Kommentar

Mur eller ikke: USA trenger effektiv grensekontroll

Et nytt amnesti krever en permanent løsning for å hindre at landet på nytt fylles opp av udokumenterte innvandrere, skriver Pål Mykkeltveit.

Bilde: Tomás Castelazo/Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

Derfor bør Trump få viljen sin i den pågående budsjettstriden.

Donald Trumps pågående «shutdown» med tilhørende gisseltaking av offentlige ansatte i USA, for å få bygd et stålgjerde – som den mektige muren mot den meksikanske grensen nå er redusert til – skjer på bakgrunn av en innvandringsdebatt som har vært altfor primitiv.

Ikke det at den alltid foregår på et bemerkelsesverdig saklighetsnivå her hjemme, men Trumps kontinuerlige advarsler mot kriminelle, gjengmedlemmer, terrorister og andre «bad people» som strømmer over grensen, får det hele for lett til å handle om hva slags menneskesyn man har. Hans motstandere kan ganske riktig innvende at kvinner og barn ved grensen ikke utgjør noen sikkerhetstrussel, eller at innvandrerne er ærlige mennesker som ønsker en sjanse til å skape et bedre liv for seg og sine. Da er det forståelig at Trumps mur fremstår som «umoralsk», «en foreldet måte å tenke på» eller «ikke det vi er som nasjon», slik Nancy Pelosi har uttrykt det.

Permanent unntakstilstand

Hvis debatten handler om hvorvidt inn-vandrere er vanlige mennesker eller bestialske draps-menn, slik Trump benyttet anledningen til å nevne eksempler på i sin tale fra det ovale kontoret i forrige uke, er det ikke rart at de som mener det første, beholder overtaket. Samtidig må noe gjøres med innvandringssituasjonen i USA. Landets økonomi befinner seg i en permanent unntakstilstand med et offisielt estimat på rundt 11 millioner ulovlige innvandrere, et usikkert tall som godt kan være flere millioner høyere. Ikke overraskende overdriver Trump hvor mye dette belaster statsfinansene, men det dreier seg likevel om betydelige utgifter til utdanning og helsestell. I tillegg betyr det blant annet en massiv urettferdig lønnskonkurranse for resten av den amerikanske arbeiderklassen.

Amnesti nødvendig

Men å skulle samle sammen og utvise alle disse millionene mennesker er en uoverkommelig oppgave – som i tillegg innebærer en brutalisering av samfunnet som ingen ønsker seg. På et aller annet tidspunkt bør derfor ikke bare barna deres (såkalte DREAMers), men samtlige av disse som ikke har begått lovbrudd, få amnesti. Dette har skjedd en gang før, under Reagan i 1986, da nesten 3 millioner mennesker fikk permanent opphold, samtidig som det ble ulovlig med viten og vilje å ansette ulovlige innvandrere.

Denne reformen endte dog opp med å ha tiltrekkende snarere enn avskrekkende effekt på nye grensepasseringer, og har brakt situasjonen dit som den har vært i USA i over ti år nå.

Et nytt amnesti krever en permanent løsning for å hindre at landet på nytt fylles opp av udokumenterte innvandrere. I lys av dette er ikke Trumps mur noen dårlig idé, slik eksempelvis den avdøde Washington Post-spaltisten Charles Krauthammer har ment. Det er selvfølgelig mange som argumenterer for at den vil bli altfor dyr og upraktisk til å være verdt å bygge, selv som et stålgjerde, men det er langt fra utenkelig at Trump kan ha rett i at den vil være samfunnsøkonomisk lønnsom. Harvard-professoren George Borjas, som kanskje er den mest profilerte innvandringskritikeren blant amerikanske samfunnsøkonomer, har riktignok vært usikker på om muren er nødvendig fordi mange innvandrere ikke kommer over grensen, men blir værende etter at visumet er løpt ut. Han ville heller ha prioritert et elektronisk system som tvinger alle arbeidsgivere til å bekrefte at de som de ansetter, er dokumenterte innvandrere, kombinert med fengselsstraffer og store bøter for de arbeidsgiverne som ikke følger regelverket.

Bedre enn status quo

I en ideell verden hadde demokratene og republikanere blitt enige om tiltak som hindret ulovlige innvandrere å være i arbeidsmarkedet. Det er nesten absurd å se en venstreside som ikke bare ikke ser noen problemer med den store lovlige innvandringen, men knapt nok ser på illegal migrasjon som noe problem i det hele tatt. Heller ikke her er amerikanske tilstander noe å trakte etter.

Når vi nå er ganske langt fra en ideell verden, er det kanskje ikke så katastrofalt at striden settes såpass på spissen at det til sist gir begge sider et incentiv for å kompromisse. For om muren kanskje er en dårlig idé, er den bedre enn status quo.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden