Nei, skolen bør ikke bli mest mulig digital

Økt IKT-bruk i alle fag i skolen er ikke et mål i seg selv.