Trump, annen akt!

I nesten to år dekket NATO-venner som Jim Mattis over skiftet i de transatlantiske relasjoner. Når teppet går opp for annen akt, trenger Europa en bedre forståelse av USA som det faktisk er.

Publisert   Sist oppdatert

Trump har nå tatt kontroll over utenrikspolitikken. Det er mye man kan si om dette, men fra et lite, NATO-avhengig land, kan det også skrelles ned som følger: Europa har ignorert amerikanernes behov, og skilsmissen truer.

Trump er ikke en uforutsigbar galning. Hans inngrodde forakt for Europa og allianser preger USAs politikk mer og mer. Den gamle garde på toppen er for en stor del utmanøvrert i 2018. Nå er det Trump-lojalistene Mike Pompeo, John Bolton og Larry Kudlow som styrer. Trump-doktrinen er i drift: et uttalt transaksjonelt og kortsiktig perspektiv på mellomstatlige relasjoner. Unilateralisme på bekostning av multilateralisme. Autoritære regjeringer fremfor demokratier. Handelspolitikken er merkantilistisk. Menneskerettighetene og rettsstaten respekteres ikke.

To perioder med Trump er fullt mulig. Europeisk hoderisting er ikke en strategi. Populist-bølgen i USA er et resultat av amerikansk krigstrøtthet og manglende vekst for folk flest. Russisk hybridkrigføring utnytter bare eksisterende konfliktlinjer. Politiske entreprenører som Trump utnytter konfliktlinjene for egen kortsiktig gevinst. Populistisk trøbbel i USA må påregnes fra tid til annen.

Tatt på sengen

Vi ble tatt på sengen av Trumps seier. Flokktenkning er farlig. Hvor var analysen og varslene? Forstår vi amerikanerne, eller er vi den døve ektemann som plutselig får servert skilsmissepapirer? Jeg skrev i juli 2016 om «Forbered dere på Trump», men ingen ville publisere det. Det utenrikspolitiske establishment varslet offentligheten i liten grad. Offentligheten er derfor dårlig forberedt på en nødvendig satsing på forsvar og transatlantiske relasjoner.

Byrdedeling er den utløsende faktor for krisen. Forsvarsutgifter er akilleshælen i transatlantiske relasjoner. NATO står og faller på toprosentmålet: kanskje et dårlig fagmilitært mål, men en politisk syretest. Amerikanernes elite og folk flest er lei av å dra lasset på forsvar. Europa må vise en betydelig egenforsvarsvilje. Trump er bare opportunisten som står klar med kniven. Neste president vil heller ikke ha handlingsrom til å subsidiere Europa. Spissformulert: Enten blir det toprosent raskt, eller mye mer kort tid etter. Russland lener seg hardt på de svake.

På lengre sikt må vi ha åpne ører for å unngå en gjentakelse og være lydhøre. Vi må ha et bredere kontaktnett i USA, ikke bare hos våre ideologisk nærmeste. Tradisjonell relasjonsbygging må forsterkes og suppleres.  

Amerikanerne har et rikt økosystem av meningsdannende institusjoner. Jeg har selv vært ved en tenketank i Washington. Ideer modnes og kvalitetssorteres før noen med tiden blir statlig politikk. Vi liker kanskje ikke alltid de amerikanske ideene, men det er en prosess bak galskapen. Her kan vi få fingeren på pulsen. Kontakter tidlig i karrieren til kommende stjerner er verdifullt. Noe gjør vi allerede – støtte til for eksempel New America Foundation er midt i blinken. Men mer må gjøres.

Amerikanerne må håndteres

Det må bygges en nordisk kapasitet for analyse, kontakt og påvirkning hos vår viktigste allierte. Hvorfor ikke en nordisk tenketank? Smarte nordiske og estiske diplomater har startet «Nordic West Office» – en felles nordisk tenketank i Washington. Svensk, finsk og estisk næringsliv er tungt inne. Her hører norsk næringsliv og utenrikspolitikk med. Sammen kan vi skape en nordisk forståelse av amerikanske meningsdannende prosesser.

PR er også en underutnyttet mulighet. Den nordiske modellen kan populariseres. Hvis russerne kan påvirke amerikanske opinion på sosiale medier, hvorfor kan ikke vi? Småpenger i preventiv PR er verdt mange ganger innsatsen. Den gamle norsk-amerikanske avisen Nordisk tidende, nå The Norwegian American overlever så vidt på smuler – hvor er støtten?

Et utvidet og suksessrikt Norden er salgbart i USA, og en naturlig blokk i EU og NATO. Bare når våre naboer er trygge, er vi trygge. For å trygge Sverige, må Finland trygges. For å trygge Finland, må Estland og Baltikum trygges. Estland må bli fullt nordisk. Sirkler av avhengighet samler småstatene, og hjelper EU mot trøbbel på flankene.

Amerikanerne kan og må håndteres. Vi må møte deres hovedkrav på forsvar. Så kan vi med en dypere forståelse av amerikanerne effektivt bidra til transatlantisk samhold. Vi har et håpefullt nordisk budskap som er lettsolgt.