Muslimers meninger

Pew har sluppet en ny stor meningsmåling om hva verdens muslimer tror og mener. Visste du at 60 prosent av palestinerne støtter dødsstraff for dem som forlater islam?

Publisert   Sist oppdatert

Pew har sluppet en ny stor meningsmåling om hva verdens muslimer tror og mener. Visste du at 60 prosent av palestinerne støtter dødsstraff for dem som forlater islam?

I går offentliggjorde Pew Forum on Religion and Public Life en stor meningsmåling om muslimers syn på en rekke moralske og politiske spørsmål. Rapporten er basert på to bølger med målinger – i 15 land i 2008-09 og 24 land i 2011-12. Undersøkelsen omfatter bare land der islam er hovedreligion eller en stor andel av befolkningen er muslimer. I Europa gjelder dette Bosnia, Kosovo, Russland og Albania. Omkring 38.000 muslimer har svart.

Nedenfor går jeg gjennom noen av de resultatene jeg synes er mest interessante, men målingen er svært detaljert, og jeg anbefaler å lese videre på Pews websider.

Toleranse og demokratiEt stort flertall i alle land mener at det er bra at andre religioner kan praktisere sin egen tro – lavest er dette i Egypt (77 prosent) og Niger (76 prosent). Men de aller fleste mener bare islam leder til himmelen. I Sørøst-Europa tror mer enn en av fire at også andre kan oppnå dette målet, i Sentral-Asia er andelen noe mindre, bortsett fra i Kasakhstan, og i Afrika er den noe større, med store variasjoner.

På den positive siden kommer også en bred støtte til demokrati, selv om det jo kan være ulike hva som legges i dette. Bare i fem land foretrekker et flertall en ”sterk leder” – Pakistan, Afghanistan Kirgisistan, Russland og for meg overraskende – Bosnia.

Moral og livsførselEt solid flertall overalt mener at moralen er avhengig av gudstro. Nesten ingen synes at selvmord er moralsk akseptabelt, noen flere aksepterer inntak av alkohol. Abortsynet er også svært restriktivt. Bare i Bangladesh, Bosnia og tre afrikanske land er det mer enn 10 prosent som aksepterer dette. Bare i Bangladesh, Uganda og Mozambique godtar mer enn 10 prosent homoseksualitet. Sex utenfor ekteskapet er det nesten ingen som godtar i Asia, Midt-Østen og Nord-Afrika.

Skillsmisse er derimot akseptabelt for et til dels stort flertall i alle land utenom det sørlige Afrika, bortsett fra Tadsjikistan og Pakistan. I Afrika er et flertall i de fleste land imot. Polygami aksepteres av et flertall i de fleste land utenom Europa og Sentral-Asia. Svært store flertall i det fleste land, gjerne over 90 prosent, mener at kvinner alltid må adlyde sine ektemenn.

Sharia og straffStøtten til sharia er bred i Asia, Midt-Østen og Afrika, men mer blandet når det gjelder spørsmålet om også ikke-muslimer skal underlegges den. Sharia er imidlertid ikke noe entydig begrep, så det er også stilt spørsmål om konkrete utslag av muslimsk lovverk.

Steining er en passende straff for utroskap, mener over 80 prosent av de som sier at sharia-lovgivning skal gjelde i Egypt, Pakistan, Afghanistan og kanskje litt overraskende – de palestinske områdene.  Nesten like mange foreskriver dødsstraff for å forlate islam, dog noe lavere blant palestinerne (66 prosent).

Sammenholdt med andelen av muslimene som ønsker sharia-lover i disse landene, betyr det at minst fem av seks afghanere, tre av fire pakistanere og palestinere og tre av fem egyptere går inn for steining. Tre av fem palestinere går inn for dødsstraff for frafalne.

I de øvrige landene er støtten til steining og dødsstraff lavere, og den er svært lav i Sørøst-Europa og Sentral-Asia.

Tillegg 8. mai: Economist har en fin figur som oppsummerer disse spørsmålene:

I de fleste land mener at flertall at æresdrap aldri er akseptabelt, men i mange av disse landene er det likevel betydelige andeler med forståelse for dette. I Kosovo er det for eksempel bare 60 prosent som tar helt avstand. Og i noen land er det bare mindretallet som tar avstand fra æresdrap – Bangladesh, Afghanistan, Irak, Egypt – mens muslimene er delt omtrent på midten i Usbekistan, Pakistan og de palestinske områdene.

Det er store variasjoner i synet på arverett, der støtten til like arverett for sønner og døtre er lavest i Midt-Østen og Nord-Afrika. Her ligger Marokko og Tunisia, land som ellers oppfattes som relativt liberale, dårligst an med bare 15 prosent.

Jeg har tidligere skrevet om Steven Fishs bok som samler undersøkelser av hva muslimer tror og mener - Are Muslims Distinctive. A Look at the Evidence.

Når jeg leser kommentarfeltet ser jeg at noen anser denne artikkelen som en invitasjon til å debattere norsk innvandringspolitikk eller hva norske muslimer mener. Det er den ikke. Slike innlegg vil bli slettet.