MINERVAPODDEN

Minervapodden uke 6

Konstituert redaktør Aksel Fridstrøm og redaktør i foreldrepermisjon Nils August Andresen tar for seg ukens viktigste Minerva-saker.

Denne uken snakker vi om den statlige informasjonsportalen ung.no som har rådet barn til å gjennomgå plastisk kirurgi. Vi snakker også om en nytolkning av Rökstenen i Sverige, som svenske forskere nå mener refererer til klimaangst - og ikke om plyndring og krigerske bragder. Til slutt snakker vi spalisten Nicolai Øyen Langfeldts liste over FrP-gjennomslag regjeringen bør skrote.

Lenke til lydfil: https://soundcloud.com/tidsskriftet-minerva/minervapodden-uke-6-ungno-og-frp-gjennomslag-regjeringen-bor-reversere

Omtalte artikler:

Artikkelserie om den stalige informasjonsportalen ung.no av Andreas E. Masvie:

«– Det å mene at det finnes bare to kjønn, blir på en måte som å mene at jorda er flat»

«På den statlige informasjonskanalen blir barn anbefalt privat plastisk kirurgi for å fjerne brystene»

«1200 år med klimaangst» av Aksel Fridstrøm

«Åtte Frp-gjennomslag regjeringen bør reversere» av Nicolai Øyen Langfeldt