Når staten tar makt over morskapet

Er det å tillate eggdonasjon uttrykk for et autoritært syn på statens makt?