Minerva Debatt

Narkobløff fra Bent Høie

Stortingspolitikere fra flere parti tar i tidsskriftet Minerva til orde for en ny narkotikapolitikk. I sitt svar på kravet tyr Bent Høie til vanlige myter. Det er på tide at disse mytene tilbakevises.

Stortingspolitikere fra flere parti tar i tidsskriftet Minerva til orde for en ny narkotikapolitikk. Leder for Helse-og Omsorgkomiteen og nestleder i Høyre, Bent Høie, svarte på dette i NRKs «Politisk Kvarter» 7. desember. Hans svar var tre myter som er såpass utbredte at de bør tilbakevises:

«De landene som håndhever en streng narkotikapolitikk, de lykkes med å redusere antallet som utsettes for den typen rus.» Dette er bløff. Ser man på et bredt antall land er det ingen slik sammenheng. Det var en av hovedkonklusjonene til en bred internasjonal undersøkelse gjennomført av Verdens Helseorganisasjon: «land med streng narkotikapolitikk på brukernivå hadde ikke lavere bruksnivå enn land med mer liberal politikk» (PLOS Medicine, 2008). Det samme konkluderer forskere som har studert effektene av avkriminaliseringsforsøk i delstater i USA og Australia, Nederland og Portugal.

«ordningen () med utdeling av heroin () er prøvd ut i andre land. Vi vet av erfaringen () at de som er er de svakeste rusavhengige, de har ikke glede av den ordningen.» Dette er bløff. Cochrane gruppen publiserer anerkjente, systematiske kunnskapsoppsummeringer på medisinske spørsmål. Etter å ha vurdert de kliniske forsøkene som er gjort med heroin-utdeling konkluderer de at dette kan hjelpe de med en lang rekke feilede behandlingsforsøk bak seg. «I henhold til dagens evidens, bør heroin foreskrives til personer som nå eller tidligere ikke har lykkes i vedlikeholdsbehandling, og det bør gis i en klinisk setting der skikkelig oppfølging kan sikres.» I tillegg bør det nevnes at et studie i det prestisjetunge medisinske tidsskrifte The Lancet, i 2006 konkluderte med at den Sveitsiske modellen med liberal medikamentell behandling av heroinister har dramatisk redusert nyrekrutteringen til heroinbruk.

«De som er i mindretall [i narkotikadebatten] prøver av og til å fremstille det som om de på en måte har ekspertene på sin side og at det er vi som er i flertall er ideologisk drevne. Det er å snu det hele på hodet. Det er nesten ikke mulig å finne fagfolk innenfor rusmiddelområdet som er enige i det som mindretallet her mener.»

Dette er bløff. Det er konsekvent utfordrerene  av dagens regime som henviser til publisert forskning. Forsvarerne av gårsdagens moralistiske og ryggmargsdrevne politikk nøyer seg med å luftig henvise til » fagfolk» eller ting «alle vet» (men som ikke stemmer). Dette gjelder i internasjonal politikk, som da   tidligere statsledere og FN-topper i vår la frem rapporten til Global Commission on Drug Policy. Det gjelder i faglig sammenheng, som da David Nutt, den britiske regjeringens egen vitenskapelige rådgiver,   offentlig kritiserte narkotikapolitikken, eller da Robin Room, Peter Reuter og andre verdensledende rusforskere skrev en rapport om cannabislovgivning for Beckley Foundation i 2008. Og endelig gjelder det nasjonalt. I Norge.

Det er bare å håpe at kunnskapsfornekting snart blir like ufint i denne sammenheng som det er i klimasaken.

  •   Ole Røgeberg (f. 1974) er forsker ved Frischsenteret. Han er en av artikkelforfatterne i Minerva nr. 4 2011  

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden