Motstandere av dødsstraff kan ikke være muslimer

Fahad Qureshi, leder av Islam Net, hevder dette og mye annet i en debatt om fortolkning av islam og det sekulære samfunn.

Publisert   Sist oppdatert

Fahad Qureshi, leder av Islam Net, hevder dette og mye annet i en debatt om fortolkning av islam og det sekulære samfunn.

I en debatt med Mohamed Abdishazan, som er gjengitt på Islam Net, tydeliggjør Fahad Qureshi noen synspunkter som han tidligere ikke har presisert offentlig (for eksempel i Dagbladet, Aftenposten, VG, VG igjen og Utrop). Det er oppklarende og interessant.

Bakgrunnen for den opphetede debatten er en kommentar Abdishazan skrev på Facebook om forholdet mellom sharia og politikk, og islams relasjon til menneskerettighetene:

''Den offentlige delen av sharia tilhører en spesifikk tid i vår historie (under Profetens levetid) og et skille mellom religion og politikk er nødvendig i vår tid. En reform av islam er også nødvendig hvor man må absorbere menneskerettighetene.''

Debatten på Facebook er visst slettet, og brukeren ”Black Tigah” har kopiert den over på Islam Nets forum. I løpet av diskusjonen som følger, kommer det frem flere interessante synspunkter.

Sharia står over menneskeskapte lover Fahad Qureshi åpner ballet med å utfordre Abdishazan på følgende: ”Det er egentlig mer interresant å høre hva du mener om sharia og demokrati enn det er å høre Hamza [Tzortzis] eller ARG [Abdur-Raheem Green]. Vi alle vet at de sistnevnte setter Allahs ord høyere enn menneskeskapte lover. Hva mener så du, er Shariah (Koranens lover) bedre eller dårligere enn demokrati (menneskeskapte lover)?”

Når Abdishazan da svarer med sitatet jeg gjenga i innledningen, repliserer Qureshi: ”Så du mener at Allah SWTs religion i sin opprinnelige form ikke innehar menneskerettigheter? Du vet at dette er kufr Akbar og hvis dette stemmer er du en kafir ifølge ijma av Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Så det er fint om du kan klarer hva du faktisk mener her..”

Implikasjonen er at demokrati ikke er i tråd med Koranen, fordi demokratiet setter menneskeskapte lover i sentrum.

Kafir kan vel best forstås som ”vantro”, og kufr er vantro handlinger. Qureshi mener altså at hvis man setter demokratiet over Sharia, kan man ifølge ijma av Ahlus Sunnah wal Jamaah (ifølge enighet blant muslimske lærde), ikke være muslim. Implikasjonen er at demokrati ikke er i tråd med Koranen, fordi demokratiet setter menneskeskapte lover i sentrum.

Flere brukere avviser andre lovformer enn Sharia. ”Al Suhaymin” understreker at selv om noen stater i dag misbruker Allahs lover i Allahs navn, er det ikke: ”… greit å styre et land uten Shari'ah.” Han refererer til Shaykh ‘Abd-Allaah al-Ghunaymaan, som her sier: ”The one who rejects the law of Allaah and casts it aside, and replaces it with man-made laws and the opinions of individuals has committed an act of kufr which puts him beyond the pale of Islam.” Al-Ghunaymaan ser ut til (her — ingen gode kilder) å være salafist tilknyttet Islamic University of Medinah i Saudi-Arabia, samme skole som imam Madani, som jeg nylig intervjuet, studerte ved.

Brukeren “Fatima Al-Noor” avviser også å tolke lovene i islams skrifter for å tilpasse dem til det moderne samfunn: “Forstår man ikke at man IKKE kan benekte Allahs lover ba...re fordi vi ikke ser visdommen bak disse lovene, eller kanskje fordi disse lovene ikke passer i et kuffar samfunn?  Allahs lover er ment for alle tider. Greit nok å sette tvil ved hvorvidt disse reglene er humane eller praktiske, men å si at jeg er imot og ønsker en endring er KUFR!”

Qureshi misliker ikke bare lovene i det demokratiske og sekulære samfunnet. Abdishazan nevner at Islam Net lenker til kreasjonisten Harun Yahua. Qureshi repliserer: ”Men det du kritiserte han for var at han var imot evolusjonsteorien, som innbærer at mennesket bl.a. har gått gjennom en prosess av å ha vært aper. Noe som strider med Islams lære om Adam og Eva.” Evolusjonslæren strider altså ifølge Qureshi med islam.

Tilhengere av dødsstraff For å begrunne at det er kufr å foreslå reformering av lovene i islam, refererer Qureshi til Shaykh Ul Islam Abdulazeez ibn Baaz og en fatwa av ham. Et hovedpoeng i fatwaen er at: ” The laws … may not be rejected by anyone, nor may they be altered … whoever claims that something else is better is a disbeliever, as is the one who claims that it is permissible to act in defiance to it, because he has rejected Allaah and His Messenger (sallallaahu alaihi wa sallam) and the consensus of the scholars, and it is a duty of those placed in authority to order him to turn to Allaah in repentance if he is a Muslim; he either does so or he should be killed as a disbelieving apostate from Islam.” Ibn Baaz siterer avslutningsvis fra en hadith: “Whoever changes his religion, kill him. [1] We ask Allaah to protect us and all of the Muslims from trials and disobedience to the pure Islamic law.”

Ibn Baaz (1910-1999) var også tilknyttet Islamic University of Medinah, og han var en av de ledende salafistene i Saudi-Arabia. Han var flere ganger kontroversiell, for eksempel fordi han lenge mente at jorden stod stille og solen roterte rundt jorden, og på grunn av hans konservative kjønnssyn som blant annet resulterte i en fatwa som forbød kvinner å kjøre.

Abdishazan svarer at han er tilhenger av ”moderne menneskerettigheter som religionsfriheten og ytringsfriheten” og utfordrer på hvorvidt det å drepe ”et menneske for å ha annerledes meninger om religionen eller fordi han eller hun til og med har forlatt religionen” er rettferdig. Selv slår han fast: ”Jeg er prinsipielt mot dødsstraff.”

Qureshi svarer: ”Mener du at Allah har gjort en feil og Profeten Muhammed SAW var et barbarisk menneske som forkynte Allahs lover som inneholder de elementene du nå kritiserer?” Og videre: ”Allah har foreskrevet døddstraff i Islam, og Profeten Muhammad SAW har praktisert dette. Mener du at du vet bedre enn Allah SWT og Profetens praksis?” Å være mot dødsstraff gjør for Qureshi en person til: ”… en kafir og en mushrik (ikke ifølge meg, for jeg har ikke autoritet til å si slikt, men ifølge ijma'a av Ahlush Sunnah Wal Jama'ah) fordi man setter sin personlige mening høyere enn det Allah har stadfestet for mennesket.” (Definisjon av mushrik.)

For Qureshi kan altså en person som er mot dødsstraff, ikke være muslim. Han sier dette eksplisitt: ”Et menneske som sier det prinsipielt er imot dødsstraff er imot prinsippene foreskrevet av Allah og praktisert av RasolAllah SAW. En person som mener at han vet bedre enn Allah om hva som er det beste for mennesket, er ikke muslim fordi definisjonen på en muslim er en som underkaster seg Allah. Det er ikke ’’en shaykh’’ som har sagt dette, dette er noe muslimer har vært enige om i all tid. Dette er så enkel kufr at det ikke er noen tvil. En person som setter seg selv høyere enn Allah, er en kafir.” (RasolAllah er Allahs profet.)

Der andre muslimer legger større vekt på å bruke sunn fornuft og erfaringer fra eget samfunn i møte med religionen, viser Qureshi til et klipp av Abdur-Raheem Green for å understreke at: ”Det spiller ingen rolle om du forstår Allahs visdom eller ikke, men som en muslim underkaster du deg det Allah sier.”

Brukeren ”Al Suhaymin” tar koblingen mellom dødsstraff og det å ville tolke og reformere lovene i islam et hakk lengre: ”En person som sier at Allahs lover er utdaterte er en murtaddin-kafir som Ulama mener skal halshugges i en Islamsk stat.” Han mener at Abdishazan må være klar over at: ”Ulama anser reformere som vil endre Islam og fjerne dens politiske makt, for murtaddin wal kuffar som skal drepes i islamske land. Så spørsmålet er om Mohamed Abdishazan, til tross for at han selv regner seg som muslim, mener han går under den kategorien som det er Ijma'a om blant de lærde er murtaddin wal kuffar og skal drepes i Shariah.”

Implikasjonen er tydelig: Ifølge ulama (muslimske lærde) fører uttalelser som dem Abdishazan kommer med, til dødsstraff i muslimske stater.

Stemples som vantro Debattantene vil ikke si direkte til Abdishazan at han er kafir. Å kalle andre vantro kalles takfir. Det er det strenge regler mot, og derfor utfordrer de ham gjentatte ganger på om han selv mener han er kafir. Han svarer nei, det gjør han ikke. Men debattantene gir seg ikke, og er insisterende.

Abdishazan skriver blant annet at han ønsker et moratorium på dødsstraff, som Tariq Ramadan, og får til svar av Qureshi: ”Så om jeg forstår deg korrekt, mener du selv at du er en kafir ifølge Saudi Arabias tidligere grand mufti, og en rekke andre av historiens store Ulama? Dette er ikke noe jeg sier, for jeg er ikke kvalifisert til å gjøre takfir på noen, men jeg lurer på om du selv mener at du faller inn i kategorien for de som det er gjort takfir på av Ulama.” Brukeren ”Al Suhaymin” understreker at: ”Så spørsmålet er om Mohamed Abdishazan anser seg selv som en person som mener det er greit å styre med menneskeskapte lover og går under ulamas definisjon av kuffar?” (Kuffar er flertall av kafir.)

De fleste som leser de gjentatte insisteringene, vil oppfatte dem som anklager om å være vantro.

Insisteringene grenser så klart over mot anklager at det blir meningsløst å opprettholde et skille. De fleste som leser de gjentatte insisteringene, vil oppfatte dem som anklager om å være vantro.

Hva motiverer debattantene til å være så insisterende? Flere av dem understreker hvor viktig det er å ”avsløre” hvem som snakker om islam som muslimer, men som faktisk ikke egentlig er muslimer. ”Black Tigah” sier: ”Det er viktig å vite hvor forskjellige såkalte samfunnsdebbatanter står hen i henhold til Allahs lover.” ”Ahmed” mener at: ”Denne mannen har spredt så utrolig mye fitnah blant muslimene, jeg er glad for at noen tok seg bryet på å avsløre han nå. han har gjemt seg bak pc skjermen så lenge og gjemt seg på islam.no der adminene tydeligvis lar folk spre kufr. bare tenk hvor ansvarlig de er, de som har latt folk spre meninger som inneholder kufr...” (Definisjon av fitnah.)

”Kiran” slår fast at: ”Vi må beskytte oss og andre mot denne massive og usynlige ødeleggelsen som shaytan bedriver gjennom enkelte mennesker.” Qureshi mener: ”Det er viktig å få frem dette fordi man bør vite hvem som utgir seg å snakke for Islam virkelig er…” og sier han er så insisterende fordi man må: ”… komme til roten av hva slags person det er man snakker med før man tar diskusjonen noe videre.”

Kommentarene peker i en tydelig retning: Imperativet om en åpen, fri debatt hvor ulike meninger brytes mot hverandre i fri dressur, men samtidig tolereres og respekteres og settes pris på for sin egen del, står relativt svakt hos Islam Net.

Fiendtlig tone i debatten Flere av debattantene holder seg med en ganske fiendtlig tone, især de som kritiserer Abdishazan. Qureshi refererer til ”alt den søpla som kommer ut av tastetrykkene dine på forumet til islam.no”. ”Muslimah Fatima” sier til ”Waqas Sarwar”, som tar Abdishazan i forsvar, at hvis han mener det er feil å ”avsløre en kafir som utgir seg for å være en muslim” så ”er det noe galt med deg”. Og hun utbryter: ”Synes du det er greit å reformere Allahs lover og være prinsipielt mot dødstraff Waqas Sarwar???” Brukeren ”Al Suhaymin” antyder at ”Waqas Sarwar” har ”mentale problemer”.

”Abdullah Holm” mener ”modernister” bør ”Skamme seg”. ”Martin Shezad Pedersen” gjentar: ”Skamme seg!” ”Abdullah Holm” fortsetter: ”Hvem er det du tror du er, Mohamed Abdishazan? En av Guds profeter? Hvordan våger du å påstå at Allah og hans budbringer og hans Islam og rettferdighet er ’gammeldags’?” Til ”Waqas Sarwar” sier Qureshi: ”Det er virkelige skammelig ja … du husker sikkert all den søppla du skrev sist du valgte å angripe Islam Net…” Den diskusjonen ble slettet, men Qureshi mener Sarwar den gang: ”… stod der ynkelig uten noe svar.”

Det er lite rom for tolkning, nyanser eller vilje til å se en sak fra flere sider. En annen debattant sier: ”OG ja, denne delingen er svart og hvit: Enten så tror man på Allah med alt han har åpenbart eller så tror man ikke på det med argumenter som blant annet at Allahsskapte lover er uoppdaterte til dagens samfunn, astagfirullah!” ”Abdullah” slår fast at: ”… astighfirullah. dette er en skandale. å si at Allahs lover er utdaterte og må reformeres er kufr og det bør enhver muslim vite. hvordan kan man tro at man vet bedre enn Gud??? skandale!” (Definisjon av astagfirullah.)

Qureshi mener at diskusjonen egentlig er veldig enkel, og derfor også svaret: ”Du Abdisalan mener at det må nytolkes, Muhammad SAW og Allah mener at det ikke må nytolkes, hvem skal vi tro på? Deg eller Allah og Muhammad SAW?”

Debattantene viser lite anerkjennelse for ulike perspektiver innen islam. Om sufismen, som blant annet Mohammad Usman Rana har skrevet positivt om som en kur mot ekstremisme, sier ”Al Suhaymin” at: ”Allahhakbar så mye løgn sufistene sprer. Ahlus sunnah wal jamaah skjenner til denne sekten som følger sunnÑ–path som sprer kufr og shirk i deres fatawaer…” (Om shirk.)

Islam.no, et annet diskusjonsforum, kritiseres og kalles av et par av debattantene for ”selvtolkerforumet”. Forstander i Det Islamske Forbundet, Basim Ghozlan, som er ansvarlig for islam.no, har flere ganger uttalt seg mer moderat enn Islam Net. Brukeren ”Black Tigah” svarer at: ”… å skrive slikt kufr som dette er skam, og ja det er den såkalte ’Saladin’ fra selvtolkerforumet hvor de kommer med personlige versjoner og tolkninger av religionen som de tilknytter Islam.” (Abdishazan snakker under navnet ”Saladin” på islam.no.)

I et intervju i VG sier Qureshi: ”Jeg kan ikke forstå hvordan noen har følt seg presset av oss i Islam Net” og ”Vi har heller ikke kalt andre muslimer for ’vantro’, slik det er blitt hevdet. Religionen min tillater ikke å kalle andre muslimer for vantro, selv om de måtte ha andre meninger enn meg.” Diskusjonen med Abdishazan viser klart både hvorfor noen skulle kunne føle seg presset av Islam Net, og at antydninger om å være ”vantro” florerer.

Ingen klassisk, islamsk åpenhet Leger og ingeniører er de farligste i religiøse spørsmål, spøker noen. De forventer at det finnes klare formler og sikre svar, og er ikke, som humanistene, indoktrinert i tolkning og kritisk lesning. Qureshi er ingeniørstudent og forventer klare svar.

Aftenpostens Inger Anne Olsen peker nok i riktig retning når hun tidligere i år mener at Islam Net er salafister. Samtidig poengterer hun, som andre har gjort, at alt tyder på at de ikke er tilhengere av vold, og dermed ikke tilhører det som kalles radikal islam. Sindre Bangstad kaller utgaven deres av islam for ”ultrakonservativ og pietistisk”, og trekker også linjer til salafismen.

Kari Vogt har et godt poeng når hun til Klassekampen 27. januar i år sier at: ”Miljøet rundt Islam Net uttrykker mer politiserte islamoppfatninger og representerer tydeligvis et ganske konservativt syn på religionen. De virker undertiden unødig aggressive og viser heller ikke noe av den åpenheten som den klassiske islamske tradisjonen sto for. Det er all grunn til å være skeptisk til alle former for ensporethet.”

Punktene over antyder at Abid Raja har rett i sin kritikk av Islam Net, når han: ”… mener Islam Net gir muslimer med ekstreme meninger en organisert plattform. Han påpeker at det på kort tid er blitt aksept for å forsvare dødsstraff for homofile, vold mot kvinner og å kalle liberale muslimer for vantro.”

I sum representerer de holdningene som mange av debattantene formidler, det fagfolk typisk kaller ”fundamentalisme”: De ønsker ikke et sekulært samfunn, men i stedet en modell hvor religionen gjennomsyrer alle deler av samfunnet.

Flere unge muslimer må på banen I sum representerer de holdningene som mange av debattantene formidler, det fagfolk typisk kaller ”fundamentalisme”: De ønsker ikke et sekulært samfunn, men i stedet en modell hvor religionen gjennomsyrer alle deler av samfunnet. En slik fundamentalisme strider mot verdier de fleste i Norge, også muslimer, holder som grunnleggende.

Spørsmålet er hvordan man møter slike aktører: Med konstruktiv dialog eller mest mulig stigmatisering? Som liberaler er jeg absolutt overbevist om at den beste veien fremover er saklig og presis kritikk sammen med åpenhet for debatt og tilsvar. Vi holder ytringsfriheten høyt. Vi forsvarer alles anledning til å organisere seg som de ønsker.

Det er nettopp de liberale frihetene som over tid til vinne over kreftene som vil lukke samfunnet og stenge for pluralisme innen verdisyn, religion og seksualitet.

I Norge er det stadig flere unge muslimer som markerer langt mer moderate og liberale syn på islam. I hvert fall i praksis: ved å engasjere seg i ungdomspartier, kulturliv eller næringsliv. Det ville være svært verdifullt om de var tydeligere til stede også i debatten om hva som er ”riktig islam” for unge mennesker i Norge. Diskusjonen kan være ubehagelig, men det er ensidig negativt både for muslimer og samfunnet ellers om Qureshis holdninger skulle regnes som ”standarden” eller ”fasiten” innen islam.

Inviteres til å delta i diskusjonen Jeg forsøkte å legge inn en kommentar på diskusjonen på Islam Net, men det var før jeg fikk vite at diskusjonen under denne kategorien — Islam — er forbeholdt muslimer (bare 2 av 12 av kategoriene på forumet deres er lukket på denne måten).

Qureshi har ved flere anledninger uttalt at det er viktig at det muslimske miljøet deltar mer i samfunnsdebatten. Jeg har invitert Qureshi til å svare på mine to nylige kommentarer om Islam Net og undertrykking i islam (her og her). Han har ikke svart.

Mohamed Abdishazan har skrevet et essay om sitt syn på islam og det sekulære. Lars Gule har skrevet et essay hvor han går mer i dybden på sitt perspektiv i etterkant av debatten mellom ham og Hamza Tzortzis. Qureshi er også hjertelig invitert til å utdype sin egen forståelse av islam og det sekulære.