Nyhet

Nå vil Høyre ha bedre kontroll med private

Vil ha bedre kontroll: Høyres Mathilde Tybring-Gjedde sier det er nødvendig mer mer tilsyn av barnehagesektoren, da mange kommuner i dag har lite kompetanse til å gjøre det.

Bilde: Harald Groven/ CC BY 3.0 NO

Høyres Mathilde Tybring-Gjedde sier Høyre ønsker å kontrollere barnehagesektoren smartere, men avviser at det er på grunn av SVs forslag om «profittfrie barnehager».

Tirsdag debatteres SVs representantforslag om «profittfri barnehage» i Stortinget. I forslaget, som er behandlet i Utdannings- og forskningskomiteen, foreslår SV en rekke tiltak for å innskrenke handlingsrommet til de private barnehageaktørene: endringer av lovverket i offentlige tilskudd til barnehagene, lovkrav om likeverdige lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte, samt gi kommunene adgang til å stille samme krav til private og offentlige barnehager.

Regjeringen vil sammen med KrF stemme mot SVs forslag. Høyre har likevel gått ut og tatt til orde for mer tilsyn og smartere regulering av barnehagesektoren.

Ikke nye toner

I en kronikk på NRK Ytring skriver stortingsrepresentant og medlem av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Mathilde Tybring-Gjedde, at Høyre ikke må være blåøyde, og at partiet må anerkjenne at barnehagesektoren har endret seg. Det er derfor nødvendig at partiet går inn for å føre mer tilsyn av de private barnehagene, så vel som de offentlige, mener Tybring-Gjedde.

De som forelsker seg i en eierform, rir en ideologisk kjepphest som vi ikke gjør.

– Er dette nye toner fra Høyre?

Høyre har alltid vært opptatt av dette, men det har vært en utvikling de siste årene med flere oppkjøp i barnehagesektoren med større konsern. Det betyr at vi må få en tilsynsmodell som er tilpasset det, sier Tybring-Gjedde til Minerva.

– Er det på grunn av SVs forslag at dere nå ønsker å kontrollere barnehagesektoren bedre?

Nei, det er det ikke. Det viktigste for Høyre er kvalitet på barnehagene uavhengig av eierform. De som forelsker seg i en eierform, rir en ideologisk kjepphest som vi ikke gjør. Men så må vi sikre oss at regelverket vi har, er oppdatert og etterfølges. Ap har nå tatt en tydelig venstredreining når de nå ønsker å prioritere og bekjempe spesifikke eierformer, sier hun.  

Kommunene trenger mer kunnskap

Tybring-Gjedde viser til at Stortinget før jul ba regjeringen sette ned et offentlig utvalg som skal kartlegge pengene i offentlig finansierte velferdstjenester. Utvalget skal se på skatteparadiser, tynnkapitalisering, utbytte og handel mellom nærstående, i tillegg til å foreslå løsninger for å sørge for at offentlige midler i størst mulig grad går til produksjon av velferd.

– Hvordan ønsker Høyre å føre smartere tilsyn?

Problemet er at det er veldig mange investeringer som ikke bokføres.

Det som har vært problemet, er jo at få kommuner har ført økonomisk tilsyn, og vi vet at når det blir større konserner med barnehager i flere kommuner, kan det være krevende å ha oversikt. Det er en del kommuner som har rapportert at de mangler kompetanse til å gjennomføre slike tilsyn i kommunene, og det er dette vi skal gjennomgå.

– Vil dere tallfeste hva som er lov av investeringer?

Nei, det kan jeg ikke si noe om foreløpig. Vi avventer en gjennomgang av tilsynsordningen.

– Bør jobbe for mer valgfrihet

Politisk økonom i Civita, Anne Siri Koksrud Bekkelund har skrevet mye om bruk av private barnehageaktører. Hun er positiv til at regjeringen ønsker smartere kontroll av barnehagesektoren, men mener det kan være utfordrende å forsøke å tallfeste nøyaktig hva en rimelig avkastning på investeringer er.

I Sverige er det i ferd med å føre ut på ville veier. Der har Reepalu-utvalget foreslått at man skal ta utgangspunkt i «bokført operativ kapital», og så tillate maks syv prosent av dette i overskudd. Problemet er at det er veldig mange investeringer som ikke bokføres. Dermed ender det opp med at svært mange aktører får svært strenge krav til marginer. Dette er selvsagt veldig vanskelig, spesielt for små aktører med mer uforutsigbar økonomi, sier Bekkelund.

Hun mener regjeringen bør jobbe for å sikre mer valgfrihet for innbyggerne, og viser til at kommunene i dag kan si nei til å bygge nye private barnehager hvis det er tilstrekkelig med antall barnehageplasser.

Da svekkes konkurransen, og da er det viktig at kommunene gjør det mulig å starte nye barnehager, for eksempel for foreldre som ikke er fornøyd med tilbudet de får. Det kan også gå svært lang tid før man vet hva man faktisk får i tilskudd i den enkelte kommune. Det burde være mulig å få vite på forhånd hva man kan regne med av offentlig støtte per barn man tar inn. Gjør man det overkommelig å starte nye barnehager, reduserer man risikoen for at noen skal benytte sjansen til å kutte i kvaliteten for å putte pengene i egen lomme, sier Bekkelund.

Tybring-Gjedde sier Høyre ikke vil legge seg oppi kommunenes mulighet til å bestemme hvem som skal få bygge nye barnehager.

Dersom kommunene har tilstrekkelig med antall barnehageplasser, kan de selv bestemme om de skal la private aktører få drifte nye plasser. Det mener jeg er et valg som kommunene bør ta. Også er jeg opptatt av å opprettholde et mangfold i barnehagesektoren, og det sikrer vi gjennom en forutsigbar finansiering.
Det er særlig viktig for de små barnehagene at finansieringen er forutsigbar.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden