MINERVAPODDEN

Minervapodden uke 33

Denne uken snakker vi om koronaoppblomstringen og stortingshøringen rundt ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef.

Lenke til SoundCloud:

https://soundcloud.com/tidsskriftet-minerva/minervapodden-uke-33

Lenke til saker:

Brodtkorb på feil klode:

https://www.minervanett.no/julie-brodtkorb-nicolai-tangen-norges-bank/brodtkorb-pa-feil-klode/363349

Pass deg for ungdommen!

https://www.minervanett.no/korona/pass-deg-for-ungdommen/363225

– Vi mener at innbyggerne våre var mest tjent med at vi forsøkte å stanse smittespredningen med syv dagers omfattende tiltak:

https://www.minervanett.no/grunnloven-hogberg-indre-ostfold/vi-mener-at-innbyggerne-vare-var-mest-tjent-med-at-vi-forsokte-a-stanse-smittespredningen-med-syv-dagers-omfattende-tiltak/363206