Mediekritikk

Mord som underholdning

Det er på tide at norske medier lyser fred over Kim Walls minne.

NRK og TV2 vier sine viktigste nyhetssendinger til en rekke innslag om en makaber mordsak i utlandet, uten samfunnsmessig betydning.  

I går brukte jeg min Medierevisjonsspalte i Aftenposten til en kritikk av norske mediers massive dekning av ubåt-drapet i Danmark. (Overskriften på nett er det for øvrig Aftenposten som har satt. På papir ble min egen brukt: Fred over Kim Walls minne).

Det endte med en debatt mot TV2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække og redaktør i NRKs nyhetsavdeling Marius Tetlie hos Dagsnytt 18.

En ting er hva folk kan klikke seg inn på i den overfloden som finnes av nettsaker om rettssaken. Som journalist og borger har jeg meninger om disse medienes prioriteringer.

Men NRK har et samfunnsoppdrag, og vi pålegges alle å betale lisens for at de skal slippe å tenke bare kommers og klikk. TV2 har fått statsstøtte, og forhandler om et nytt årlig tilskudd på 135 millioner kroner av samme grunn. Når det gjelder disse har jeg også en interesse som skatte- og lisensbetaler for hva slags saker som de prioriterer i sine hovedsendinger for nyheter, som er Dagsrevyen kl. 19 og TV2-nyhetene 18.30. (Nettdekningen hos disse to har også vært massiv, og finnes her (TV2) og her (NRK).

Viktigere enn Thommessen

Den dagen rettsaken startet, 8. mars, gikk stortingspresident Olemic Thommessen av. En stortingspresident har aldri tidligere blitt presset ut fra sin stilling på den måten. Men saken var likevel ikke den viktigste denne dagen, ifølge de to nyhetsredaksjonene. Det var Peter Madsen-saken, som fikk nesten fem minutter på Dagsrevyen og tre minutter hos TV2 før det var plass til Thommessen.

Solbrekke unnskyldte seg med at de hadde dekket Thommessen løpende gjennom dagen. Men for mange fyller disse to nyhetssendingene fremdeles den funksjon at de oppsummerer dagen. Madsen var viktigst.

Pervers psykopat parterer

Kjernen i saken er at jeg mener dekning av rettsaken i Danmark er ren underholdning, uten samfunnsmessig betydning for Norge og nordmenn, mens disse to og andre journalister mener at rettssaken har stor nyhetsverdi.

Rettsaken mot Madsen går i rykk og napp, med lange pauser. Dagsrevyen startet friskt med lange innslag de tre første dagene, men har senere tonet den ned, og hatt svært liten dekning etter påske. TV2-nyhetene har derimot hatt innslag hver eneste dag, unntatt to, da vitnene i saken tydeligvis ikke var særlig interessante.

Igjen og igjen har vi fått høre om Peter Madsens avvikende seksuelle preferanser, og innholdet på hans PC – tortur, drap, «dødsporno», som understøtter dette. Vi har flere ganger fått frisket opp at det dreier seg om partering, og Dagsrevyens Nina Owing fikk med at det dreier seg om knivstikk mot underlivet. Madsen omtales som pervers og som psykopat, saken som makaber og bestialsk.

Redaksjonene har riktignok stort sett latt være å male altfor detaljerte bilder, med unntak av en ivrig Ketil Iden, som hos TV2 8. mars kunne fortelle om sædrestene i underbuksen til Madsen. Men det er likevel tydelig at det er dette som fascinerer.

TV2 bruker Aftenpostens gamle rettskommentator Inge D. Hanssen som ekspert i København. Hanssen fyller også Aftenpostens spalter med stoff om de makabre omstendighetene. De som scroller ned under min kritikk av mediedekningen i går finner Hansens reportasjer, som i går handlet om Madsens spesielle seksuelle interesser:

«Etterforskerne har avdekket at Madsen lastet ned hundrevis av filmer som viser vold mot kvinner – og enkelte menn.

Det er bilder av kvinner som utsettes for brutal mishandling. Det er bilder av kvinner som halshugges. Bilder av kvinner som blir hengt. Øksedrap. Ekte drap. Ekte selvmord.»

Makabert = stor nyhetsinteresse

De to nyhetsredaksjonene og jeg er enige om at dette gjør saken spektakulær. «Det er det mest brutale drapet i Norden på mange, mange år, og det i seg selv gjør at den har stor nyhetsinteresse», sa Solbrække. Tetlie mente at siden tiltalen inneholder likskjending og seksualisert vold, gjør det den særlig nyhetsverdig.

Til min påstand om at saken ikke har offentlig interesse, kunne Solbrække vise til at mange er interessert i å se og høre om den. I et interessant valg av ord sa hun at saken «klikker inn» på de fleste nyhetskriterier.

For meg plasserer denne interessen saken i underholdningskategorien, noe Solbrekke reagerte kraftig på i går, og kalte en slik holdning «snobbete». Men hva annet enn underholdning er dette? Mange ser og klikker av den grunn. Andre, og de er ganske mange etter den responsen jeg har fått, ville gjerne unngått å bli tvangsforet med enda mer av dette i beste sendetid.

Vesentlig samfunnsinteresse

Og saken har ingen samfunnsmessig betydning for oss i Norge. Jeg mener altså at NRK og TV2 må legge et vesentlighetskriterium til grunn. Eventuelle seertall er ikke nok.

Mordsaker innenlands bør absolutt dekkes dersom de har samfunnsmessig interesse. Det kan handle om bakgrunnen for at mord skjer, hvordan politi og påtalemyndigheter behandler dem og lignende. Og naturlig nok vil et mord i Norge berøre lokalsamfunn som mange har et nært forhold til, slik at det er naturlig at terskelen for at de skal utgjøre en relevant nyhet er ganske lav. Personlig synes jeg at dekningen også av norske mord er for stor, særlig hos TV2, men den er altså mer forståelig.

Etter min mening bør man legge listen vesentlig høyere for dekning av mord i andre land. Den samfunnsmessige betydningen i det aktuelle landet må være stor, og det er også naturlig at listen heves med geografisk og kulturell avstand.

Danmark er nær Norge, men jeg kan ikke se at Madsen-saken har noen vesentlig samfunnsmessig betydning der heller. I Danmark er det likevel naturlig at dekningen er større. Da handler det om eget land, og det dreier seg om en dansk kjendis – en mann mange der hadde hørt om på forhånd, (uten at det påvirker vesentlighetskriteriet) mens han i Norge var kjent bare for dem med en særlig interesse for raketter.

Jeg har sett igjennom samtlige innslag i Dagsrevyen og TV2-nyhetene 18.30, og ikke på noe tidspunkt antydes det noen samfunnsmessig betydning av saken.

Noen journalister er mer interessante

Når redaksjonene blir presset, kommer de imidlertid opp med det jeg oppfatter som et påskudd. Både Tetlie og Solbrække poengterte i går at offeret Kim Wall var en journalist som ble drept på jobb. Det er korrekt, og dersom det var slik at hun ble drept fordi hun var journalist, ville saken ha samfunnsmessig interesse. Men det er ingenting som har fremkommet til nå som tyder på at det er tilfelle.

De senere måneder har flere journalister blitt myrdet i Europa, fordi de var journalister. Størst samfunnsmessig betydning har mordet på journalisten Ján Kuciak den 25. februar i år. Han ble skutt og drept sammen med sin forlovede fordi han etterforsket korrupsjon på høyt nivå i Slovakia. Saken førte til massive protester, og Slovakias regjering gikk av den 15. mars. Verken mordet eller regjeringens avgang ble dekket med et ord av Dagsrevyen eller hovednyhetssendingen til TV2. (NRK har dekket saken i Urix).

Slovakia er riktignok lenger unna enn København, men dersom mord på journalister var viktig å dekke, burde dette vel dukke opp på radaren likevel? Når det ikke skjer, tror jeg at det er fordi Kuciak-mordet mangler de makabre detaljene. Han ble plaffet ned, ferdig med det.

Lite nytt

Jeg mener altså at saken ikke har samfunnsmessig interesse i Norge, og derfor ikke bør dekkes av hovednyhetssendingene til våre to store kanaler. Det kan man være uenig i. Men i tillegg har det ikke fremkommet noe vesentlig nytt den siste måneden, noe som vel burde være et sentralt kriterium for en nyhetsredaksjon.

Etter at Dagsrevyen hadde dekket saken med nesten ti minutters innslag til sammen de første to dagene spurte Jarle Roheim Håkonsen fra studio den utsendte reporteren Olav Rønneberg i København:

«Etter de to dagene, vet vi noe mer om hva som egentlig har skjedd her?» Rønneberg: «Nei, vi gjør ikke det.»

Akkurat. Vi får presentert gjentakelser av det vi allerede vet. Det er heller ikke særlig spenning om utfallet av saken.

Norske redaksjoner bør lyse fred over Kim Walls minne, og finne noe viktigere å dekke.

Mediekritikkspalten er støttet av Fritt Ord.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden