Mer kunnskap, uklare løsninger

Brochmann I-utvalgets rapport om migrasjon skapte mye diskusjon og en del uro. Det er underlig at Brochmann II-rapporten tilsynelatende ikke vekker like mye bekymring. Foreløpig er det nemlig uklart hvordan vi skal håndtere utfordringene.

Publisert   Sist oppdatert

Brochmann II-utvalgets rapport, NOU 2017: 2, ble lagt frem 1. februar. Utvalget har vurdert langsiktige konsekvenser av høy innvandring, med særlig vekt på flyktninger. Målet har vært å belyse innvandringens samfunnsøkonomiske konsekvenser. I tillegg har utvalget drøftet i hvilken grad fortsatt høy innvandring kan komme til å påvirke samhold og tillit i Norge, samt betydningen av kulturell og verdimessig ulikhet i denne sammenhengen.

Da Stortinget på begynnelsen av 1980-tallet skulle debattere innvandreres situasjon i Norge og tilpasningskrav, var holdningen at innvandrere i størst mulig grad burde beholde egen kultur. I Stortingsmelding nr. 74 (1979-1980) Om innvandrere i Norge påpekes riktignok at en viss tilpasning bør skje, men det ble understreket følgende:

«De ulike innvandrer- og minoritetsgruppers sosiale og religiøse særtrekk må … respekteres og gis muligheter til utfoldelse på lik linje med majoritetssamfunnets kultur. (…) Regjeringen vil fortsatt gå inn for prinsippet om at en innvandrer skal kunne velge hvor sterk og hvor langvarig tilknytningen til og oppholdet i Norge skal være. En ønsker ikke å stille noe krav om at innvandreren skal bli mest mulig norsk, … selv om han eller hun vil bosette seg her for godt. … Etter regjeringens mening vil det å kunne ha forankring i egen kultur og et kjent miljø lette innvandreres muligheter til å tilpasse seg og fungere i majoritetssamfunnet … Utvikling av morsmål, etablering av innvandrerorganisasjoner, muligheter for å praktisere sin egen religion osv. står etter Regjeringens mening sentralt i dette, og vil fortsatt bli støttet.»

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Digitalt månedsabonnement til 89 kr i måneden

Bestill her

Digitalt årsabonnement til 699 kr i året

Bestill her

Digitalt årsabonnement og kvartalstidsskrift til 1050 kr i året

Bestill her