«Når en tenker på hvordan Israel behandler palestinerne, kan trakassering og vold rettet mot jøder forsvares»

Åtte oppsiktvekkende funn om jødehat og muslimhat.