DEBATT

Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen har vært elektrifisert siden oppstarten i 2016.
Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen har vært elektrifisert siden oppstarten i 2016.

Når statssekretær Tiller tuller

Statssekretær Tony Christian Tillers lettsindige omgang med titalls milliarder kroner til elektrifisering av sokkelen har fratatt meg nattesøvnen.

Publisert

Hør: Torsdag kveld meldte statssekretær Tiller i Olje- og energidepartementet seg på i et debattråd på facebooksiden min – «du får nesten greie ut,» skrev han. At jeg mener at elektrifisering av sokkelen er galskap, har jeg skrevet om i Minerva flere ganger, tenkte jeg, men Tiller leser kanskje ikke Minerva? Mer alvorlig er det at det kan se ut som Tiller heller ikke har lest sitt eget departements energimelding, eller – hvis han har lest den – ikke forstått den.

At han ikke ville forstått det han ikke har lest, er selvfølgelig også en mulighet.

Men jeg kan greie ut igjen: Tiller mener at elektrifisering av norsk sokkel er et godt klimatiltak som dessuten vil gi norsk olje- og gassvirksomhet et konkurransefortrinn på sikt, om enn det ifølge ham er litt «usikkert» hva angår de globale effektene. I et intervju til NTB fulgte olje- og energiminister Tina Bru opp Tillers linje, og hun mente at det var «smått absurd» å være mot elektrifisering av sokkelen. Ifølge Bru gir det akkurat like mye utslippskutt å elektrifisere norsk sokkel som å elektrifisere all annen industri.

Dette må bety at vi som er mot elektrifisering av sokkelen har misforstått noe? Hvis ikke en olje- og energiminister og hennes statssekretær forstår hva som er effektiv energi- og klimapolitikk, hvem gjør det da?

Men dessverre er det ikke jeg som har misforstått noe som helst – selv om det for Norges del hadde vært å foretrekke.

Uttalelsene til Tiller, og tydeligvis også hans sjef, viser at de enten ikke har lest, eller ikke har forstått sin egen energimelding, eller at de blåser i den, og satser på at pressen fortsetter som mikrofonstativ.

Mitt bevis? Den ferske Energimeldingen fra Bru og Tillers departement!

Der er det nemlig godt beskrevet hvorfor elektrifisering er et elendig, kjempedyrt klimatiltak med tvilsom effekt. I meldingen står det sort på hvitt at elektrifisering av sokkelen reduserer de norske utslippene, men om det blir utslippskutt netto globalt er usikkert. Det er to årsaker til dette, ifølge meldingen. Den første usikkerheten skapes av EUs kvotesystem. Vil EU kutte kvotene kjapt nok til at kvotene som oljeselskapene ikke vil komme til å kjøpe, siden de nå elektrifiserer isteden, ikke kan bli kjøpt av andre? Her skiller altså lovpålagt, svinedyr og i hovedsak skattebetalerfinansiert elektrifisering seg fra andre kutt i industrisektoren, der selskaper selv tar kostnadseffektive beslutninger om gir mest mulig kutt for pengene.

Dessuten er en annen effekt «at både kraftetterspørselen og eksporten av gass øker. Effekten på europeiske og globale utslipp er dermed usikker.» Gassen som nå ikke blir brent i Nordsjøen, finner raskt veien til en gasskraftverk i Europa. Konklusjonen er klar i meldingen: «Mest sannsynlig vil tiltak innenfor kvotesystemet, her under kraft fra land, bidra til en reduksjon i europeiske og globale utslipp, men effekten må forventes være begrenset.»

Alt dette finner man på side 155 i meldingen.

Effekten er altså usikker – departementet selv mener den sannsynligvis er begrenset positiv, men en annen måte å si det samme på, er at det er fullt mulig at den er negativ. Tiller kan nå finne frem en kalkulator og regne på hva som blir prisen hvis halvparten av utslippene erstattes globalt (fasit: 4000 kr pr. tonn).

Han kan også regne på hva som blir prisen hvis utslippene skulle øke globalt som følge av elektrifisering av sokkelen. Alt som skal til for at det vil skje, er at EU ikke kutter i antallet kvoter kjapt nok (fasit: Da har han brukt titalls milliarder kroner på å øke karbonutslippene).

Hvis statssekretæren og hans sjef tok seg bryet med å lese meldingen de nettopp la frem for Stortinget, ville de altså forstå hvorfor det er «smått absurd» å hevde at dette er noe annet enn grønnvasking av en norsk petroleumsproduksjon som uansett ligger an til å falle bratt fra 2030 av.

Titalls milliarder kroner på en tvilsom effekt på CO2-utslippene – med høyere strømpriser og nettleie som tilleggseffekt – er i hvert fall dårlig klimapolitikk.

Enda dårligere enn min nattesøvn ved tanken på at tospannet Tiller og Bru styrer over en kontantstrøm på hundrevis av milliarder av kroner.