Politikk

Misnøye med Anundsen

Anders Anundsen taler på torget i Tønsberg i 2009. Foto: Lars Åge Kamfjord [CC BY-SA 3.0]

Det skal ha vært utbredt misnøye med Anders Anundsens innsats på flyktning- og asylfeltet.

Det skal ha vært misnøye både i Fremskrittspartiet og deler av regjeringsapparatet om at Anundsen ikke lyktes i å gjennomføre en strengere asylpolitikk. For ett år siden kom da også Sylvi Listhaug inn som innvandrings- og integreringsminister i justisdepartementet.

En Frp–kilde understreker at få eller ingen i partiet vil snakke åpent om kritikken mot Anundsen.

En annen kilde i Fremskrittspartiet peker også på at det var utbredt misnøye internt i partiet med Fremskrittspartiets gjennomslag på flyktning- og asylfelttet i 2015, særlig etter et relativt dårlig lokalvalg. Kildene vil ikke navngis.

Som Minerva har skrevet tidligere, har heller ikke Listhaug stått for mye vesentlig ny politikk, selv om hun har appellert til mange kjernevelgere i retorikken.

Anders Anundsen ga i september nominasjons-komiteen i Vestfold Frp beskjed om at han ikke var aktuell for gjenvalg til Stortinget. Det skriver NTB. Ifølge både det NTB og TV 2 erfarer har han selv ønsket å trekke seg. NTB skriver at det antas at Anundsen ønsker å tilbringe mer tid med familien.

Samarbeidsproblemer

I tillegg til at Anundsen ikke skal ha vært proaktiv nok på asylfeltet, skal departementet ha vært preget av konflikt mellom embedsmannsverket og politisk ledelse under hans tid som statsråd.

En kilde i regjeringsapparatet peker på at Anundsen har dårlige samarbeidsevner og at dette er årsaken til konflikten.

Men selv om Anundsen ikke har vært Frps mest populære statsråd, har han samtidig hatt støtte i Fremskrittspartiet.

– Jeg jobber veldig tett sammen med Anders og mener han er en av de dyktigste justisministeren vi har hatt på mange år. Så jeg ser ingen grunn til å bytte ham ut, sa Ulf Leirstein til Nettavisen da det i 2015 ble spekulert i om han måtte gå av.

Da det stormet rundt Per Sandberg og han varslet at han ville trekke seg som nestleder i 2013, var Anundsen også favoritt til å ta over vervet.

– Dere har dårlige kilder

– Dette er feil og dere kan ikke ha veldig gode kilder, sier Anders Anundsen når Minerva ber om en kommentar til påstandene om misnøye og samarbeidsproblemer.

Han viser til at det var han selv som foreslo å dele opp ansvaret i Justisdepartementet da det oppstod en krevende situasjon med stor ankomst av flyktninger høsten 2015.

– Porteføljen i Justis- og beredskapsdepartementet er svært stor og det er viktige oppgaver som ikke kan legges til siden. Derfor var det viktig for meg å få til en slik endring.

Han viser til at det var jevnlige møter mellom regjeringspartiene og støttepartiene Venstre og KrF om gjennomføringen av asylavtalen fra regjeringsskiftet og til høsten 2015.

– Så snudde debattklimaet etter at man fikk en rekordhøy tilstrømning i 2015, etter en periode med rekordlav tilstrømning. Jeg håndterte dette og oppfølgingen av det på en veldig planmessig måte i samsvar med den asylavtalen mellom de fire partiene.

– Hva med påstandene om konflikt med embetsverket?

– Det vil helt sikkert være ulike oppfatninger av det. Jeg er veldig klar i mine krav til leveranser og det setter de aller fleste stor pris på, men ikke alle. Det er helt avgjørende at man er tydelig for å få gjennomslag for politikk.

Anundsen mener det er stor takhøyde i Justis- og beredskapsdepartementet.

– I tillegg har vi gjennomført en ganske omfattende omorganisering internt. Det er heller ikke noe som tiljubles av alle som berøres, men det er slike ting som må gjøres noen ganger for at leveransene skal bli enda bedre.

Han synes samarbeidet innad i departementet har vært godt.

– At noen mennesker som jobber sammen, ikke alltid går like bra overens, tror jeg er tilfelle, men mitt inntrykk er at det har fungert veldig bra. Heldigvis er det høyt under taket i Justisdepartementet.

Påstandene om at hans periode som statsråd skal ha vært preget av konflikt stiller han seg avvisende til.

– Nei, det skjønner jeg ingenting av, annet enn at vi har gjennomført store omorganiseringer og levert svært mye politikk i rekordfart. De fleste synes det er spennende og givende, men ikke alle. Du får spørre de som har jobbet nærmest meg, og ikke noen perifere anonyme kilder.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden