det er naturlig å sammenligne seg med. Det er derfor ingen grunn til å tro at SSB holder noe tilbake. Skulle man skjule tall om slike forhold, måtte vi snakke om en global konspirasjon, sier Storesletten.

Les også intervju med Hilde Sandvik om Christine Meyers uttalelser: – Lite tillitsvekkende svar fra SSBs direktør.

Storesletten er tvert imot kritisk til at omorganiseringen i SSB ikke har kommet tidligere.

– Og Meyer kunne ha flyttet enda flere. Når en etat bruker offentlige midler for å forske, må de levere god forskning, og store deler av SSBs stab har ikke gjort det, sier Storesletten.

– Svært alvorlig

– Helgheim viser en mangel på tillit til SSB som er svært alvorlig, sier Trine Eilertsen, som er politisk redaktør i Aftenposten.

REAGERER KRAFTIG: – Folkevalgte bør ha som mål å være blant de mest redelige, sier Aftenpostens Trine Eilertsen.

Aftenposten / Stein Bjørge

I dag har Aftenposten en lederartikkel som tar til motmæle mot det de mener er konspiratoriske teorier om SSB. Avisen kommenterer koblingen mellom omplasseringen av Holmøy og Meyers innvandringssyn slik:

«For enkelte blir saken dermed enkel: Meyer ‘legger ned’ Holmøy (som altså fortsetter i fast stilling i SSB) for å bli kvitt innvandringsstatistikk som ikke underbygger hennes syn på innvandring. Koblingen er drøy og må belegges med mer enn løsrevne konspiratoriske resonnementer hvis den kommer fra andre enn tilfeldige meningsytrere.»

Koblingen mellom SSB-ledelsens politiske synspunkter og statistikken som SSB tilbyr, eksisterer i beste velgående i kommentarfeltene, påpeker Eilertsen til Minerva.

– Men når det samme kommer fra en stortingsrepresentant, bør det være bedre underbygget enn det er i Helgheims tilfelle, sier hun.

Eilertsen reagerer kraftig på Helgheims uttalelser.

– I en tid der institusjoner undergraves på ulike måter, bør våre folkevalgte ha som mål å være blant de mest ryddige og redelige. Kritiser gjerne, og med høy lyd, men la det være fundert på konkrete fakta eller erfaringer, sier Eilertsen.

Fra forsiden