Mediekritikk

Monsterskremsel

Aftenpostens Sveinung Berg Bentzrød dikter opp at en TØI-rapport har konkludert med at modulvogntog gir kraftig økt risiko for dødsulykker.

I dag skriver Aftenposten om de store vogntogene som har vært tillatt på norske veier siden 2014, og som går under navnet modulvogntog, eller ”monstervogntog” på tabloidspråket.

Overskriften:

”Monstervogntog øker dødsrisikoen på veiene.”

I brødteksten i nettversjonen heter det i ingressen:

”Ekstra store vogntog slipper til på stadig flere norske veier. De gir økt risiko for dødsulykker, varsler en fersk rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI).”

I papirversjonen heter det i brødteksten:

”De har også fått navnet monstervogntog og de gir kraftig økt risiko for dødsulykker, hevder Transportøkonomisk institutt i en rapport.”

Jeg sjekker rapporten – s. 60-61.

”Større lastekapasitet på vogntogene kan redusere antall transporter, og når motparten er den som oftest utløser møteulykkene, vil færre lastebiler på veiene påvirke til færre kollisjoner. Men når tillatt lengde øker med 35 % (fra 18,75 til 25,25 m) og tyngden med 20 % (fra 50 til 60 tonn), kan det også tenkes at dette vil kunne få implikasjoner på sikkerheten som virker i motsatt retning.” Og så listes disse implikasjonene.

Vi har altså en faktor som trekker mot færre ulykker – færre biler på veiene, men andre faktorer ”kan tenkes” å dra i motsatt retning. Det er ingenting i rapporten som underbygger Berg Bentzrøds alarmistiske konklusjon.

Jeg tar kontakt med forfatteren av rapporten, TØIs Per Andreas Langeland, som ikke kjenner seg igjen, og varsler at TØI vil følge opp saken senere på dagen. Da kontakter jeg Berg Bentzrød via twitter, for å gi ham en sjanse til å rette opp før det blir en sak av det. Han viser seg å tilhøre gruppen ”journalister av Guds nåde”, som ikke gjør feil. Twitterkommunikasjonen er gjengitt.

bentzrodFor kort tid siden publiserte TØI en presisering på sine nettsider. Jeg gjengir den i sin helhet:

”- Ikke grunnlag for å konkludere med økt risiko

Aftenposten skriver 12. oktober at modulvogntog på norske veier gir «kraftig økt risiko for dødsulykker». Det er det ikke grunnlag for å hevde.

I saken henvises det til en ny TØI-rapport om ulykker med tunge kjøretøy. I rapporten er det gjort betraktninger rundt økende bruk av modulvogntog og hvordan dette påvirker sikkerheten. På den ene siden gir større lasteevne potensielt færre vogntog på veiene, mens økte dimensjoner i vekt og lengde gir andre utfordringer.

Rapporten gir ikke grunnlag for å hevde at risikoen totalt sett øker med modulvogntog, men påpeker at det kan være behov for å stille strengere krav til sikkerheten for at risikoen med bruk av slike kjøretøykombinasjoner ikke skal øke. Dette er også i tråd med konklusjonene fra evalueringen av prøveordningen med modulvogntog i Norge fra 2014.”

Takk til Langeland for kjapp reaksjon. Og så venter vi på Berg Bentzrøds beklagelse.

Mediekritikkspalten er støttet av Fritt Ord.

Tillegg fredag: Aftenposten har nå lagt til TØIs presisering i nettversjonen av sin artikkel, men uten å innrømme feil eller trykke noen rettelse i papirtutgaven.

Fra forsiden